sunnuntai 4. elokuuta 2019

YHTEISTYÖN JA TEKEMISEN PAIKKA!

Viimeinkin Uudessakaupungissa kuuluu positiivinen järjen suloinen ääni: Keskustaan esitetään tornitalon/talojen rakentamista. Ensinnäkin pieni oikaisu: Olen jo muutamille minua tornitaloidean läpimenosta onnitelleelle valistanut, ettei kyseessä ole minun vaan Juha Aaltosen idea, jota minä vain hiukan jalostin. Kunnia sinne, minne se kuuluu. Muutenkin kannattaa pitää mielessä, että kaikki minun suustani kohdalleen menevä rakentamiseen liittyvä on lähtöisin Aaltoselta.

Jos pystymme pistämään viimeisenkin negatiivisuuden, lähimmäiseen kohdistuvan vihan, oman pyrkyryyden syrjään ja korvaamaan sen yhteiseen hyvään pyrkivällä positiivisuudella, korjaamme Uudenkaupungin nimen alla yhteisen potin, joka näkyy jokaisen uusikaupunkilaisen arjessa laskevina veroina ja taksoina, parempina palveluina sekä Suomen parhaina elämisenpuitteina. Meidän täytyy ryhtyä avoimeen yhteistyöhön, jossa kunnioitamme toistemme osaamista ja omaa rajallisuuttamme. Päätös tornitalon rakentamisesta on positiivinen signaali Suomeen ja koko maanosaan vaiheessa, jossa varaudutaan taloudelliseen taantumaan.

Me tarvitsemme monijakoisen kehityspoppoon, jonka työn ulospäin näkyvin elementti koostuu tornitalosta/taloista. Tämän lisäksi meidän tulee kehittää vapaa-ajan puitteita, koulutusta ja etenkin ryteikköisten rantojemme hyödyntämistä. Pitäkää mielessänne se lähtökohta, että Uudestakaupungista löytyy perustyöpaikkoja 25 000 asukkaan paikkakunnan verran. Ottakaamme suunnitelmissamme huomioon maailman muuttuminen ja esim. nettikaupan kasvu. Meidän eiliset riesaamme ostovoimavarkaat prismat ja citymarketit eivät ole meidän huomisia murheitamme. Uudenkaupungin vie voittoon realismi, usko tulevaisuuteen, tieto muutoksesta, rohkeus ja yhteistyö.

He ketkä hokevat: täällä kaikki maksaa, kun tänne täytyy kaikki tuoda - tilastot osoittavat ettei tänne kukaan muuta - entä, kun autotehtaalla menee huonosti; lähestykööt ongelmia toisin: nettikaupan ansiosta Uudessakaupungissa kaikki on yhtä halpaa kuin muualla - tilastot on tehty eilispäivän tietojen perusteella ja pääkaupunkiseutua positiivisesti painottaen, joten kun teemme Uudestakaupungista paremman paikan asua, tänne muuttaa väkeä muualta - autotehtaan alamäellä manaamisen sijaan tulee laajentaa elinkeonpohjaa. Kaiken mainitun tulee tapahtua kaupunkilaisille avoimesti ja vaihtoehtoja tarjoten, jottei heti synny kyllä ei vastakkainasettelua.

Perehtyminen maakuntakaupunkien väkipaontorjuntaan/kasvuun, osoittaa positiivisen väestökehityksen perustuvan lähes poikkeuksetta monen osa-alueen huomioimiseen. Esim. meidän tapauksessa yksin toteutettuina tornitalo, vuokratalot, sihy/monitoimihalli/uimahalli jne. eivät ratkaise väestökato-ongelmaamme. Onnistuminen vaatii usean sektorin kehittämistä samaan aikaan, yhteen hiileen puhaltamista ja etenkin mediaosaamista. On kyettävä luomaan realistinen toimintamalli, johon kaikki osallistujat sitoutuvat ilman henkilökohtaisen edun tavoittelua, juonittelua, kostoa, itsekkyyttä ja tavoitetta linssiluteiluun.

