maanantai 15. toukokuuta 2023

KÄÄRIÄNEN AIVOPE$UN YLETÖN KU$$TANNU$$?

En lue itseäni vähäiseksikään euroviisufaniksi, mutta minusta tuollainen massoiihin vetoava kevyt hömppä on ollut ihan ok, kun siitä äärettömän laajasti pidetään. Kuitenkin mielestäni nyt tänä vuonna mentiin yli omien korvieni kipukynnyksen, sillä YLEn kanavia kuuntelevana törmäsin jatkuvasti ja väkisinkin Euroviisu-uutisointiin. Viimeisiin viikkoihin tuskin sisätyi yhtään tuntia, jossa po. kanavilla ei olisi hehkutettu Euroviisuja. Tarjonnan runsaus alkoi ärsyttämään ja aloin pohtia onkohan kyseessä joku joukkoaivopesukoe vai haluaako YLE kepittää MTV3n lähettämät jääkiekon MM-kisat ennen näkemättömän selvästi? Toinen kysymys, mitä en aimmin Euroviisujen yhteydessä pohtinut, löytyy nykyisen Käärijä manipuloinnin hinnasta - mitä koko lysti maksoi ja maksaa edelleen?

Nyt samainen YLE uutisoi katkerana Ruotsin voittaneen vippaskonstein asiatuntijaäänin ja hyvä ettei joutavalla hömpällä olla nostamassa vahvaa hurrivihaa esiin. No, se siitä, mutta katsokaapa mitä laki edellyttää YLEltä:

7 § (19.8.2005/635)

Julkinen palvelu

Yhtiön tehtävänä on tuoda monipuolinen ja kattava julkisen palvelun televisio- ja radio-ohjelmisto siihen liittyvine oheis- ja lisäpalveluineen jokaisen saataville yhtäläisin ehdoin. Edellä mainittuja ja muita julkisen palvelun sisältöpalveluja tulee tarjota yleisissä viestintäverkoissa valtakunnallisesti ja maakunnallisesti. Sisältöpalvelujen pääpainon tulee olla liikkuvaa kuvaa tai ääntä sisältävissä julkaisuissa. Tekstimuotoisen sisällön tulee 3 momentissa säädettyjä poikkeuksia lukuun ottamatta liittyä yhtiön liikkuvaa kuvaa tai ääntä sisältävään julkaisuun. (11.3.2022/159)

Julkisen palvelun ohjelmatoiminnan tulee erityisesti:

1) tukea kansanvaltaa ja jokaisen osallistumismahdollisuuksia tarjoamalla monipuolisia tietoja, mielipiteitä ja keskusteluja sekä vuorovaikutusmahdollisuuksia;

2) tuottaa, luoda, kehittää ja säilyttää kotimaista kulttuuria, taidetta ja virikkeellistä viihdettä; (10.8.2012/474)

3) ottaa ohjelmistossa huomioon sivistys- ja tasa-arvonäkökohdat, tarjota mahdollisuus oppimiseen ja itsensä kehittämiseen, painottaa lapsille ja nuorille suunnattuja ohjelmistoja sekä tarjota hartausohjelmia; (10.8.2012/474)

4) kohdella ohjelmatoiminnassa yhtäläisin perustein suomen- ja ruotsinkielistä väestöä, tuottaa palveluja saamen, romanin ja viittomakielellä sekä soveltuvin osin myös maan muiden kieliryhmien kielellä;

5) tukea suomalaisen kulttuuriperinnön vaalimista, suvaitsevaisuutta, yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja kulttuurista moninaisuutta sekä huolehtia ohjelmatarjonnasta myös vähemmistö- ja erityisryhmille; (28.6.2017/436)

6) edistää kulttuurien vuorovaikutusta ja ylläpitää ulkomaille suunnattua ohjelmatarjontaa;

7) välittää asetuksella tarkemmin säädettäviä viranomaistiedotuksia ja varautua televisio- ja radiotoiminnan hoitamiseen poikkeusoloissa.

