lauantai 21. marraskuuta 2015

Islamille annettava verotusoikeus Suomessa

Suomalaisista noin 73% kuuluu evankelis-luterilaiseen kirkkoon, Ortodokseja suomalaisista on 1,1% 

(2012 61 343) ja vuonna 2014 muihin uskontokuntiin kuului Suomen väestöstä 1,6%. Luterilaisen kirkon jäsenmäärä laskee voimakkaasti, mutta ortodokseilla kirkkoon kuuluminen on varsin vakaata. Näillä kahdella suurimmalla kirkkokunnalla on Suomessa lain turvaama verotusoikeus.
Kuluvana vuotena uskotokuntien suhteessa on tapahtumassa merkittävä muutos. Suomeen on saapunut ja saapumassa kymmeniätuhansia islaminuskoisia. Ilmeisesti jo nyt massamme olevien islamilaisten määrä on suurempi kuin ortodoksien. Väestömuutoksen vaikutukset ovat merkittäviä, sillä Suomessa on lailla turvattu uskonnonvapaus ja uskontokuntien tasa-arvoinen kohtelu.

Vuonna 2003 astui voimaan uusi uskonnonvapauslaki. Aikaisemman 1923 voimaan tulleen lain mukaan kirkkokunnat olivat eriarvoisessa asemassa. Nyt, vuoden 2003 jälkeen laki velvoittaa kohtelemaan uskonnollisia yhteisöjä tasa-arvoisesti. Tämä laki velvoittaa myös valtiovaltaa ja kuntia. Nykyään kaikilla kirkkokunnilla on yhtäläinen oikeus esim. omistaa maata tai rakennuksia.

Laista voidaan tehdä suoraan se tulkinta, että siinä missä ortodokseilla myös islamilaisilla on oltava verotusoikeus. Myös islaminuskon nopea kasvu on hyvä peruste sen verotusoikeudelle. Jos näin ei toimita, silloin ei noudateta vuonna 2003 voimaan tullutta uskonnonvapauslakia ja sen turvaamaa uskontojen tasapuolista kohtelua.

Tasapuolisuuden suhteen Suomen hankalin tilanne lienee Uudessakaupungissa, jossa luterilainen kirkkorakennus on seisonut kaupungin keskeisimmällä tontilla 140 vuotta. Erikoinen ongelma syntyy Uudessakaupungissa siitä, että po. kirkko on rakennettu kaupungin maalle eikä seurakunta ole maksanut 140 vuoden aikana vuokraa rakennuksen maapohjasta. Kaupungin olisi syytä pikimmiten esittää kohtuullinen, mutta käypä vaatimus menneiden vuosien vuokrasaatavista. Mikäli näin ei tapahdu voi mikä tahansa kirkkokunta vaatia, vuoden 2003 uskonnovapauslain takaamaan tasa-arvoiseen kohteluun vedota, itselleen samaa kohtelua minkä luterilainen kirkko on saanut Uudenkaupungin kaupungilta. Herää kysymys: Saavatko Suomen islamilaiset pyytämällä ilmaisen moskeijatontin keskeltä Uuttakaupunkia seuraavaksi 140 vuodeksi?

LINKKI 2003 USKONONVAPAUSLAKIIN

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Tuhraappa tähän aikasi kuluksi jotain! Kiitos!