Tornitalo ja rantojen
hyödyntäminen


Uusikaupunki tarvitsee uuden terveyskeskuksen, meiltä puuttuu modernia liiketilaa keskustasta, samoin nykyaikaiset paikoitustilat puuttuvat, keskusta ja koko kaupunkimme tarvitsee matkailullisen vetovoimatekijän. Nämä kaikki voidaan asuntojen lisäksi toteuttaa tornitalossa. Tornitalon/talojen asunnot voivat olla tavallisia, senioriasuntoja, palveluasuntoja tai kaikkia näitä. Tornitalon huipulle voisi matkailuvaltiksi rakentaa lapset huomioivan merinäköalaravintolan.

Tornitalon rahoituksen tulisi tapahtua mahdollisimman suurelta osin yksityisin varoin, silloin se hyödyttäisi kaupunkia laskemalla rakennukseen kaavaillun terveyskeskuksen kuluja. Jotta kuvio toteutuisi ja toimisi tulisi hankkeen pääneuvottelijoiksi rekrytoida Salinin veljekset ja Timo A. Järvinen. Tältä kolmikolta löytyy niin kiinteistöbusineksen menestyksellistä osaamista kuin neuvottelutaitoa. Kaupunkiorganisaatiosta hankeen taloudellisen valvontavallan antaisin kamreerittarelle teknisestä puolesta saisivat vastata Juha Aaltosella vahvistettuna tekninen johtaja plus arkkitehti. Kaupungin omaisuuden(rakennukset, kunnallistekniikka jne.) ja uusien luomusten päältä katsojiksi asettaisin T. Varpen, J. Aaltosen, T. Kankaan, H. Forssin, S. Nikulan, E. Aaltosen, B. Runolan, J. Reijonsaaren.

Tornitalohankkeen taloudelliseksi/markkinointitueksi tarvitsemme kasvua ja se löytyy nopeimmin ja helpoimmin rantojemme hyödyntämisellä viihtymiseen ja asumiseen. Ykskoivu on hyvä esimerkki siitä, kuinka kaupunkiin saadaan nopeasti hyviä veronmaksajia eli taloudellista potentiaalia niin rakentamisen kuin veronmaksukyvyn osalta. Rantojamme on kyettävä hyödyntämään asukkaiden viihtymistä ja matkailuedellytyksiä parantaen. Rantamme tarvitsevat ainoastaan laadukkaan kaavoituksen ja sen kasvu ja kehittyminen alkaa välittömästi itsestään. Rantahanke on äärimmäisen tärkeä tuki tornitalo/talot kärkihankkeellemme, joten sitä vetämään pistäisin kaupunginjohtajan, teknisen johtajan ja arkkitehdin.

Opetuksen 

monipuolistaminen

Uusien asukkaiden tänne saamiseksi lasten huomioiminen nousee merkittävään asemaan. Vanhemmat haluavat lapsilleen yksilöllisen kohtelun, siksi opetuksen täytyy tarjota erilaisia vaihtoehtoja: erilaista pedagogiikkaa, pieniä ja suuria kouluja, jotka sijaitsevat keskustaajaman sisällä sekä ulkopuolella. Opetuksen kehittämisen ja monipuolisuuden takaamiseksi asettaisin I. Parviaisen, J. Leppäsen, J. Silvolan ja V-P Virtasen. Luottamushenkilöistä tehtävään sopisivat esim. S. Laaksonen, VM. Virtanen, T. Suves, J. Järvinen, J. Vasama, M. Partanen.

Opetuksemme vetovoimaa sopii lisätä vaikkapa erityylisillä painotuksilla: jääkiekko, salibandy, jalkapallo, taitoluistelu, suunnistus, uiminen, musiikki, teatteri, kuvataiteet, kirjallisuus ja luonnontuntemus. Perusopetus rahoitetaan pitkälti valtionavuilla, joten opetuksen periaatteessa opetuksen monipuolistaminen lisää sen sektorin tuloja. Eri lajeihin perehtyvät ihmiset, jotka tuntevat lajiliittoja sekä valtakunnallisia kulttuuritoimijoita neuvottelemaan niiden kanssa esim. S. Kivinen, R. Melos, P. Kurkilahti, M. Sjöblom, S. Virtanen, H. Wala, T. Westerholm, M. Hintikka ja J. Santala.

