keskiviikko 28. helmikuuta 2018

Uudenkaupungin kaupungin viestinnästä!

Uusikaupunki ei tarvitse viestintäpäällikköä tai muutakaan ihmeellistä tiedotusjehua. Ensin tarvitsemme, paikalliset olot tuntevan, viestintäkonsultin, joka puolen vuoden tai viimeistään kahden vuoden aikana pistää kaupungin viestinnän kuntoon. Toimiva viestintä parantaa kaupunkimme julkisuuskuvaa, päätöksenteosta tulee avoimempaa, yhteistyökumppaneiden kanssa toiminta jouhevampaa ja päättäjien keskinäinen kommunikaatio helpottuu. On vain löydettävät oikeat käytännöt, kyettävä tekemään niistä rutiineja ja näin on luotu viestintämme pohja pitkälle tulevaisuuteen.

 Viestintä voidaan jakaa pääsektoriin:


1.  VIESTINTÄ KAUPUNKILAISILLE
Kaupunkilaisten tulee saada mahdollisimman helposti tietoonsa kaupungin tarjoamat palvelut sekä niissä tapahtuvat muutokset, luonnollisesti sama koskee kaupungissa järjestettäviä tapahtumia. Päätöksenteon avoimuus tulee nostaa nykyistä korkeammalle tasolle esim. valtuuston kokousten televisiointi, avoimia keskustelutilaisuuksia jne. Nykyisessä tilanteessa erityiseen asemaan nousee se, että viestintä saavuttaa uudet asukkaamme, myös vieraskieliset kaupunkiimme muuttajat - kukaan ei voi elää maassa maan tavalla, jos ei tunne maan tapoja.


2 SISÄINEN VIESTINTÄ
Palvelukeskusten välille tulee luoda tiedotusväylät, joita rutiininomaisesti käytetään esim. kiinteistön käyttäjän ja kiinteistön kunnossapitäjän välillä, viranhaltijapäätökset tulee tiedottaa välittömästi luottamushenkilöille. Suurissa asioissa on ryhmien ja valmistelijoiden välille luotava keskustelurutiini. Viestinnästä vastaavien on kyettävä luomaan tapahtumia, joissa luottamushenkilöt tapaavat luottamustoimen ulkopuolella - Kun ihmiset tuntevat toisensa, on heidän keskinäinen viestimisensä helpompaa ja avoimempaa.


3 ULKOINEN VIESTINTÄ
Viestintä täytyy saada toimivaksi rutiiniksi kaupungin merkittävien vaikuttajien kanssa esim. seurat ja järjestöt. Kaupungin on syytä luoda myös sellainen viestintäväylä, joka yhdistää päättäjät seuroihin ja järjestöihin. Sama koskee mm. seurakuntaa.

Viestintäväylä on synnytettävä merkittäviin kaupungin keskeisiin yrityksiin ja sanoin keskusteluyhteys yrittäjiin täytyy saada kuntoon siten, että yhteydenpito on säännöllistä ja tarpeen vaatiessa nopeasti toimivaa.

Kaupungin on kyettävä luomaan median kanssa luottamukselliset ja toimivat välit, tämä koskee myös isompien paikkakuntien julkaisuja niin etelässä kuin pohjoisessa ja tarpeen vaatiessa valtakunnan tason uutisvälineitä. Kaupungin on kyettävä hallitsemaan viestintää kaikista asioista, etenkin ikävissä asioissa on kyettävä ennakoinnilla kääntämään uutisointi positiiviseksi. Tämä vaatii usein tueksi yhteistyökumppania ja vastavuoroisesti kaupunki voi tukea yhteistyökumppania - ONNISTUNEESSA VIESTINNÄSSÄ LUOVUUS JA NOPEUS OVAT VALTTIA!

Kaupungin viestintätoimijoiden tule olla yhteistyössä tapahtumajärjestäjien kanssa tukien niitä ja pitäen huolta siitä ettei tule ikäviä päällekkäisyyksiä. Lisäksi kaupungin olisi hyvä auttaa tapahtumajärjestäjiä löytämään ja tukemaan toisiaan. Luonnollisesti kaupungin viestintä päivittää omat sivunsa ja tietenkin viestintäpuolta päivitetään jatkuvasti.Viestintäkäytäntö tulee valmistella kaupunkiamme tuntevan sekä viestintään perehtyvän tapauksen konsultoimana. Käytännön valmistelutyö tulee hoitaa yhdessä eniten viestinnästä perillä olevien luottamus/virkahenkilöiden kanssa/tieten( esim. Nikkari, Järvinen, Forss, Wala,Vasama, Koski, Laaksonen, S Virtanen). Toimintamallin edetessä kiinnitetään siihen kaksi, kaupungin ja organisaation tuntevaa, tiedottajaa(esim, Sappinen ja Stenman).

Kyse on yksinkertaisten viestintätoimintojen luomisesta ja niiden muokkaamisesta rutiineiksi. Viestintäkuvio on synnytettävä avoimesti luottamushenkilöt ajan tasalla pitäen. Näin vältetään sisäpiirien ja kuppikuntien syntyminen. 


TÄSSÄKÖ SOPIVA OPETUSJOHTAJA?

Tutkailin opetusjohtaja tarjokkaita ja löysin joukosta mielenkiintoisen vaihtoehdon. Kun otetaan huomioon viimeisten kymmenien vuosien aikana Uudessakaupungissa tapahtunut liikunnan ja urheilun alasajo, voisi liikuntatieteiden tohtori olla oiva valinta pelastamaan kaupunkimme nuoret passivoivalta opetustoimelta. Meillä ei enää makseta palkkaa kahden seuran toiminnanjohtajille, vaan seurat joutuvat, toisin kuin muualla, itse kustantamaan ja rakentamaan liikuntapaikkansa. Enää meillä ei ole edes liikuntaan keskittynyttä lautakuntaa ja tulevaisuus näyttää jopa kolmea huonommalta. Jos organisaatioaihio toteutuu, joku huvitoimikunta päättää tulevaisuudessa liikunnastamme.

Tutkailkaapa oheisia linkkejä ja pohtikaa tohtorinnan sopivuutta opetusjohtajaksi. Hän esittää koulujen osalta vaihtoehtoja eikä harrasta meillä tutuksi tyyliksi muodostunutta yhden mallin manipulointia. Mielestäni on tärkeää, että valittava viranhaltija lähestyy asioita kuntalaista kuunnellen ja hänen parastaan ajatellen sen sijaan, että manipuloi härkäpäisesti omaa mieltymystään vain siksi, että tulipahan joskus tokaistua noin. Mutta katsokaa linkkejä:

Välituntitoiminnasta virtaa luokkahuonetyöskentelyyn?

Yhtenäiskouluhankkeesta/rehtorijärjestelyistä

lauantai 24. helmikuuta 2018

Näinkö Uudessakaupungissa: VIRKAAN PARAS HAKIJA VAI PARAS KAVERI?

Kaupunki ja sen asukkaat ovat vain automaatti, josta singotaan huimia summia kavereiden posan kasvattamiseen. Olen itse ollut näkemässä kuinka seitsemän vuotta kaupunkiamme palvellutta rehtoria nöyryytettiin ja yritettiin heittää härskein manööverein pihalle. Hänen tilalleen pyrittiin ottamaan kokematon nuorukainen. Kaiken takana ei ollut kaveruus vaan sairauden asteelle kasvanut viha. Toinenkin murheellinen tapaus kumpuaa apeuttamaan mieleni, siinä pykälien vastaisesti pestattiin kaveri kaupungin palvelukseen rehtoriksi. Tämä tapahtui ilman julkista viranhakua, jolloin olisimme voineet valita kaupungille ja sen lapsille parhaan tarjokkaan.