Yhtiö voi 1 momentista poiketen tarjota yleisissä viestintäverkoissa seuraavia tekstimuotoisia sisältöjä ilman, että niiden on liityttävä yhtiön liikkuvaa kuvaa tai ääntä sisältävään julkaisuun:

1) lyhyet tekstimuotoiset uutissisällöt, joita yhtiö julkaisee Oy Suomen tietotoimisto – Finska Notisbyrån Ab:n tai muun sitä vastaavan kansallisen uutistoimiston kanssa tehdyn yhteistyön perusteella;

2) nopeisiin ja nopeasti kehittyviin uutistilanteisiin liittyvät lyhyet tekstimuotoiset uutissisällöt;

3) yhtiön 2 momentin 7 kohdan mukaisesti välittämät tekstimuotoiset viranomaistiedotukset ja poikkeusoloihin varautumisen edellyttämät välttämättömät tekstimuotoiset sisällöt;

4) saamen- ja romaninkieliset sekä maan muiden vähemmistönä olevien kieliryhmien kielellä olevat tekstimuotoiset uutissisällöt;

5) kulttuuriin liittyvät tekstimuotoiset sisällöt;

6) oppimiseen liittyvät tekstimuotoiset sisällöt.
(11.3.2022/159)

7 a § (28.6.2017/436)
Yhteistyö

Yhtiön on toiminnallaan edistettävä sananvapautta, korkeatasoista journalismia ja median monimuotoisuutta.

7 b § (28.6.2017/436)
Aineiston tarjonnan eriyttäminen

Jos yhtiö tarjoaa julkisen palvelun televisio- ja radio-ohjelmiston tuotannossa syntynyttä aineistoa muualla kuin televisio- ja radiotoiminnassa, sen on eriytettävä julkisen palvelun televisio- ja radiotoiminnasta ja muusta julkisesta palvelusta muodostuva toimintansa toisistaan.

Eriyttämisellä tarkoitetaan tässä pykälässä sitä, että eriytettäville toiminnoille on laadittava tilikausittain tuloslaskelma ja julkisen palvelun toiminnalle myös tase. Tuloslaskelma ja tase, joiden tulee olla yhtiön kirjanpidosta johdettavissa, on laadittava soveltuvin osin kirjanpitolain (1336/1997) säännösten mukaisesti.

Jos yhtiö ottaa omaan käyttöönsä julkisen palvelun televisio- ja radiotoiminnassa tuotettua aineistoa tarjotakseen sitä muualla kuin televisio- ja radiotoiminnassa, sen tulee tapahtua samoin ehdoin kuin yhtiön luovuttaessa aineistoa yhtiön ulkopuoliseen käyttöön.

8 § (23.5.2003/396)
Muut tehtävät

Yhtiökokous voi päättää muuttaa yhtiöjärjestystä siten, että yhtiö harjoittaa myös muuta toimintaa kuin 7 §:n mukaista julkista palvelua. Tällainen toiminta on eriytettävä kirjanpidossa julkisen palvelun toiminnasta.

 Mielstäni Kääriäjä-tapaus kuuluu sellaiseen hömppään, joka ainakin osittain kuuluisi rahoittaa vapaaehtoisin varoin. Verratkaapa Nenäpäivä-projektia ja Käärijän mainostamista. Veikkaan Käärijän saaneen runsaasti enemmän aikaa ja häneen puffaamiseen käytetyn enemmän YLEn väkeä ja varoja kuin Nenäpäivään valmisteluineen. Uskon Nenäpävän tuoton 2022 2,16 miljoonaa euroa ylittyneen runsaasti Käärijä-profektin kulujen määrässä. YLE, joka saa kansalta noin 550 miljoonaa euroa verotuloja, tuntuu paikalta, jossa työntekijät saavat touhuta vapaasti kaikkiea kivaa ja jännää. Minua ihmettyttä esim. se kuinka yhtä juttua pyöritetään pitkin päivää, jossain luonaisrannikolla, jossa sentään asustaa lähemmäs puolimiljoonaa ihmistä. Aiemmin laadukkaasti toimittetuja juttuja suollettiin ulos kymmmeniä päivässä niin Turun kuin Porin radiosta. Toteutus oli juonon osalta jouhevaa ja toimituksen osalta mukavan viihtyisää, joten päivä kului leppoisasti plus siinä sivussa pysyi kärryillä maailman ja kotiseudun asioista. Nyt tuntuu, että kapasiteettia ei käytetä., vaan maakuntien radioita ajetaan alas.

YLEn paikallistoimittajien työmäärä pistää myös mittimään - saattaa hurahtaa viikkoja, kun joku tyyppi tulee juttuineen eetteriin kadotakseen jälleen viikoiksi jonnekin. Laadusta en tiedä, mutta ainakin kapasitettia monipuoliseen alueet huomioivaan toimitustyöhön tuntuisi olevan runsaasti. Kiitokset annan YLEn podcastpuolelle. Sieltä löytyy runsaasti viihdettä, historiaa, hersotoriaa, tiedettä ja viihdettä. Suosittelen tämän suunnan voimistamista ja podcastosaston väen ammattitaidon hyödyntämistä maakunnissa. MUTTA TASAPUOLISISUUTTA - KIITOS!

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Tuhraappa tähän aikasi kuluksi jotain! Kiitos!