Ammattiopetus

Suomessa ikäluokat pienenevät, joten meillä jää jatkuvasti turhaksi ammattiopetuksen kapasiteettia. Ammattiopetuksen vaatimukset ovat muuttuneet ajan myötä ja tämä antaa mahdollisuuden Uudellekaupungille kehittää ammattiopetusta sen modernien vaatimusten mukaiseksi ja opiskelijoita. Uudenkaupungin yksi suurimpia puutteita on ammattiopetuksen yksipuolisuus.

M. Kosken vetämänä autotehtaan, Vahteruksen, telakan ja Yaran edustajista koostuva elin kykenee kehittämään opetuksemme uudelle tasolle. Yhteistoimin voimme luoda tänne ammattiopetuskeskittymän, joka valmistaa ja jatkokouluttaa työntekijöitä teollisuuden erikoistarpeet huomioden. Työnantajat huomioiva erikoiskoulutus lisää yritysten kiinnostusta paikkakuntaa kohtaan ja oikein toimien laajentaa elinkeinopohjaamme.

Ikäihmiset ja erityisryhmät

Uudestakaupungista tulee tehdä paikkakunta, jossa lapset, vanhukset, vammaiset jne. eivät ole säästö tai vastakkainasettelun kohde. Meidän tulee huomioida yhteiskunnan tukea tarvitsevien lähimmäisten persoonalliset tarpeet, olipa valtakunnallinen sote-ratkaisu minkälainen tahansa. Kyseisten ryhmien aseman takaamiseksi ja kehittämiseksi esitän seuraavien ihmisten tietämyksen ja osaamisen käyttöönottoa: U-m. Nikula, H. Blomqvist, J. Vihmakoski, S. Rantanen, Li Grönlund, H-P Lauren, J. Vaurio, H. Forss.

Kaupunkimme muuttaa vieraskulttuurista väkeä, joka veroillaan osallistuu kaupunkimme toimintojen ylläpitoon. Meidän tulee kunnioittaa heitä yksilöllisinä ihmisinä ja arvostaa heidän kulttuuritaustaansa niiltä osin, kun ne eivät ole ristiriidassa omien perinteisten arvojemme kanssa. Tämän vuoksi meidän tulee satsata vieraskulttuuristen lähimmäisten tiedonsaantiin Suomesta ja suomalaisuudesta sekä Uudestakaupungista ja uuskaupunkilaisuudesta. Jos emme suhtaudu tulijoihin vakavasti, ajaudumme murheelliseen tilanteeseen, jossa me kaikki olemme häviäjiä eikä kukaan halua muuttaa turvattomalle paikkakunnalle asumaan.

Elinkeinopolitiikka

Uusikaupunki elää liian voimakkaasti autotehtaan imussa. Elinkeinopohjaamme täytyy ehdottomasti laajentaa, ei rahaa jakamalla tai lainoja takaamalla tuleville yrityksille, vaan kaupunkimme puitteita ja luonnollisia mahdollisuuksia tarjoamalla. Meiltä löytyy meritie maailmalle ja kohta sähköistetty rautatie Suomen sydämeen ja sopiva raideleveys, joka vie/tuo vaikkapa Vladivostokiin asti. Osaavasta markkinoinnista ja omien mahdollisuuksien tuntemuksesta menestyksemme riippuu.

Elinkeinopolitiikan tulee hyödyttää sen rahoittajaa eikä muutamaa paikallista yritystä. Onhan kaupungin ja kaupunkilaisten kannalta parempi, että täällä vallitsee yrittäjien kesken kilpailu kuin, että joku yritys hallitsee toimialaansa monopoliasemassa ja saa vieläpä kaupungilta tukea tempauksiinsa. Olemassa olevia yrittäjiä kaupungin tulee kohdella tasapuolisesti. Parasta, mitä kaupunki voi paikallisille yrityksille antaa ovat uudet asiakkaat eli uudet asukkaat.