Noina murheellisina vuosina, jolloin aitiopaikalta katselin opetuksemme tason romuttamista ja koulujen viemistä lapsilta, opin ettei valmisteluumme tule luottaa. Objektiivinen faktatieto täytyy hakea itse ja useimmiten valmistelun ulkopuolelta. Nyt ollaan tekemässä melkoisia päätöksiä niin toiminta kuin henkilötasolla, joten päättäjien syvällinen perehtyminen asioihin on välttämätöntä. Kaupungissamme on muutamatuhat lasta ja heidän tulevaisuus on niin lautakuntalaisten kuin valtuutettujen käsissä, joten toimikaa asioiden vaatimalla vakavuudella. Samalla ratkaistaan pitkälti myös se, lisääntyykö vai väheneekö lapsiperheiden määrä kaupungissamme. KYSE ON KYVYSTÄ MONIPUOLISTAA OPETUSTAMME JA PARANTAA OPETUKSEMME LAATUA VETOVOIMATEKIJÄKSI!

Moni hakija loistaa joillakin piirteillään, mutta löytyykö taustalta jotain, mistä esittelijä kaveruuden vuoksi vaikenee? Minä en tiedä mitä lautakuntalaisille tai muille päättäjille on kerrottu, joten en voi ottaa kantaa tarjokkaiden sopivuuteen saati asettaa heitä paremmuusjärjestykseen. Ihmettelen ainoastaan sitä kuinka henkilö, joka on haukkunut luottamushenkilöitä julkisesti, sanoutunut irti työstään, halunnut takaisin, joutunut lähtemään ja keittänyt tästä valtavan julkisuudessa vuosia porisseen sopan, voi sopeutua vastuunalaiseen tehtävään ja valmistella sekä toteuttaa luottamushenkilöiden päätöksiä kaupunkimme lasten parhaaksi. Tietenkin ihmiset oppivat virheistään ja muuttavat tyyliään totaalisesti, mutta se lienee selvää, että päättäjien tule tällaisessa tapauksessa haastatella itse ehdokkaat eikä siirtää vastuuta muutamalle haastattelijalle!

LINKKEJÄ ASIAN TIIMOILTA:

Ykkösehdokas opetuspäälliköksi

 Vakka-Suomen Sanomien johdon epäillään tukeneen omia yrityksiään opetusministeriön rahoilla

Vakka-Suomen Sanomien päätoimittaja irtisanottu

Viranhaltija haluaa enemmän palkkaa?

Opetustoimihässäkkää Mynämäellä

torstai 22. helmikuuta 2018

UUSIKAUPUNKI NUKKUI ONNENSA OHI - RAUMA KORJAA POTIN!

Rumalla otetaan kaikki irti autotehtaan tuomista työpaikoista!
 Muiden toimiessa nynnyt hyytyvät. Näin kävi Uudenkaupungin, joka jumiutui tumpeloiden päättäjien keskinäisiin riitoihin. Elinkaarimallista päätettiin, mutta kaikki muu on auki. Yhä julki heitetään huuhaapohjaisia juttuja ja vastaväitteitä Ceaușescu-tyyppisen rakennelman vetovoimasta. Samalla Raumalla poistetaan harrastustoiminnan suurin puute eli ryhdytään rakentamaan modernit mitat täyttävä palloiluhalli. Raumalla hanketta ei rajoiteta vetoamalla kaupungissa jo oleviin kymmeniin koulujen liikuntahalleihin.

Raumalla lienee suhteellisesti katsoen eniten myytäviä omakotitaloja, muistaakseni pari sataa, kaikkiaan Raumalta löytyy tyhjiä asuntoja reilut viisisataa ja joku sata on tulossa lisää, kun Olkiluodon ikiprojekti viimeinkin valmistuu. Uusikaupunki jäi momenttumien hokemisineen ja riitelyineen lähtökuoppiin ja kaivoi itsensä niin syvälle, ettei edes päätä ole enää näkyvissä. Tämän seurauksena rakennusliikkeet ovat vetämässä liinoja kiinni ja odotettavissa on asuntojen hintojen totaalinen romahdus.

Tästä tilanteesta voimme syyttää vain päättäjiämme, jotka eivät riitelyn sijaan vaadi kunnollista kaavoitusta sinne, minne ihmiset rakentaisivat suurella rahalla, vaikka työpaikka olisi toisaalla. Hatunnosto raumalaisille ja heidän kampanjalleen: TEHDÄÄN AUTOTEHTAAN TYÖLÄISISTÄ RAUMALAISIA. Rauman operaation suunnittelu, ajoitus ja toteutus ovat yllättävän onnistuneista, mutta onhan heillä suora väylä Uudenkaupungin kaupungin hallituksen salaisimpiinkin asioihin.

sunnuntai 18. helmikuuta 2018

JOHTAJUUSVAJE JA NYNNYT LUOTTAMUSHENKILÖT!

Kaupungin päätöksenteko takkuilee ja asiat päättyvät riitoihin. Kun julkisuuteen valuvat riidat ovat tasoa: se teki sitä - se kiusaa minua - sen kanssa ei olla - mää en ala, ollaan ajauduttu kolmivuotiaiden tasoiseen hiekkalaatikko riitaan. Mitä isompia asioita käsitellään, sitä suurempaa vahinkoa hiekkalaatikkoriidoilla aiheutetaan. Kun tästä muutaman persoonan välisestä kinaamisesta tulee päätöksenteon este, johon kukaan ei puutu voidaan todeta koko päätännän olevan kuralla johtajuusvajeen vuoksi.

Sami Laaksosen esiintuloa voidaan pitää positiivisena ilmiönä. Sen sijaan se, mitä esiintulossaan viimeksi esiin tuo ei ole kovinkaan positiivista. Kuinka hallitukseen kuulumaton kaupunkilainen voi tehdä esityksiä kaupunginhallituksessa. Toinen juttu, joka hieman hämmästyttää on se, että kokousten päätökset ovat julkisia, mutta kokouksen tapahtuman ja keskustelut eivät ole julkisia. Kuinka siis voidaan nostaa julkisuuteen sellaisia asioista, joita kertoo kaupunkilainen, kenellä on hallituksenpöydässä vain keskusteluoikeus? Missä on kaupunginhallituksen johtajuus? Pompottaako sitä joku sivullinen?


Sami Laaksosen UKINYT-saagassa todetaan näin:
"Mitä tulee Kiwa Inspectan kuntotutkimukseen vanhasta terveyskeskuksesta, sen kirjoitusasu julkisoikeudellisena dokumenttina on hyvin diplomaattinen. Siinä ei voida sanoa suoraan rakennuksen huonoa kuntoa tai laskea sen korjauskustannuksia. Sen takia siihen kirjatut asiat ja niiden tulkinta ovat julkisen sektorin käytänteiden takia kaksi eri asiaa, joita ei tule sekoittaa."
Samaan tutkimukseen vedoten joku väitti rakennuksen olevan purkukunnossa ja kertoi jopa remonttiin vaadittavan rahasummankin. Voiko hallitukselle esittää mitä tahansa ja se vain huulet pyöreinä ihmettelee, kuuntelee ja sanoo JEEES! Eikö hallituksen kautta valtuustolle pitäisi valmistua selkeitä ja laadukkaita esityksiä? Kun lopuksi Laaksonen toteaa terveyskeskuksen kunnosta näin, voin vain ihmetellä, mitä merkitystä kalliilla tutkimuksilla on ja miksi niiden teko hyväksytään, jos hallituksessa uskotaan rakennusasioissa toisen lautakunnan maallikkoihin?:
"Viranomaisia kuultuani sekä sosiaalilautakunnassa, hallituksessa että valtuustossa, olen vakuuttunut, että vuonna 1984 valmistunut terveyskeskus on huonosti suunniteltu, huonosti rakennettu ja huonoista materiaaleista tehty. Myös sen reilun 30 vuoden käyttö on jättänyt siihen omat jälkensä. Myöskään henkilöstön oireilun ja vakavan sairastelun todellisuudesta ei tule jäädä kellekään epäselvää kuvaa. Toimia tarvitaan välittömästi."

