Kun satsaamme halleihin tms. eikö tuolloin pitäisi olla kyse sijoituksesta. Tällä sijoituksella pyritään lisäämään kunnan työpaikkoja ja verotuloja eli turvaamaan julkiset palvelumme. Jos väki vähenee täällä, on tästä sijoituksesta tullut kulu. Jos meillä on halleja ja niissä yrityksiä, ei se hyödytä paikallisia ihmisiä mitenkään, mikäli hallien työntekijät eivät muuta tänne. Vain uusikaupunkilaisina veronmaksajina he osallituvat palvelujemme rahoittamiseen ja elinkeinosijoitusten takaisin maksuun.


 Kun halleja nousee, mutta väki vähenee samaan aikaan, voi perustellusti kysyä: Olemmeko ajaneet kaupunkimme ahtaalle, luomalla työpaikkoja vieraiden kuntien asukkaille. Haluaisin realistista markkinointia konkreettisella tasolla. Millään julkisuuskuva-hymistelyllä ei saada ketään muuttamaan Uuteenkaupunkiin! Muuttava ihminen pohtii käytännön asioita. Jos Uusikaupunki on parempi kuin nykyinen paikkakunta, muutto on todennäköinen.
 
Meillä on tyhjiä asuntoja, nyt remontin teko on edullista, joten markkinoidaan mm. näitä asioita Ukissa työskenteleville vieraspaikkakuntalaisille. Jokainen tänä vuonna Ukiin muuttanut on ensi vuonna täkäläinen veronmaksaja. Minusta tämä kuvio on vähintäänkin realistinen, toteutuskelpoinen ja tuottaa nopeasti tulosta!!