Olen keskustellut useiden henkilöiden kanssa terveydenhoitoomme liittyvästä talousongelmasta. Ei asian hahmottaminen ole vaikeaa, ainoastaan aikaa vievää, koska tiedon joutuu lypsämään osan sieltä osan täältä. Hallinollemme tyypillinen salailumentaliteetti ja löpsöt luottamusmiesjohtajat nöyristelyllään ja arkuudellaan ovat saaneet aikaan tämän vetkutuksen, josta on vuosi vuodelta aiheutunut suuria, turhia kuluja Uudellekaupungille!

Ongelman syiden on täytynyt olla tiedossa niin koohoolle, ko. alan lautakunnalle kuin johtavalle virkamiehelle. Kaikki em. tahot ovat ainoastaan pyörittäneet peukaloitaan ja salailleet tai eivät ole viitsineet/osanneet/halunneet etsiä terveyspuolen talousongelman syitä. Koska tästä on aiheutunut suunnaton lasku kaupunkilaisille, eivät em. tahot ole toimineet, vähäisessäkään määrin, kaupunkilaisten etujen mukaisesti. Voivatko he toimia jatkossakaan kaupungin etujen puolesta? Tätä täytyisi voimakkaasti pohtia niin lautakunnassa, koohoossa kuin koojiikin saisi tuumia tekemisiään.

Aluesairaalan ja terveyskeskuksen johdon keskinäisten välien sanotaan olevan niin huonot, ettei saada aikaan edes puheyhteyttä. Puheyhteys löytyy, kun heitä korkeammat auktoriteetit käskevät keskusteluihin. Mikäli näiltä auktoriteeteilta puuttuu auktoriteetti eli he ovat vain nöyriä ja ujoja löpsöjä, mitään ei synny; kuten ei syntynytkään. Aluesairaalamme johtaja toimi merkittävässä tehtävässä Salon, Turunmaan ja Loimaan aluesairaaloissa. Näillä paikkakunnilla ei ko. henkilöllä ole mitään vaikeuksia tehdä yhteistyötä terveyskeskusten kanssa. Tästä voi jokainen vetää omat johtopäätökset huonojen välien aiheuttajasta.

Aluesairaalan kulut ovat nousseet menneinä vuosina joitakin prosentteja, kun terveyskeskuksen kulujen kasvu on kymmeniä prosentteja. Kun muualla lääkäri tienaa noin 5 000€/kk, meillä siihen on lyöty rutka lisä eli puhutaan 8 000€/kk, jotkut puhuvat jopa kymppitonnista kuukaudessa. Kun tähän otetaan lääkäreiden tehokkaiden työtuntien vertailu meidän ja muiden paikkakuntien terveyskeskusten välillä, jää tehokkuutemme varsin alhaiseksi. Maksammeko turhan paljon turhasta?

Terveyskeskuksemme hallinto on oma lukunsa. Joskus elettiin sellaisen illuusion varassa, että Laitila liittyy toimintaan mukaan. Noina illuusioiden ja kaavailujen aikoina kasvatettiin terveyskeskuksen hallintoa todella mittavasti. Kuten kaikki tietävät Laitila ei lähtenyt, kenties korkeiden hallintokulujen vuoksi, mukaan terveyskeskukseemme. Silti raskas, ylimitoitettu organisaatio jätettiin terveyskeskukseemme.

Kun terveyskeskus hoitaa tehtävänsä hyvin sen kulut kasvavat, mutta aluesairaalan kulut taasen putoavat, koska potilaita ei tarvitse sitä. Jos taas terveyskeskus lähettää, matalla kynnyksellä, potilaita aluesairaalaan, pitäisi tuolloin aluesairaalan kulujen nousta ja terveyskeskuksen kulujen laskea. Aluesairaalan ja terveyskeskuksen toiminnat täydentävät ja liittyvät siinä määrin toisiinsa, että niiden tehokkuutta tai kalleutta täytyy aina verrata yhdessä. Mikään simppeli lukujen vertaaminen meidän ja verrokkikuntien kesken ei kerro koko kaikkea toimintatodellisuudesta.

Voiko ratkaisu ongelmaamme olla hallinnon kohtuullistaminen tarpeiden mukaan? Voisiko meillä maksaa lääkäreille saman palkan kuin muualla vai lakoisivatko he silloin maailman tuuliin? Forssassa on aluesairaalalla ja terveyskeskuksella yhteinen hallinto, toimisiko sama meillä?


Ensinnäkin haluaisin keskustelijoiden suhtautuvan esittämiin näkemyksiin väittäminä. Toivon, keskustelun edetessä, niiden kumoamista tai täydentämistä. Muutama kysymys vielä loppuun: Miksi ensimmäistä konsulttityötä ei kelpuutettu tai julkaistu? Miksi joku kuntaliitos-sepityksen väsännyt "tuttu ja turvallinen" konsultti otettiin tilalle? Miksi asia on päästetty tähän malliin? Ovatko tehottomien lääkäreiden kohtuuttomat palkat ja kallis hallinto aiheuttaneet kaupunkimme taloudelliset ongelmat? Miksi tämäkin ongelma on jäänyt maton alle ja se täytyy tiikereiden ja susien kanssa kaivaa esille? Miksei meillä toimita kuin muualla eli olla avoimia ja puututa heti ongelmiin?

Linkki alkuperäiseen blogijuttuun ja kommentteihin