Sopiikin perustellusti kysyä: JOHTAAKO TÄTÄ KAUPUNKIA KUKAAN?  Ovatko luottamushenkilöt antaneet kaiken valtansa muutamalle tapaukselle, jotka eivät pysty keskustelemaan toistensa kanssa kuin median välityksellä? Saavatko meillä virkahenkilöt puhua ja puuhastella mitä tahansa ja jopa manipuloida esityksiä vajavaisilla totuuksilla? Kun kerran puhutaan kaikki muu julki niin, miksei kerrota kaupungin lisäksi toista sairaalan ostajaehdokasta vai onko kenties joku kaverille pelaaminen etenemässä. Totuushan on se, että tässä maassa paras busines tehdään toisen hädällä ja verovaroja kuppaamalla - TÄMÄNKÖ LUOTTAMUSHENKILÖT PÄÄTTÄVÄT JA VIRKAHENKILÖT VALMISTELEVAT VIRKAVASTUULLA?

Linkki Sami Laaksosen saagaan

torstai 15. helmikuuta 2018

TALOUDEN KUNTOON SAATTAMISEKSI TARVITAAN MONITOIMIHALLIA

Taloutemme kuntoon saattamiseksi toimivien menetelmien ymmärtämiseen vaaditaan tietoa siitä, miten taloutemme ajettiin kuilun partaalle. Me satsasimme mututuntumalla ja uskonvarassa mitään tuottamattomaan hallihullutteluun. Miljoonat eurot upposivat hallien lisäksi älyttömään vuokraomakotitalo rakennelmaan, risteyksiin, katulamppuihin, purkukunnossa olevien koulujen miljoonia maksaneisiin keittiöihin, ulkomaanmatkoihin jne. Hakkasimme rahaa tuottamattomiin turhuuksiin, eikä siinä vielä kaikki, jouduimme maksamaan myös huuhaapolitiikkamme seuraukset. Jotta edes jotain päättäjien töppäilyjä saatiin maksettua, kaupunkimme palveluja ajettiin alas, kiinteistöt, tiet ja vastaavat jätettiin rempalleen.

Uudenkaupungin talouden ajautuminen karille ja kunnallistekniikan, tiestön ja kiinteistön rappeutuminen on seurausta useiden valtuustokausien virheellisestä politiikasta. Mutta eittämättä rajuimmat tulevaisuutta romuttavat päätökset tehtiin juuri ennen Junkola-Lehtosen ja Nikulan johtamia hallituksia, joiden enemmistöt Forssin tukemana lopettivat älyttömät huuhaainvestoinnit ja saattoivat kaupunkimme talouden selvitystilasta lähes kuiville - kymmenenmiljoonan euron takamatka kurottiin kiinni neljässä vuodessa lopettamalla rahan hakkaus älyttömyyksiin, jotka tuottivat kaupungille ja sen asukkaille vain suruja ja murhetta - ainoat hyötyjät taisivat olla torivalvoja ja mahtavia kannustinlisiä armottomia palkankorotuksia ahmineet virkahenkilöt.

Ennen edellisessä kappaleessa mainittujen hallituksen jäsenten yhteistyötä ehdittiin aloittamaan, vähemmän julkisuutta saanut, kaupunkimme veropohjan murentaminen. Vastoin valtuuston yksimielistä päätöstä alettiin ikäihmisille suunnattujen palveluja siirtämään pörssiyhtiölle ja jopa veroparatiiseista operoiville yrityksille. Mahdollisimman halvalla palveluita tuottavat ja mahdollisimman kalliilla niitä kaupungille myyvät yritykset kantavat verorahamme suoraan pois kaupungistamme aina ulkomaille saakka. Toinen on tilanne silloin, jos po. palvelut hoidettaisiin kaupungin omin voimin, joko kaupungin tai yksityisten paikallisten yrittäjien tuottamina palveluina. Onneksi vasemmistoliitto on yrittänyt valtuustoaloitteella puuttumaan tähän veronmaksajiin kohdistuvaan suonen iskuun. Vasemmistoliitto pyrkii aloitteellaan siihen ettei varhaiskasvatuspalveluiden kanssa käy samalviisiin.

Viime valtuustokaudella näimme, mihin rahamme ovat lurahtaneet ja tuolloin hallitus kykeni patomaan reilun kymmenenmiljoonan euron lurahduksen jatkumisen. Niinpä tällä verotuotolla pelivaramme on reilu kymmenen miljoonaa euroa valtuustokaudella. Voimme kasvattaa pelivaraamme plus nostaa kaupunkilaisten veroja ja keskittyä aiemmin laiminlyötyjen teiden, kiinteistöjen ja muun lakisääteisesti kunnalta velvoitettujen palveluiden ja puitteiden ajanmukaistamiseen. Voimme olla nostamatta tai jopa laskea veroja, jolloin em. laiminlyöntien kuntoon saattaminen kestää entistä kauemmin. Valitessamme jonkun em. vaihtoehdoista palaamme entisille askelmerkeille ja kuljemme kohti tuhon tulista pätsiä tai ts. ajaudumme momenttumiin, jossa törmäämme jäävuoreen. Historiamme osoittaa meidän menettäneen em. politiikalla 3 000 poismuuttajaa kaupunkimme parhaista päivistä. Samalla huoltosuhteemme väheni ja jouduimme korottamaan veroja ja taas väki muutti muualle ja jouduimme korottamaan veroja.....

Luuletteko lapsiperheen muuttavan kalliin veron paikkakunnalle tai edes viihtyvän siellä, jos heille todetaan: Meillä menee kymmenenvuotta, kun hoidamme korjausvelkamme kuntoon, vasta sen jälkeen teemme lapsellenne hyvät leikki- ja harrastuspaikat - menkää torille juomaan vettä - siellä on erikoinen hevoisten juottokaivo ja sen käyttöä vartioiva torivahti. Jos satsaamme palveluihin ja puitteisiin sekä kaavoitamme asuinympäristöystävällisesti, saamme muitakin kuin täällä työskenteleviä ihmisiä muuttamaan kaupunkiimme. Samalla nopeutamme kaupunkimme kehittämistä ja modernisoimista - PALLO ON MEILLÄ, JOTEN HEITETÄÄN SE KORIIN JA VOITETAAN PELI. Tulevaisuutemme kannalta monitoimitalo/uimahalli ovat välttämättömiä, samoin muut harrastuspuitteet - Olemme varsin nolo autokaupunki, kun täällä ei ole minkäänlaisia moottoriurheilumahdollisuuksia. Kaikki on mielikuvituksestamme ja rohkeudestamme kiinni. Toinen edessämme odottava vaihtoehto löytyy historiasta: KAUPUNGIN OMISTAMIEN VUOKRA-ASUNTOJEN MYYNTI PILKKAHINTAAN! Muistakaa nyt ihminen haluaa elää eli tehdä muutakin kuin kökkiä kotona ja käydä töissä!

keskiviikko 14. helmikuuta 2018

Asuntopula ja puitteet kerralla kuntoon ILMAISEKSI!

Meidän lähihistoriaa tutkaillessamme putkahtaa esiin muutama kysymys: Kaupungista muutti pois 3 000 ihmistä - missä tyhjät asunnot - miksi uudet asukkaat muuttaisivat kaupunkiin, jossa entisetkään eivät viihdy - miksi kaupunki palkkaa lisää työntekijöitä huonotuviin palveluihinsa, kun palveltavia on huomattavasti vähemmän kuin kaupungin asukasmäärän ollessa suurimmillaan? Meillä ei tehdä mitään kaupunkimme palvelun ja puitteiden kehittämiseksi. Aikaan on saatu ainoastaan riitoja seuraava sekamelska. Peruskysymys päättäjillemme on: Muuttaisitko sinä lapsinesi kaupunkiin, jossa opetuksen laatu on kehnoa, vapaa-ajan puitteita ei ole päivitetty kymmeniin vuosiin, kaupungin yksityisten palveluiden taso on romahtanut ja julkisia palveluja ajetaan alas? 

