lauantai 17. lokakuuta 2015

Pistetäänkö poliisi tutkimaan Rauman kaupunginjohtajan toimia?

ESILLÄ RAUMAN KAUPUNGINHALLITUKSESSA MAANANTAINA:

Luottamushenkilö Jyrki Santalan ansionmenetyskorvauksen takaisinperintä/otto-oikeuden käyttäminen kaupunginlakimiehen päätökseen 9.3.2015 § 147

KH 508 § 19.10.2015 RAU/826/00.01.04.00/2015
KH 393 § 29.6.2015 RAUSAL/17/00.01.04.00/2015

EI JULKINEN

Kaupunginjohtaja Kari Koski 25.6.2015:
Rauman kaupunginhallituksen puheenjohtaja Rainer Lehti on kaupunginhallituksen kokouksessa 9.3.2015 päättänyt käyttää otto-oikeutta kaupunginlakimies Elina Kauton tekemään päätökseen ansionmenetyskorvauksen takaisinperinnästä (3.3.2015 § 2).

Kaupunginlakimiehen päätöksen perusteluissa on katsottu kaupunginlakimiehellä olevan toimivalta ratkaista päätöksessä tarkoitettu asia. Toimivalta on katsottu perustuvan keskusviraston toimintasäännön 2 §:ään, jonka mukaan kaupunginlakimiehen ratkaisuvaltaan kuuluu pakkoperinnästä päättäminen kaupungin laskutus- ja perintäohjeiden mukaisesti. Kysymys ei kuitenkaan ole pakkoperinnästä vaan virheellisesti maksetun ansionmenetyskorvausmaksun korjaamisesta.

Kaupunginlakimiehen päätöksessä on katsottu, että ansionmenetyskorvausta on tarkasteluajankohtana 1.3. – 31.10.2014 maksettu aiheettomasti luottamushenkilö Jyrki Santalalle 1.123,92 euroa. Kaupunginhallituksen kokouksen jälkeenkin saatujen selvitysten mukaan summa on oikea.


KJ: Kaupunginhallitus päättää

- periä aiheettomasti maksetun ansionmenetyskorvauksen 1.123,92 euroa takaisin, mikä hoidetaan ensisijaisesti kuittaamalla em. summa Santalan tulevista ansionmenetyskorvauksista

- valtuuttaa kaupunginjohtajan sihteeri Sirpa Liukkosen sopimaan Santalan kanssa ansiomenetyskorvauksen 1.123,92 euroa takaisinmaksujärjestelyistä.

Keskustelun aikana kaupunginhallituksen puheenjohtaja Rainer Lehti ehdotti jäsen Erja Starckin kannattamana, että ”Kaupunginhallitus päättää tehdä poliisille tutkintapyynnön, joka koskee luottamushenkilö Jyrki Santalalle vuosina 2013 ja 2014 maksettuja ansionmenetyskorvauksia, koska asiassa on syytä epäillä rikosta. Myös Santalan oma etu ja oikeusturva vaativat asian asianmukaista selvittämistä ja riippumattoman tahon kannanottoa.

Ansionmenetyskorvauksena maksettu summa voidaan periä takaisin rikosperusteisena vahingonkorvaussaatavana, mikäli osoittautuu, että kyse on rikoksesta.

Kaupunginhallitus valtuuttaa kaupunginlakimiehen valmistelemaan yhdessä kaupunginreviisorin kanssa tutkintapyynnön, jonka allekirjoittaa ja hyväksyy Rauman kaupunginhallituksen puolesta kaupunginhallituksen puheenjohtaja. Tutkintapyyntö saatetaan kaikille kaupunginhallituksen jäsenille tiedoksi.
Lisäksi kaupunginhallitus päättää Rauman kaupungin tarkastussäännön 1 §:n mukaisesti, että asiassa toimitetaan erillinen sisäinen tarkastus, josta vastaa kaupunginreviisori. Sisäinen tarkastus toimitetaan asian valmistelun ja virkamiesten toimien selvittämiseksi sekä sen varmistamiseksi, että Rauman kaupungin luottamushenkilöiden palkkiosääntöjä on sovellettu oikein ja yhdenmukaisesti myös muiden luottamushenkilöiden osalta. Tarkastuksen tarkemmasta sisällöstä ja laajuudesta päättää kaupunginreviisori, jolla on oikeus käyttää myös ulkopuolista asiantuntija-apua tarkastuksen asianmukaiseksi suorittamiseksi. Kustannukset katetaan kaupunginhallituksen kustannuspaikalta 1060.

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (kuntalaki 91 §).”

Jäsen Helena Ollila ehdotti jäsen Pasi Mäenrannan kannattamana, että asia palautetaan uudelleen valmisteluun ja tuodaan kaupunginjohtajan ehdotuksena uudelleen päätettäväksi, kun mm. kaikki info-osassa esille tulleet seikat on otettu huomioon.

Jäsen Starck pyysi neuvottelutaukoa. Tauko pidettiin klo 20.17-20.27.

Kokouksen jatkuttua suoritettiin äänestykset. Ensin vastakkain olivat kokouksessa tehdyt Lehden ja Ollilan muutosehdotukset. Puheenjohtaja Rainer Lehden ehdotusta kannattivat hänen lisäkseen jäsenet Erja Starck ja Sirpa Viitanen. Jäsen Helena Ollilan ehdotusta kannattivat hänen lisäkseen jäsenet Pasi Mäenranta, Tapio Ailasmaa, Åke Vastavirta, Jari Laihonen ja Johanna Vainila ja varajäsenet Juha-Matti Tallila sekä Marja-Leena Alho. Näin ollen Ollilan ehdotus voitti äänin 8-3.

Seuraavassa äänestyksessä olivat vastakkain pohjaehdotus ja edellisessä äänestyksessä voittanut Ollilan ehdotus. Kaupunginjohtajan pohjaehdotusta kannattivat jäsen Jari Laihonen ja varajäsenet Juha-Matti Tallila sekä Marja-Leena Alho. Edelleen Ollilan ehdotuksen kannalla olivat hänen lisäkseen jäsenet Pasi Mäenranta, Tapio Ailasmaa, Åke Vastavirta ja Johanna Vainila. Tyhjää äänestivät puheenjohtaja Rainer Lehti ja jäsenet Sirpa Viitanen sekä Erja Starck.

Päätös: Kaupunginhallitus päätti äänestyksen jälkeen äänin 5-3 ja kolmen äänestäessä tyhjää, hyväksyä jäsen Ollilan ehdotuksen.


2 kommenttia:

  1. En kyllä nyt pysynyt mukana...pannaanko poliisi asialle vai mitä ?

    VastaaPoista
  2. siitä ne tekstin mukaan päättää maanataina

    VastaaPoista

Tuhraappa tähän aikasi kuluksi jotain! Kiitos!