Nettikauppa tulee vaikuttamaan yrityksiimme melkoisesti. Toiset ns. tavaraa välittävät se tappaa, mutta muuten se elävöittää palveluyrityksiämme. Netin myötä saat saman tavaran samaan hintaan kuin turkulainen ja vieläpä kotiovelle. Sen sijaan, että ostaisit Uudestakaupungista satasella Turussa viisi kymppiä maksavan tuotteen saat po. tavaran netistä kolmella kympillä. Tämä vähentää tarvetta lähteä ostosreissulle Turkuun ja toisaalta lisää paikallisten yrittäjien palveluihin käytettävää rahamäärää. Sekin voidaan todeta, että ostoskeskusten aika on ohi niiden perinteisessä merkityksessä, niiden tulee muuttua palvelu/elämyskeskukseksi.Jotta kaupunkimme elinkeinopohja vahvistuisi nykyistä laajemmalle, täytyy Uudenkaupungin markkinoida itseään järkevästi. Kaupunginjohtaja tempaisi joskus soijatehtaan Suomeen, joten saman suuntaista toimintaa odotan myös tulevaisuudessa. Katsokaa kuinka Google pesi Haminaan, aivan samoin me voimme saada tänne jotain suurta netin kehittymisen seurauksena. Tarvitsemme ehdottomasti kaupunginjohtajan vetämän poppoo, joka pohtii elinkeinopolitiikan perinteisten teollisten mahdollisuuksien lisäksi tulevaisuuden vaihtoehtoja.

Matkailu


Uudenkaupungin ehkäpä kaikkein onnettomimmin hoidettu osa-alue on matkailutoimi. Tutut toimittajat ylistävät tuttujen tyyppien tekemiä samoja touhuja vuodesta toiseen, samat oppaat haahuilevat samoine juttuineen pitkin kaupunkiamme vuodesta toiseen. Suoraan sanoen, mikään ei uudistu Uudessakaupungissa. Kun saavut Kustaviin tai Taivassaloon, sinua tervehtivät ja tervetulleeksi toivottavat kymmenet mainostaulut. Toisin on, kun saavut Uuteenkaupunkiin. Kasitielle meidän tulisi satsata, siellä Uudenkaupungin risteyksen ohittaa vuosittain miljoona autoa.

Mikäli matkailija saa paikkakunnasta nuivan/kuolleen kuvan, hän ei koskaan tule muuttamaan kaupunkiin. Uusikaupunki tulisi saada eläväksi, niin ettei tämä ole jo lauantaina klo: 14:00 kuin lännenelokuvien aavekaupunki. Kaupungistamme/lähiseuduilta löytyy yrittäjiä, ketkä ovat idearikkaita ja saaneet systeemit toimimaan, siksipä ehdotan luovuusryhmän perustamista jakamaan tietoa kaupunkimme luottamushenkilöille ja kaupunkilaisille, jotta Uusikaupunki saadaan elämään ja toimivaksi reitiksi maailman kauniimpaan saaristoon. Ryhmään istuttaisin: R. Sainio, H. Kontturi, T. Pääkkö, N. Hilden ja A. Hällfors.

Vapaa-aika
Uudessakaupungissa


Uudenkaupungin vapaa-ajan puitteet ovat päässeet murheelliseen kuntoon ja ne rajoittavat kaupunkimme kasvua. Ongelman poistamiseksi ja Uudenkaupungin nostamiseksi muuttovoittoiseksi tarvitaan uudistamista. Parhaiten tätä osa-aluetta vetämään sopii T. Suominen yhdessä seurojen ja järjestöjen edustajien kanssa. Suomisella on kanavat auki eri tahoille ja aikoinaan hän toi Uuteenkaupunkiin kaupungin ulkopuolista hankerahaa noin 150 000€ vuodessa.

Emme voi edes kuvitella lapsiperheiden muuttavan paikkakunnalle, jossa vapaa-ajan rakennelmat ovat viiden kymmen vuoden takaa ja vieläpä huolestuttavan huonossa kunnossa. Liikuntapaikkojen päivittäminen ja saattaminen mieluimmin huomisen kuin tämän päivän tasolle, on kaupunkimme tulevaisuuden elinehto. Luottamushenkilöistä tätä projektia pistäisin vetämään J. Reijonsaaren, S. Virtasen, H. Walan, H. Forssin, J. Järvisen, J. Nikulan ja tätäkin poppoota saisi vetää T. Suominen.