Meidän esittelymme vastaus em. kysymykseen alkaa kääntyä seuraavalle kannalle: Totta vie muuttaisin, jos asunnot ovat halpoja! Päättäjiemme vastaus osoittaa heidän vieraantuneisuutta tavallisen ihmisen arjesta. Kylmä totuus on se, että ihmiset eivät jätä turvallista plus tuttua kotiympäristöään ja muuta outoon palveluilta ja puitteilta onnettomalle paikkakunnalle ja siellä sijaitseviin mahdollisimman halvalla pellolle kyhättyihin ja mahdollisimman kalliilla myytäviin/vuokrattaviin kojuihin asumaan. Autokaupungissa pitäisi hoksata, että liikkuminen on tänä päivänä aivan erilainen mahdollisuus kuin 1970- 1980-luvuilla. Kylmä totuus, jonka lähihistoria todistaa, on se, että tämä kaupunki on menettänyt asukkaita valitsemallamme halvat asunnot -politiikalla. Uusikaupunki on aiemminkin ajautunut tilanteeseen, jossa se kauppaa pilkkahintaan kerrostalotolkulla vuokra-asuntoja.


Paikkakunnan vaihtoa täytyy lähestyä niiden syiden kautta, jotka saavat ihmisen jättämään entisen kotipaikkakunnan. Työpaikka ei ole perussyy muuttoon, mutta se luonnollisesti helpottaa muuttopäätöstä. Asunto on asumiseen välttämätön juttu, mutta sen jotkut tekevät itse. Jospa kaavoittaisimme kauniille paikoille ja kaikenlaisille ihmisille, niin varmasti heräisi kiinnostus asuntoihin. Uusikaupunki omistaa kilometritolkulla merenrantaa, josta kukaan ei nauti mitenkään ryteiköitymisen vuoksi. Jos osa rannoistamme kaavoitettaisiin ökytaloille, saisimme kaupunkiimme hyviä veronmaksajia rahoittamaan kaupunkimme tavallisille pulliaisille taroamia miljoonien eurojen palveluita. Ensimmäiseksi voisimme muuttaa Janhuan kaavaa niin, ettei siellä valmiiksi rakennettu kunnallistekniikka odota toista vuosikymmentä asukkaita.

Muutoksia asunto/kaavoitus/kehityspolitiikkaamme on esitetty jo vuodesta 2009 ja kaikki on tylysti tyrmätty, joten on parasta keskittyä pohtimaan kuinka ja mistä voimme saada mahdollisimman halpoja asuntoja, joiden hävittämisestä ei aiheudu kuluja kaupunkilaisille. Niin Ruotsin kuin Suomen valtioiden rautatiet ovat uusineet ja uusimassa makuuvaunukalustoaan. Ehkäpä vanhoista makuuvaunuista, joissa on keskuslämmitys, toiletit ja joissakin jopa suihkut, olisi edullinen ratkaisu asuntopulaamme. Kaupunki voisi ostaa po. vaunuja ja sijoitella niitä pitkin metsiä autotehtaan ympäristöön. Varmaankin ranennusvalvontamme hyväksyisi vaunut asunnoiksi, jos niistä ei löydy kaupunkikuvaamme tuhoavia alumiinisia ikkunanpokia. Mahdollisten vaunuhankintojen suhteen on syytä hoppuilla, sillä parhaillaan vaunuja romutetaan.

Hieman kauempaa löytyy lähes kaikki ongelmamme ratkaiseva ja lähes ilmainen vaihtoehto. Saamme sairaalan, lentokentän, tulemme omavaraisiksi energiasta, saamme asunnot 5 000 uudelle uusikaupunkilaiselle ja jopa lentokenttä kera näkötornin rikastuttavat kaupunkiamme tässä vaihtoehdossa. USS Enterprise, yhdysvaltalainen tukialus poistettiin käytöstä menneen vuoden helmikuussa. Aluksen voisi ajaa vauhdilla Pasklahden pohjukkaan, johon se 342,3 metriä pitkänä sopii kuin nakutettu. Kun aluksen kahdeksan ydinreaktoria hyräytetään käyntiin, niin koko kaupungille piisaa rutkasti energiaa und makeaa vettä. Aluksen tuottama lauhdevesi pitää lähivetemme lämpiminä vuoden ympäri, joten emme tulevaisuudessa tarvitse edes uimahallia, vaan kaikki voivat pipo päässä nauttia luomu-uinnista talviseenkin aikaan.

Mikäli emme halua muuttaa kaupunkikuvaamme, mutta silti pyrimme lisäämään asuntokantaamme, kääntäkäämme katseet pohjoiseen tai pikemminkin koilliseen. Sieltä löytyy luomuhenkisiä, energiaa tuottavia 120 ihmisen majoitukseen sopivia rakennelmia. Murmanskissa lojuu kymmeniä ydinsukellusveneitä, jotka saa hakea kuka ehtii ensiksi, saa pitää -periaatteella. Nämä viritelmät ovat noin 130 metriä pitkiä plus 12 metriä leveitä, joten niitä voisi Pasklahteen sijoittaa useita. Luonnollisesti nämä käytöstä poistetut veli venäläisen sukellusveneet eivät ole yhtä energiatehokkaita asukasta kohden kuin USS Enterprise, mutta pienellä ruoppauksella ne saataisiin lähes näkymättömiksi pilaamasta viehättävää keskustaamme. Nämäkin alukset tuottaisivat energia lisäksi makeaa vettä ja lauhdevettä kaupunkimme tarpeisiin ja ekstrana saisimme väestönsuojan, jossa voi kökkiä pahaa maailmaa suojassa ja paossa niin kauan kuin pöperöä piisaa.

Missään esittämässäni vaihtoehdossa ei ole havaittu julkisuuteen nostettuja mikrobiongelmia. Pienellä pohdinnalla liputan simppelit ja liian tavanomaiset junanvaunut ulos Uudenkaupungin tulevaisuuden horisontista ja valitsen kansainvälisen ratkaisun. Venäläisissä ydinsukellusveneissä on turvallisuuspuolensa ja mikä sen lystinpää, kun näkee niiden torneista viritettyjä siltoja pitkin työmiesten vipeltävän joko töihin tai rikastuttamaan keskustan yrityselämää. Toisaalta USS Enterpris toisi keskustaamme massiivista uljuutta ja tuottamansa lauhdeveden myötä saisimme kesänlämpöä säästämään verovarojamme rasittavia aurauskuluja. Ja viimeistään tämä saa minut kääntymään jenkkivirityksen kannalle: tukialuksen korkeuksista sijaitsevasta komentohuoneesta, uudesta työhuoneestaan voisi kaupunginjohtaja tiirailla taloutemme horisontista jäävuoria ja kääntää kaupunkilaisten päät hihkaisulla: TUOLTA NE TULEE

sunnuntai 11. helmikuuta 2018

ERILAISUUS YHDISTÄÄ - ITSEKKYYS HAJOTTAA!

Vuonna 2015 alkoi Uudenkaupungin nousu uutisoinnissa Suomen positiivisimmaksi paikkakunnaksi - tästä suurin kiitos lankeaa autotehtaalle. Samaan aikaan kaupunginhallituksessa löytyi rintama, joka ohi taantumuksellisten voimien loi päätökset ja askelmerkit Uudenkaupungin tulevaisuudelle. Tällä kehitystyölle pohjusti puitteet viime valtuustokauden ensimmäinen hallituksen puheenjohtaja Maija Junkola-Lehtonen. Kuten kyllästymiseen asti olen hokenut, ennakkoluulottoman yhteistyön, yli perinteisten ja periaatteellisten poliittisten juopien, priimusmoottoreina häärivät Harto Forss ja Seppo Nikula. Kaupunki, joka valtuustokauden alussa oli valumassa selvitystilaan, nousi taloudellisesti kuiville ja rakensi realistiset tulevaisuuden kuviot.

