Kiinteistö Oy Terveyspuisto (senioritalo) on Ukihoivan asunnot Oy:n 100%:sti omistama tytäryhtiö. Uudenkaupungin seniorikiinteistöt Oy ja Ukihoivan asunnot Oy ovat sopineet rakennuttamistehtävien hoidosta. Rakennushankkeelle aiotaan  hakea investointiavustusta ja korkotukilainaa Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselta (ARA). Uuteen rakennukseen, senioritaloon,  tulee 60 modernia pienasuntoa kolmeen kerrokseen. Rakennuksen bruttoala on 3000 neliötä.  Sen kustannusarvio on 6 500 000 €.
Rakennus aiotaan yhdistää huoltokäytävällä terveyskeskukseen. Huoltokäytävä palvelee sekä asiakkaiden että henkilökunnan liikkumista niin terveyskeskuksen kuin Vakka-Suomen aluesairaalan välillä. Huoltokäytävä toimii myös LVIASK-ja sairaalakaasutekniikoiden yhdyskanavana kolmesta eri rakennuksesta muodostuvan kokonaisuuden välillä.
Uudenkaupungin kaupungin lausuntoa ARA:lle senioritalon tarpeellisuudesta kaupungin palvelurakenteessa aletaan odottaa parhaillaan. ARA:n tukemassa asuntokannassa on vuokranmäärityksessä noudatettava korkotukilain (604/2001) mukaisesti omakustannusperiaatetta. Tämän periaatteen mukaan asukkailta perittävän vuokran tulee kattaa korkotukilainalla tuettujen asuntojen ja niihin liittyvien tilojen pääomameno- että ylläpitokustannukset.

Asukkailta omakustannusperiaatteella perittävää vuokratasoa voidaan alentaa käyttämällä ns. välivuokrausjärjestelyä, jossa Uudenkaupungin kaupunki vuokraisi osoitteeseen Terveystie 33, 23500 Uusikapunki, rakennettavan senioritalon tilat ikäihmisten asumisen käyttöön. Vuokranantaja (Ukihoivan asunnot Oy omistaa
Kiinteistö Oy Terveyspuiston osakekannan) hakeutuu Terveystie 33:een rakennattavan kiinteistön osalta arvonlisäverovelvolliseksi ja vuokraisi senioritalon kaupungille arvonlisäverollisella vuokralla. Näin ollen palvelutalon rakentamiskustannuksiin sisältyvä arvonlisävero voidaan vähentää, ja arvonlisäveron palautus kohdistuu täysimääräisesti asukkailta perittävään vuokratasoon sitä alentaen.

Vuokra on kokonaisuudessaan ns. omakustanteinen korkotukilain mukaisesti. Näin arvonlisäveron palautuksesta saatava hyöty tulee kokonaisuudessaan talon asukkaille eikä esim. vuokranantajalle. Palveluntuottajana tiloissa toimii Ukicare Oy.

Välivuokrausjärjestelyä hyödyntäen asukkaiden vuokratasoa saadaan laskettua pysyvästi koko talon elinkaaren ajaksi. Järjestelyn vaikutuksesta asukaskohtaiseksi vuokraksi muodostuu n. 400 e/kk, joka on alle paikkakuntakohtaisen KELA:n eläkkeensaajan enimmäisasumismenojen rajan (463e/kk). Ilman välivuokrausta vuokratasoksi muodostuisi n. 485 e/asukas/kk. Vuokran alennuksella on merkittävä vaikutus vähävaraisten vanhusten toimeentulon parantamiseksi.

Talon 50 vuoden elinkaaren aikana Uudenkaupungin talousalueelta tulevien asukkaiden saama vuokrahyöty tulee olemaan n. 2,7 miljoonaa euroa verrattuna arvonlisäverolliseen vuokraan.

Välivuokrausmallin käyttö ei aiheuta ylimääräisiä kustannuksia Uudenkaupungin kaupungille. Kunnan täyttöasteriskin poistamisesta sovitaan erillisellä sopimuksella Ukicare Oy:n ja Uudenkaupungin kaupungin välillä.

Välivuokrausmallin käyttöä kannattaa myös ARA, ja se todetaan eräänä vaihtoehtona mm. Ympäristöministeriön työryhmän palveluasumisen julkista rahoitusta käsittelevässä raportissa.

Vastaavanlainen välivuokrausmalli on käytössä Suomessa jo ainakin 13 paikkakunnalla.

Vielä viime syksynä 2011 budjettikeskusteluissa liikkui noin 800 000 euron rahasumma vanhainkodin suunnittelua ja korjausta varten, siis terveyskeskuksen "kaupunginpuolella". Se vedettiin pois budjettiasiakirjoista. Yksi syy siihen oli se, että hanke ei olisi välttämättä ollut kiinteistötaloudellisesti järkevä. Ts. oltaisi jouduttu tekemään liian suuret ja kalliit remontit vanhaan rakennukseen ja silti ei oltaisi päästy nykyvaatimusten tasolle tilankäytössä.

Kirjoituksessa olevista yhtiöistä:
Ne olisivat kaupungin tai seutukunnan kokonaan omistamia yhtiöitä. Yksityisiä sijoitustahoja
niissä ei ole eikä niitä perussopimusten mukaan edes niihin otettaisi.

Lisäksi tässä yhteydessä on hyvä tietää sellainenkin hoivapalvelun tilastotieto terveydenhoidostamme, että kaupunki osti viime vuonna noin 1,5 miljoonalla eurolla hoivahenkilöstön palveluja yksityiseltä palveluntuottajalta.

( Tästä tämä hanke alkaa ja hankkeen kuvio täydentyy, kerronta jatkuu, pääsiäisen aikana. Kaupungilla on myös oikeus tehdä osakeyhtiöIden välillä erinäisiä toimenpiteitä ja sopimuksia erilaisten palvelujen tuottamisesta. Jatkossa kuvioon tulee myös Ukicare Oy, joka tuottaa palvelut uuden senioritalon tiloissa.)"

Tässä on hiukan osoitusta siitä, kuka paneutuu asioihin ja käyttää paljon aikaa niiden selvittämiseen ja valmisteluun. Eihän yhdestä ole isommin hyötyä, jos muut eivät ymmärrä kuin hokea: Tehrään sikses niin ku ennenkin eli kuten virkamies esittää. Ja päätöksen realisoiduttua totaaliseksi munaukseksi ollaan hiljaa ja todetaan asiaan puuttuville: Sitä tikulla silmään, joka vanhoja muistaa; pitää katsoa eteenpäin! 

Ajatteleva, luova, työteliäs, avoin ja keskustelua haluava valtuutettu on valtuustossamme kuin lehmänpaskan päälle pudonnut mansikka. Ja kaikki tietävät ettei lehmänpaskasta saa suklaakaakkua muutamalla mansikalla, vaikka läpyskä kuinka kertoisi sen olevan kaukaa kaunis!