Markkinointi ja viestintä

Teimmepä miten hienoja juttuja tahansa, olisimmepa kuinka vetovoimaisia hyvänsä, emme saa mitään aikaiseksi, jos emme osaa kertoa asioista muille kiinnostavasti. Kun muistatte juhlavuottamme tai vertaatte oman puhallinviikkomme saamaa julkisuutta Lieksan vaskiviikon vastaamaan, täytyy todeta, että meiltä puuttuu vähäisinkin mediaosaaminen.  Noperlan pellot saavat enemmän julkisuutta kuin Uusikaupunki ja siksi siellä käy valtavasti enemmän väkeä kuin meidän kaikissa tapahtumissa vuositasolla.

Uudenkaupungin viimeinen positiivinen esiintulo valtakunnan mediassa tapahtui vuosia sitten YLE:n aamulähetyksessä, kun Tomi Salo kertoi positiivisia asioita positiivisesta Uudestakaupungista. Tuolloin Uusikaupunki miellettiin Suomen positiivisimmaksi kaupungiksi. Media odotti ilouutisia Uudestakaupungista, mutta niitä ei tullut. Sen sijaan negatiivisia viestejä kaupungistamme on kerrottu aivan riittämiin. Oli kerrassaan kammottavaa kuulla kuinka maakuntaradiossa puhuttiin riemusta, jonka ketoja koki päästessään pois Uudestakaupungista.

Markkinointi ja viestintämme tarvitsevat mielikuvitusta, jolla päästään valtakunnan median julkisuuskynnyksen yli. Meidän kärkihankkeemme tornitalo/talot ja rantojen hyödyntämiset eivät toteudu ilman luovuutta ja siitä sikiävää julkisuutta. Meidän täytyy osata esittää omat ongelmat ja haasteemme positiivisina mahdollisuuksina ovina positiiviseen tulevaisuuteen. Jos emme osaa olla kiinnostavia ja vakuuttaa sijoittajia, meidän on turha edes sivulauseessa mainita tornitaloja tai keskustan kehittämistä. Aivan ensimmäiseksi viestinnän vajavaisuuden ja mediaosaamisen jättämä aukko tulee täyttää!

Yhteistyön perusedellytykset

Meidän valmistelu/toimintakulttuurimme on pesiytynyt ihmeellinen piirre, jossa asiat eivät ratkaise, vaan niiden takaa löytyvät ihmiset. Kukaan meistä ei pidä sisällään ylivertaisia kykyjä, joka ainoassa asiassa eikä kukaan meistä kuulu onnettomien tolvanoiden kaartiin joka ikisessä asiassa. Meidän tulee ottaa asiat asioina ja ihmiset ihmisinä. Kaikki eivät tule juttuun kaikkien kanssa, sillä olemme erilaisia: ihmiset riitelevät, mutta asiat tulee hoitaa! Suosittelen jokaista lukemaa ja sisäistämään Thomas Eriksonin kirjan Idiootit ympärilläni.

Valmistelussa meidän tulee tarjota päättäjille vaihtoehtoja. Nykyinen ota tai jätä -tyyli, ei saa aikaiseksi luovaa, vaihtoehdoista kumpuava, hedelmällistä keskustelua, vaan välittömästi ajaudutaan tilanteeseen, jossa kaksi porukkaa käy toisiaan vastaan. Kun vallitsevaan yksi vaihtoehto, yksi toteutus, lisätään hankkeen läpi junttaaminen ja pienin piirin hehkutus, ollaan tilanteessa, jossa mikään isompi asia ei etene ja välttämättömätkin tarpeet jäävät päivittämättä.