Kaupunginhallituksessa tehdyt taloustoimenpiteet ja selkeät päätökset antoivat kaupungistamme positiivisen kuvan ja Uuttakaupunkia pidettiin tulevaisuuden kannalta varmana asuinpaikkana. Kiinnostus kaupunkiamme kohden kasvoi, olihan täällä tehty päätökset uusista kaupunkilaisia palvelevista puitteista ja hankkeista: Opetuspuitteiden, uimahallin ja monitoimihallin rakentamisesta oli tehty periaatepäätökset. Lukuisat ihmiset kaavailivat Uuttakaupunkia tulevaisuuden asuinpaikkana. Ehkä autotehtaan palkka ei suuruudellaan houkutellut, mutta tarjolla oli vakituinen työ. Tämä ja moderniksi palveluita ja puitteita uudistava kaupunki alkoi yhä voimakkaammin kiinnostamaan maanlaajuisesti. Rakennusliikkeet varasivat kilvan tontteja kaupungista ja siinä sivussa jopa kansiväliset tahot luottivat väestömme nuorentuvan. Ne ryhtyivät valmistelemaan yksityisten lapsipalveluiden aloittamista Uudessakaupungissa.

Tuli vuosi 2017 - juhlavuosi ja vaalivuosi. Kaupungin lippulaiva koripallo sukelsi, juhla koristelut ja tilaisuudet eivät häikäisseet, kaupungin katujen varrella tyhjät liikehuoneistot loivat ankeutta. Mutta mikä karmeinta, sen sijaan, että kaupungissamme olisi ryhdytty suunnittelemaan tulevaisuutta katsoen vuoteen 2030 tai 2050, alkoi järjetön riitely elinkaarimallista, siirretäänkö kirjasto pois keskustasta, rakennetaanko mammuttirakennelma, jossa päiväkotilapset, lukiolaiset, kirjastonkäyttäjät, uimahallissa asioijat, liikuntaihmiset, musiikin harrastajat jne. kohtaavat. Kaupunki, jossa tulevaisuus näytti valoisalta, vakaalta ja turvalliselta, muuttui riidanpesäksi. Kaiken huippuna voidaan pitää sitä, että jos riitaa ei saatu muusta aikaiseksi, palatiin sata vuotta sitten käytyyn sisällissotaan. Pian vaaleista on kulunut vuosi ja mitään ei ole saatu aikaiseksi ellei muhevia riitoja ja tulevaisuuden peittävää sekamelskaa lasketa aikaansaannoksiksi! Haluaisitko sinä muuttaa lapsinesi kaupunkiin, jossa riidellään ja tunaroidaan vuosisadan mahdollisuus - haluaisitko investoida kaupunkiin, johon ei haluta muuttaa?


Kaupunginjohtaja pohtii, pitäisikö kaupungin kompensoida vuokria, jotta saamme ihmisiä muuttamaan tänne. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että nykyisten veronmaksajien täytyisi osallistua uusien uusikaupunkilaisten asumiskustannuksiin. Joku voisi laskea summan, minkä verran neliöä kohden kaupunki joutuu maksamaan, jotta ihminen suostuu muuttamaan tänne. Haluatko sinä maksaa veroja siksi, että naapurin vuokra laskee? -Tuskinpa! Eiköhän jokainen meistä maksa veroja siksi, että saa niille vastinetta puitteina tai palveluina.

Jos kunta käyttää verorahasi onnistuneesti, sinä olet kuntaasi tyytyväinen ja joku ulkokuntalainen huomaa saman ja muuttaa tänne. On kuntia, joihin muutetaan ja kuntia, joista muutetaan - näitä meidän tulisi tutkia. Enkä missään tapauksessa tarkoita, että hallitus ja muutamat kellokkaat ryhtyvät ajelemaan bussilla pitkin Suomea tutkien hylättyjä kyliä ja kasvuseutuja - kaikki epäonnistumiset ja onnistumiset löytyy tilastoista - niitä täytyy vain osata tulkita.

Me tarvitsemme selkeät tulevaisuuden visiot muutamine vaihtoehtoineen. Kyse on rehellisestä faktojen lukutaidosta, luovuudesta ja ennen kaikkea yhteistyökyvystä sekä epäitsekkäästä tekemisestä Uudenkaupungin eteen. Tulevaisuusvisioinnin luomiseen tarvitaan erilaisia ihmisiä ja heidän erilaisia näkemyksiään: persuja, vihreitä, kommunisteja, porvareita, urheilijoita, kulttuurintekijöitä, yrittäjiä, työläisiä, herroja, rouvia, henkilöitä, narreja jne. Mitä enemmän meillä on näkemyksiä eri asioista, sitä vahvemmilla me olemme ja meillä tässä kaupungissa yli 15 000 näkemystä. Näistä näkemyksistä löytyvät eväät kaupunkimme realististen suunnitelmien toteuttamiseksi. Kaikkia meitä tarvitaan, lukuun ottamatta heitä, ketkä eivät kuuntele toisia ja korostavat omaa erinomaisuuttaan joka käänteissä. Kyse on tulevaisuudenkuvista ja niiden yhteensovittamisesta yhteiseksi päämääräksemme!

Meillä on armoton korjausvelka, kiinteistömassa rasittaa talouttamme, meidän tulee päivittää repsottava kunnallistekniikkaamme, palvelujamme ja puitteemme tulee kehittää kilpailukykyisiksi, jotta emme menetä asukkaita vaan saamme lisää uusia asukkaita. Tältä pohjalta erilaiset ihmiset ja erilaiset kuppikunnat voisivat luoda suunnitelman kuinka etenemme realistisesti johonkin yhteisesti asetettuun tavoitteeseen. Kyse on politiikasta eli yhteisten asioiden hoidosta ja se onnistuu varmasti, jos yhteisiä asioita hoitavat he, ketkä näkevät maailmassa muutakin kuin oman tittelin tai oman erinomaisuutensa. Gallialainen kyvä selvisi Tullius Détrituksesta - vaikka meillä lienee viisi heikäläistä, selviämme voittajina, jos aloitamme omien pesien puhdistukseen yleisen yhteistyön takaamiseksi!

tiistai 6. helmikuuta 2018

DEMARIT PISTÄVÄT LAIMINLYÖNTIENSÄ SEURAUKSET MUIDEN SYYKSI!

Yhden äänen enemmistöllä kaupungin valtuusto pyrkii päättämään uskon sijasta tiedolla. Jos valmistelija vetoaa tutkimuksen luvuilla ja faktoilla valtuutettuihin, mutta samalla pantaa po. tutkimusta, jossa ei edes ole valmistelijan esiin tuomia lukuja ja faktoja, ei valmisteluun voi luottaa vähääkään. Sopii pohtia vakavasti: MIKÄ ON VALMISTELIJAN MOTIIVI?!? Kyseessä ei ole ensimmäinen kerta, kun kaupungille esitetään hatarin perustein miljoonien eurojen jopa yli kymmen miljoonan euron kulua. Hietanen totesi ettei kaipaa syyllistä vaan Lahtista ja konekivääriä, tämä pitää kutinsa aina siihen saakka kunnes kaikki alkavat jatkuvalla syötöllä kadota kuin Lahtinen ja konekivääri - TÄSSÄ VAIHEESSA ON AIHEELLISTA JA VASTUULLISTA ETSIÄ SYYLLISTÄ!

Minä luotan Aaltoseen näissä asioissa, olen oppinut sen vuosien saatossa kantapään kautta.
Ohessa Juha Aaltosen lausunto asiasta:

"Tutustuin terveyskeskuksesta tehtyyn kuntoraporttiin, jonka otsikko on "Kosteus- ja
sisäilmatekninen kuntotutkimus". Se on päivätty 31.12.2017. Tutkimus on tehty seuraavassa paikassa:
Uudenkaupungin terveyskeskus
Terveystie 4

Lopputulema: TK ei ole purkukunnossa!
Lisäksi väistötiloihin siirtyminen nopeutetussa aikataulussa on kyseenlaista!
Mutta siinä mielessä perusteltua, jos aluesairaala on välttävässä toiminta-/käyttökunnossa, niin tk:ssa on syytä aloittaa peruskorjaus/-parannustoimenpiteet. Viitteitä löytyy siitä, että tk:n kunnossapito ei ole ollut riittävää vuosien varrella!

Sisäilmassa ei ole raportin perusteella hälyyttäviä "päästöjä" seuraavalla otoksella:
"
Yksittäinen näytetulos antaa tiedon vain kyseisen näytteenottokohdan suhteellisista päästöistä testausolosuhteissa. Tulokseen vaikuttaa testattavan materiaalin epätasaisuus, kuten liiman ja tasoitteen osuus lattiamattopalassa. Materiaalitestauksen tuloksista ei voida vetää suoraa johtopäätöstä tilojen sisäilmaongelmaan tai käyttäjien oireisiin.
"
Tutkimushavaintojen perusteella rakennus on vielä korjattavissa, mutta korjaaminen edellyttää laajaa peruskorjausta. Mistä on tullut 12M€:a vaativa korjaussumma, niin siitä ei ole dokumenttia.

Tutkimusraporttiin on kirjattu vastuuliseksi tutkijaksi v. 2008 ylioppilaaksi valmistunut, nyt asiantuntija-nimikkellä toimiva rak.ins amk.
"

Kaupunkimme kiinteistöt ovat olleet kymmeniä vuosia leväperäisen huolenpidon kohteina teemalla: Säästäkää käyttömenoista ja satsatkaa investointeihin. Kun investoinnit ovat kohdistuneet kahta paskahuussia lukuun ottamatta elinkeinohalleihin, älyttömiin risteyksiin, katulamppuihin jne., on kohtuullista katsoa, ketkä ovat olleet huuhaaelinkeinopolitiikan takuuhenkilöinä. Vastaus on yksinkertainen: Valtuuston enemmistö, johon on aina kuulunut, jos ei koko ryhmä niin ainakin demareiden enemmistö. On siis täysin käsittämätöntä, jos demarit nyt syyttävät muita terveyskeskuksen tilasta. Haluan vielä muistuttaa että jo vuosituhannen alussa Juha Aaltonen nosti ongelmat esiin vaatien kiinteistöjen tarpeellisuuden ja kunnon kartoitusta ja kartoituksen edellyttämiä asiamukaisia toimenpiteitä. Mutta mitään ei tehty - KIITOS DEMAREIDEN!

T A Järvinen ja häntä tukeneet kokoomus, keskusta, persut, kd ja Forss sekä Partanen ansaitsevat kiitoksen. He vaativat miljoonien päätöksen perustaksi faktatietoa. Demarit sen sijaan syyttävät muita omista vuosia jatkuneista virheistään ja yrittävät, heille tunnusomaisin vippaskonstein, mutupohjalta tärvätä terveyskeskussähläykseen miljoonia euroja kaupunkilaisten rahaa. Haluan vielä muistuttaa, että aikoinaan, taisi olla 2009, kun Pohitullin koulun kuntotutkimukseen varattiin reilut kaksikymmentätuhatta euroa. Tutkimusten ajan koittaessa alkoi rakennuksen tuuletus ja itse tutkimus toteutettiin pintapuiolisesti muutamalla tonnilla.  Halpa selvitys totesi loppulaiseissaan suurin piirtein näihin: TÄMÄ TUTKIMUS EI PALJASTA RAKEINTEISSÄ OLEVIA MIKROBILÄHTEITÄ! Vaikka koko homma sai alkunsa demarivaltuutetun esityksestä, juuri demarit olivat vesittämässä kunnollista tutkimusta.

Linkki UKINYT:n juttuun Valtuusto siirsi päätöstä A-sairaalan ostosta

maanantai 5. helmikuuta 2018

#METOO: kopeloi lasta, jätä julkkis rauhaan?

Valtamediamme on laumasieluna sopulia pahempi, luomiskyvytön, syvällisyyteen kykenemätön ja mitättömyydessään harmaiden julkaisujen yhteenliittymä. Joku erehtyi toteamaan häntä kopeloidun kaksikymmentä vuotta sitten, toinen tokaisi hänelle ehdotetun härskejä ja kolmas julistaa häntä katsotun sillä silmällä. Ja kuin kas ollakaan meidän valtamediamme julistaa kymmeniä vuosia kopeloinnista ja muusta alan häirinnästä vaienneet ruikuttajat sankareiksi. Todellisuudessahan nämä valittajat ovat raukkamaisia tyyppejä, jotka eivät puuttuneet seksuaaliseen häirintään silloin, kun se oli ajankohtaista ja mahdollista - HE ANTOIVAT PAHAN ELÄÄ, KASVAA JA KÄRSIJÖIDEN MÄÄRÄN LISÄÄNTYÄ!

Valtamedia voisi yhden ihmisen leimaamisen sijaan nostaa esiin muitakin härskejä tyyppejä, jos kyseessä on kerran lähes maan tapa. Kansalle tulisi kertoa, kuinka monet elokuvaroolit ja työpaikat jaettiin seksin eikä osaamisen perusteella. Minua kiinnostaisi tietää, olisiko määrätyistä näyttelijöistä tullut minkäänlaisia tähtiä, jos he eivät olisi alistuneet seksuaalisen ahdistuksen alle? Tietenkin minua ja varmasti jotain muutakin kiinnosta kummosia rahasummia seksiin alistumalla tienattiin ja mikä on paras seksiin alistumisella saavutettu työpaikka!

Kun valtamedia on päässyt aiheeseen niin, miksi se ei käsittele asian toista puolta eli sitä, kuinka usein joku julkkis on tarjonnut seksiä saavuttaakseen jotain, luulisi tämänkin olevan yleistä? Olisi hauska saada topkymppi listat seksillä saavutetuista työpaikoista ja samaa tarjonneiden pakit saaneiden haavehommista. Valtamediamme lähestyminen seksuaalista häirintää kohtaan on niin alkeellista ja pinnallista, että hävettää ja yököttää koko #meetoo. Koko kupletti syntyi isossa maailmassa ja meidän huonolla itsetunnolla varustetut valtamedian toimittajat alkoivat apinoinnin. Eikä mennyt kauan, kun meilläkin löytyi toimittajien tuttuja, joita ole karmein tavoin ahdisteltu, painostettu ja niin poispäin.

Miksei valtamediamme puutu samalla innolla ja jatkuvuudella lasten hyväksikäyttöön ja siitä tuomioita saaneiden pieniin rangaistuksiin? Valtamedia ei myöskään puutu meetoon kaltaisella aktiviteetilla päättäjään, joka lähestyy alaikäisiä viestillä, mutta hän onkin valtamedia suosikki, jota kohdellaan silkkihanskoin. Kuvitelkaapa jos Hakkarainen lähettelisi viestejä alaikäisille tai pitäisi eduskunnassa puheita tuhannen juovuksissa: Jo olisi isot lööpit ja Hakkaraisen toilailuja toistettaisiin kyllästymiseen asti. Syy tähän on yksinkertainen: HAKKARAINEN EI OLE VALTAMEDIAN SUOSIKKI, VAAN HÄN ON INHOKKI JA UHKA VALTAMEDIAN KAVEREILLE!

Seksuaalinen häiritseminen ja ahdistelu on aina tuomittavaa. Täysin tuomittavaaon myös valtamedian tapa jeesustella seksuaalisella häirinnällä varsinkin silloin, kun heikoimmat uhrit jäävät vailla median puolustusta. Meetoo-uutisoinnilla valtamedia tavoittelee ainoastaan kaupallista hyötyä. Toisin po. kampanjaa hyödynsi positiivisesti Angelina Jolie. Hän nosti esiin lasten hyväksikäytön ja sodissa tapahtuneet raiskaukset. Hän on todellakin heikkojen, kärsivien ja puolustuskyvyttömien asialla. Suomessa lasten hyväksikäytön ja kouluissa tapahtuneen ahdistelun toi keskusteluun opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen. Jostain kumman syystä kumpikaan mainituista ei saanut valtamediaa isommin innostumaan sanomastaan!