Ottakaa tämä rustaus vaikkapa onnettomana räpellyksenä ja pistäkää se mappipöhön, mutta pohtikaa asioita, ihmisiä ja esittäkää parempia vaihtoehtoja, mutta lopettakaa ikuinen negatiivinen ruikutus: Ei tänne kukaan tule - tänne täytyy kaikki tuoda jne.. Uusikaupunki ja sen asukkaat pyörittivät tätä kaupunkia 400 vuotta. Veikkaanpa tuohon ajanjaksoon kuuluneen suurempiakin haasteita kuin meidän tämänpäiväiset ongelmat, joten emmeköhän mekin selviä niistä, kun tunnustamme oman rajallisuutemme ja kunnioitamme lähimmäistemme osaamista!

46 kommenttia:

 1. Oho.Kyllä oli Java nähnyt vaivaa sepustuksen teossa. Voidaanko ajatella, että hän myös valitsee seuraavan valtuuston ����

  VastaaPoista
 2. Kun minunkin nimeni yhdessä tämän blogin työryhmässä mainittiin tai nimikirjaimet sopivat minuun, niin paljonko saa laskuttaa menetetystä päätyön työajasta?
  Virkamiehethän saavat palkkaa istuvat tai seisovat he palaverissa tai töissä.

  VastaaPoista
 3. Kiitos käynneistä ja kommenteista! Yhdellä äänellä olen valitsemassa(jos olen hengissä ja asun täällä) tulevaa valtuustoa ja toivottavasti mahdollisimman monen muun kanssa. Keskustan kehittämiseen on varattu 900 000€, joten eiköhän sieltä piisaa kokoustelijoille jaettavaa.

  VastaaPoista
 4. Java teki pohjaesityksen kaupungin kehittämiselle. Henkilövallinnoista voi olla montaa mieltä, muuten esitys on asiallinen ja konsultin tekemänä kallis.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Kuka tahansa pystyy lukemaan kuntien tilastoja ja tekemään niistä yhteenvedon.

   Poista
 5. 7.55:lle: Niin varmaan. Mutta harvempi näistä kuka tahansa-tyypeistä jaksaa kirjoitella yhteenvetojansa julki.
  Mitä sitten Javan tähän alustukseen tulee, niin on se ainakin pitkä!
  Totuuden osasiemeniä joukossa ja avaa taas keskustelua eri suuntiin -se keskustelu ja erityisesti aihealueesta 2030 ja 20300 on ollutkin varsin laimeaa. Onko jo tuudittauduttu siihen, että huti tuli? No saipahan konsultit tilatuista kunta&em. numerokorteista palkkansa -ainakin. Ai niin. Jäihän meille myös ne kortit.

  VastaaPoista
 6. Sietäisi uskoa että kaupungin kasvattaminen on liian vaikeaa nykyisille päättäjille. Toivottavasti kaupunkia ei tuhota ennen vaaleja.

  VastaaPoista
 7. Ison työn on Java tehnyt. Hyvä että joku on kiinnostunut.

  VastaaPoista
 8. Rannan kaavottamisen asunnoiksi voisi alottaa heti. Nyt niistä ei hyödy kukaan.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Minkä rannan? Missä on ne kaupungin yhtenäiset kaavoittamattomat merenrannat? Maakaupoille taidetaan joutua ensin. Kaupunkikehityksen 900000 eurolla ostaa kyllä monta metriä kaavoittamatonta merenrantaa.

   Poista
  2. Kaupungilla on rantaa vaikka kuinka paljon ja saariakin voi kaavoittaa asumiseen. Ensin voisi kaavoittaa Madonmaan.

   Poista
  3. Madonmaahan saa 4-5 omakotitalotonttia. Sejän jo muinoin mitoitettiin. Rakentamista ennen sinne pitää rakentaa silta, joka maksaa vähintään 3-4 miljoonaa. Ts. pelkästään Madonmaan tonttien hintaa ei saisi koskaan kuoletettua. Vilissalojen tontit pitäisi saada kaavoituksen piiriin myös, mutta nekin vaativat tieyhteyden. Nämä saaret eivät ole taloudellisesti kannattavia kaavoittaa vakituiseen asumiseen.
   Aika vähissä on kaupunkialueella vapaat rannat. On telakkaa, satamaa, kaasulaitosta, jätevesiputsaria, leirintäaluetta, Santtion venetelakkaa. Pieni kaista venetelakan molemmin puolin saattaa olla rakennuskelpoinen. Sitten ollaan jo kaukana liikekeskustasta. Eli mistä sitä vapaata rantaa löytyisi?