MEILLÄ ON VARAA MELLEVÄÄN UIMA/MONITOIMIHALLIIN!

Kuntalain mukaan luottamushenkilöiden tulee toimia kaupungin ja sen asukkaiden parhaaksi. Meillä nopealla valmistelulla ja pikaisella aikataululla yritysten halleihin investoidaan tai otetaan kaupunkilaisten piikkiin miljoonia euroja velkaa. Mikäli tavoitteena on rakentaa kaupunkiin ja sen asukkaille jotain, joka parantaa heidän elämistä tai olemista, ei pikaisesta etenemisestä voida puhua yhtään mitään. Etenkin liikuntahallien osalta, niin korjaukset kuin investoinnit saavat odottaa. Tähän tilanteeseen on ajauduttu vuosikymmenien saatossa, joten on aivan turha syyttää, muutaman vuoden kaupungin palveluksessa ollutta virkahenkilöä.

Aikoinaan kaupunkimme toimintaperiaatteeksi julistettiin: Säästetään käyttömenoissa ja satsataan investointeihin. Kaupunki palveli riskialttiisti yrityksiä, mutta kunnallistekniikan ja vastaavat päivitykset jäivät tekemättä. Tästä johtuen vesijohtomme, viemärimme, kiinteistöjemme kunto, kulkuväylämme ja esim. uimahalli olivat/ovat miljoonien tikittäviä aikapommeja. Esim. uimahalli jäi täysin oman onnensa nojaan ja lopulta siitä tuli ensimmäinen posahtava pommi. Uusikaupunki oli kuin autoilija, joka säästää siirtämällä autonsa öljynvaihtoja. Ehkä se onnistuu kerran tai kaksi, mutta lopulta moottori leviää ja se on kallista.

Taisi olla vuosi 2001 tai 2002, kun Juha Aalto vaati kaupunkimme kiinteistöjen ja niiden kunnon kartoittamista. Jos kaupunkimme olisi toiminut Aaltosen esittämällä tavalla, olisi kaikki kiinteistöt voitu käydä läpi tarkasti kohde kohteelta ja tehdä vaadittavat korjaukset sekä myydä ylimääräiset kiinteistöt - tuolloin oli aikaa ja rahaa. Kaikki Aaltosen esittämä jäi tekemättä, kunnes viimein aloitettiin po. projekti. Kymmenet kaupungin omistamat kiinteistöt tutkittiin vauhdilla läpi. Jos rakennusten kuntotutkimusten hintaero vaihtelee muutamasta tuhannesta eurosta kymmeniintuhansiin euroihin, voi jokainen pohtia kumpi valitaan, kun tarkastettavia kohteita on kymmeniä. Se, että kuntotarkastuksia ja vastaavia ei tehty ajallaan ja se, että ne tehtiin nyt äkkiä kiireellä, ei ole virkahenkilöiden vika. Virkahenkilöillä ei ole yhtään ääntä valtuustoissa tai lautakunnissa, joten nykytilanteeseen ollaan ajauduttu luottamushenkilöiden päätösten seurauksena.

Jos päättäjät eivät hassaa rahaa mututuntumalla ja onnettomaan valmisteluun luottaen, meillä on rahaa kaupungin kehittämiseen. Harto Forssin ja Seppo Nikulan valta-aika todistaa tämän. He lopettivat rahan hakkaamisen huuhaaelinkeinopolitiikkaan, typeriin investointeihin ja nostivat kaupunkimme selvitystilasta kuiville. Kun muistetaan Forssin ja Nikulan valta-aikaa edeltänyt kaupunkilaisten lähes kymmenenmiljoonan euron omaisuuden myynti, voi todistutetusti todeta Nikulan ja Forssin aikana saavutetun taloudellisen tasapainotuksen olleen reilut kaksikymmentämiljoonaa euroa. On väärin syyttää Forssia tai Nikulaa kaupungin infran laiminlyönnistä - se lyötiin laimin jo aiemmin ja nyt, kiitos Nikulan ja Forssin, meillä on rahaa kaupungin perustarpeiden kuntoon saattamiseen ja kaupunkilaisten palvelutason puitteiden nostoon.

Meillä on huutavin tarve nykyaikaisen monitoimitalon ja uimahallin rakentamisessa. Eri lajiliitoilla on omat vaatimukset nykyaikaisille liikuntatiloille. Näiden esittäminen ei ole kiristämistä tai painostamista. Em. vaatimukset perustuvat pitkälti niin harrastajien kuin katsojien turvallisuuden takaamiseen. Olisi täysin typerää jättää lajiliittojen opastus huomioimatta. Kun kyse on monitoimihallista, täytyy jo suunnitteluvaiheessa huomioida sen soveltuvuus mm. konserttien, messujen jne. järjestämiseen. Nähdäkseni toimivin ja tulevaisuuden kannalta käyttökustannuksilta ajatellen edullisin vaihtoehto on esillä ollut monitoimi/uimahalli. Hanke tulisi toteuttaa riittävän suurena, jotta kaupunkiimme saataisiin maaotteluita, merkittäviä konsertteja jne.

sunnuntai 4. helmikuuta 2018

SUOMESSA EI VOI OLLA PAPERITTOMIA

Eduskuntamme vilisee juristeja. Tähän koulutuskastiin voitaneen lukea työväenpuolueiden puheenjohtajat Li Andersson ja Antti Rinne. Ensimmäinen luki kansainvälistä oikeutta ja jälkimmäinen valmistui oikeustieteiden kandinaatiksi. Työväenpuolueiden periaatteisiin kuuluu huolenpito tovereista ja totisesti: työväenpuolueiden puheenjohtajat pitävät huolta juristitovereistaan takaamalla heille töitä ja muhkean palkkatason. Jos Suomessa 2 000 asianajajaa tienaa reilut 300 euroa tunnissa tienavat he lähes saman verran kuin vientiteollisuudessamme 70 000 duunaria.

Eduskunta syytää jatkuvasti lakeja ja pykäliä jotka takaavat juristikunnallemme työtä ja muhkeat ansiot. Yhteiskunnan toimintojen kannalta juristimme ovat kuin taivaan linnut, jotka eivät kynnä eivätkä kylvä, mutta kansa pitää heistä huolen. Juristit kuppaavat härskisti rahaa jopa pakolaispolitiikkamme avulla. Voitaneen todeta juristien olevan kiinteistöjä vuokraavien tahojen lisäksi yksi merkittävistä ökypoppoista, jotka pistävät rahoiksi pakolaisilla. Traagisinta tässä kuviossa lienee se, että siitä kärsivät eniten koko touhun rahoittajat eli tavalliset kansalaiset ja pakolaiset, joita luotujen päätösten oli tarkoitus auttaa.

Kaiken huippuna voimme pitää ilman papereita maassa oleskelevia eli heitä, ketkä ovat saaneet kielteisen turvapaikkapäätöksen ja jääneet maahan, joko byrokratian ansiosta tai muuten vaan. Koko kuvio on käsittämätön: kuinka uuden käsittelyn myötä joku maailman kolkka voi muuttua turvattomaksi tai turvalliseksi? Suomalaisia häärii, kansalaisten kustantamina, esim. IRAK:ssa ja Afganistanissa luomassa turvallista yhteiskuntaa. Luulisi heidän jo vuosien saatossa onnistuneen turvallisuuden synnyttämisessä vai onko siellä norkoiltu, kansan kustannuksella, turhaan? Pakolaisten vastaanottopäätös tulisi tehdä asioihin kunnolla perehtyen kerralla ilman turhia valituskierroksia, joita oman yhteiskuntamme loiset hyödyntävät.

Jospa toimisimme vaikka näin: Ruotsista tulijoille, joille myönnetään turvapaikka, annetaan sata kruunua ja käsketään ottaa yhteyttä Ruotsin viranomaisiin - samoin voidaan toimia myös Norjan ja Venäjän kanssa. Toisaalta voisimme ottaa mallia, niin monien ihannoimasta, Virosta, jossa vastaanotettuja pakolaisia lienee vain kymmeniä eli torjua pakolaiset.  

Vakavasti ottaen koko paperittomien kastin luominen on politiikkojen, kirkon ja näennäisinhimillisten tahojen luoma kuvio, jonka rattaat murskaavat monen todellisessa avun tarpeessa olevan pakolaisen uskon maahamme. Todellinen ratkaisu ongelmaan on  yksi käsittely, jossa perehdytään asioihin kunnolla ilman, byrokratiaa ruokkivia sekä kalliita, valituksia, tätä puolestaan seuraa tarpeen mukaan pikainen palautus. Mikäli asia hoitetaan järjellä ja perusteellisesti SUOMESSA EI VOI OLLA PAPERITTOMIA MAASSA OLESKELIJOITA!

lauantai 3. helmikuuta 2018

Nyt päättäjät tarkkana: TUHO ON LÄHELLÄ!

Ennen Uudenkaupungin historian suurinta päätöstä on syytä ottaa oppia lähihistoriasta, sillä pahimmassa tapauksessa vedämme maton kaupunkimme ja sen tulevaisuuden alta. Uudessakaupungissa valtaan ovat päässeet ne tahot, jotka ovat aiemmin levittäneet järjettömillä päätöksillään kaupunkiimme surua, murhetta, tuskaa ja velkaa! Yhtä todennäköistä kuin se, että kerran kuudesti kännissä ajanut ajaa seitsemänen kerran kännissä on se, että kuudesti töpännyt töppää myös seitsemännen kerran. Järki käteen päättäjät ja silmät auki äänestäjät: NYT TEHDÄÄN TULEVAISUUTEEMME MASSIIVISESTI VAIKUTTAVIA PÄÄTÖKSIÄ!

Nykyisin vallassa tukevasti keikkuvilta päättäjiltämme puuttuu pahimmillaan kaikki realismi ja vastuuntunto, eivätkä he perehdy vähääkään valmistelun taustalla lymyäviin faktoihin - HE EIVÄT KYSEENALAISTA MITÄÄN. Jos joku esittää järkeen tai talouteen perustuvia vastaväitteitä tai vaihtoehtoja, ne tyrmätään pahimmillaan jopa valheilla, vääryydellä ja viekkaudella. Tällä valmistelun tiellä olemme saaneet niittää rajua velkasatoa kaupunkilaisten laariin. Tontonmäellä asuu tänään tyytyväisiä perheitä, josta kuuluu kiitos pyhämaalaisille, mutta muistakaapa silti kuinka tuo vuokraomakotitalohanke sai alkunsa ja mitä se kaupunkilaisille maksoi! Hanke eteni nopeasti, epämääräisesti, valheilla höystettynä ja kaupunkilaisten varoja kohtuuttomasti ahmien - VALMISTELU SISÄLSI SILKKAA VALHETTA JA HUIJAUSTA! Samanlainen, mutta aivan omalukunsa on satojatuhansia veroeuroja niellyt etanolitehdashanke, josta ei nähty vilaustakaan. Tämän sadanmiljoonan euron suuruiseksi luvatun hankkeen tiimoilta ei siirtynyt edes lusikallista maata - SE OLI JOKAISTA VALMISTELUN ELEMENTTIÄ MYÖDEN SILKKAA VALHETTA JA HUIJAUSTA!

Forss ja Nikula eivät ole, luomansa yhteisrintaman kanssa, hallituksessa vaalimassa kaupunkilaisten etua, joten kaupunkilaisten kannattaa suurennuslasin kanssa seurata nyt vallan kahmineiden päättäjien toimia - HYVÄKSYVÄTKÖ HE KAIKEN MUTUTUNTUMALLA VAILLA FAKTOJA AIHEUTTAEN VALTAVAN VELAN! Kun joku toteaa, ettei kaipaa Nikulaa, Forssia tai heidän kaltaisiaan päättäjiä, vaan nykyisiä vallankäyttäjiä, sopii jälkimmäisiä kaipaavilta kysyä perusteluja ja esimerkkejä! Sikäli mikäli vastauksia tulee, niiden sopii sisältää faktoja tehdyistä päätöksistä eikä valheita tai utopistisia unelmia tulevaisuudesta. - ÄLKÄÄ HYVÄT PÄÄTTÄJÄT HYVÄKSYKÖ TÄLLÄ VAUHDILLA JA NÄILLÄ TIEDOILLA TERVEYSKESKUSHANKETTA, sillä edes Forssin tai Nikula rahkeet eivät ensi valtuustokaudella riitä sen aiheuttaman taloudellisen vajeen korjaamiseen!

perjantai 2. helmikuuta 2018

Miehet erkkolaisia totuutena lukee - naiset mustiin itsensä pukee!

Suomen valtion historian alkuhistoria onopettanut tylysti yhden asian: Kun Saksaan luottaa, se Suomelle murheen tuottaa tai kun aikansa Saksan kanssa veljeilee ja uhoaa, kohta Venäjä keljuilee ja tuhoaa eli se joka Saksan tarjoamaan miekkaan tarttuu - se ryssän sapeliin kaatuu! Paasikivi todistaa pari realiteettia: Maantieteelle emme voi mitään ja Venäjä ei halua Suomen maa-alueita, vaan olla varma siitä ettei sitä uhata sotilaallisesti Suomen suunnalta.


Historia tarjoaa lukuisia esimerkkejä voi kaivella ja joita on kaivettu vaikka kuinka kaukaa, joten tullaan lähemmäs ja tutkitaan NATO-maiden yhteistyötä kumppaneidensa kanssa. NATO jättää liittolaisensa, jopa jäsenensä oman onnensa nojaan. Viimeinen esimerkki löytyy Turkista. Turkki osti panssareita NATO-maa Saksasta. Nyt Turkki sotii USA:n tukemien kurdien kanssa ja tämä ei miellytä Saksaa, niinpä Saksa tokaisi tylysti turkkilaisille etteivät nämä enää saa varaosia tai päivityksiä ostamiinsa panssarivaunuihin. Kyseinen toiminta osoittaa pitkälti sen, että NATO on vain varma aseidenmyyntikanava suurilla NATO-maille. Käytännön turvatakuista ei pahemmin voida puhua, vaan jopa liittoon kuuluvat saattavat jäädä yksin, kuten Etelä-Vietnamissakin kävi aikoinaan NATO-turvaajien paetessa silmittömän paniikin vallassa.


Presidentinvaaleissa  NATO-kesklustelu rajoittui jossitteluun Ruotsin äärimmäisen epätenonnäköiseen NATO:on liittymineen. Turvatakuiden käytännön esimerkkejä ei otettu lainkaan esille, vaikka mainittu Saksan Turkiin suuntautuva sotakalustoboikotti oli tuolloin päivän uutinen. Eikä myöskään sitä otettu keskusteluun, että NATO-operaatioissa on kuollut yli neljäkymmentä tanskalaista, yhdeksän visrolaista ja kaksi suomalaistakin. Samoin NATO:n liittymisestä aiheutuneista kuluista vaiettiin vaalikeskusteluissa. Valtamedia ja etenkin sen kirkkain erkkolainen helmi valistavat kansaa sopivasti vaieten, valheita sikamaisesti singoten ja härskisti manipuloiden tavoitteena kansalaisten päiden kääntäminen NATO-myönteisiksi! Mutta muistakaa mitä Paasikivi totesi hyvin perustellen talvisodasta: ERKON SOTA! - Jos miehet totuutena erkkolaisia lukee, pian naiset itsensä mustiin pukee!