   Poista
  4. Ei saariin tarvita miljoonasiltoja. Pilvilinnasta alkaen on kaupungin maata ja se jatkuu Sundholmaan asti. Missä on Ugin liikekeskus, Raumalla vai Myllyssä?

   Poista
  5. Minä ihmettelen rantojemme tilaa. Muualla rannoilta löytyy hienoja taloja ja uimarantoja. Meillä ne ovat pajujen valtaamia.

   Poista
  6. Meillä ollaan aina kehitystä vastaan. Siihen periaatteeseen tämä kaupunki kaatuu.

   Poista
 9. Opetuksen laadun kehittämisen maksaa valtio. Laadukas opetus saa lapsiperheitä muuttamaan tänne.

  VastaaPoista
 10. Jätä Java hyvä se arkkitehti pois kokoonpanoistasi, tulee muuten liian kallista. Täytyy taas käydä ulkomaita myöten ihmettelemässä mustaa betonia, josta sitten myöhemmin todetaan sen olevan liian mustaa.

  VastaaPoista
 11. Jos saariin tehdään uusia vakituista asuntoja niin sinne tarvitaan tieyhteys. Se tulee lainsäädännöstä. Missä on pilvilinnan ja Sundholman välillä vapaata merenrantaa muualla kuin Santtion venetelakan ympärillä?

  VastaaPoista
 12. Kiitos käynneistä ja hyvästä ajatusten vaihdosta! Muistaakseni kaupunki osti joskus maata ja "lahjoitti" sen golfkentän venesatamaksi. Tällaista ei koskaan syntynyt, joten eikö tuon kolkan voisi kaavoittaa kaupunkilaisia hyödyttävään käyttöön. Armeijan saari kuuluu kaupungille, ehkäpä tuon kokoiselle saarelle jo kannattaisi tehdä silta ja hyödyntää aluetta paremmin. Sen sijaan mökkiläisiä en lähtisi häätämään asuntojen tieltä. Löytyisikö makeanvedenaltaan rannalta maata joka voitaisiin kaavoittaa kaupunkilaisten hyödyksi? Uuden K-marketin takaa löytyy rantaa ja veneiden talvisäilytystila, voisiko näitä alueita hyödyntää paremmin. Entäpä voisiko leirintäalueen ja venesäilytyspaikan välistä rantaa hyödyntää ja voiko leirintäalueesta etelään löytyä uutta käyttöä vesirajalle. Aivan ensimmäiseksi muuttaisin Janhuan alueen rakennustapaa, jotta se täyttyisi viimeinkin. Alue on ollut lähes rakentamattomana jo 15 vuotta. Kymmenen vuotta sitten Juha Aaltonen otti asian esille, mutta eipä edennyt.

  Opetuspuolen kehittämisen aloittaisin välittömästi. Uskon mainitsemallani poppoolla piisaavan eväitä nopeaan ja tulokselliseen opetuksen kehittämiseen. Itse asiassa käyttäisin kahta arkkitehtia. Kivistö saa jo nimellään sijoittajat ja rakentajat hereille, siten se helpottaa neuvottelijoiden työtä!

  VastaaPoista
 13. Missä ihmeen paikassa on golfkentän venesatama? Kovin iso alue se ei voi olla. Tosiaan näin on, että tämä pätee eli
  vähissä on kaupunkialueella vapaat rakentamattomat rannat. On Suukarin telakkaa ja kalajalostuslaitosta, Ukin satamaa, Työveneen telakkaa, kaasulaitosta, jätevesiputsaria, leirintäaluetta ja Santtion venetelakkaa.
  Leirintäalueen yhdistäminen Hiun rantaan ;)
  Tukossa lähirannat on. Onkohan Lokalahden ja Pyhämaan suunnallakin sama tukko?
  Pähkinäisiin entiseen armeijan saareen tarvittaisiin myös silta. Miten laaja lie Yaran varoalue?

  VastaaPoista
 14. Eiköhän kaupungin yhtenäiset ja rakentamattomat merenrannat ole jo myyty. Irvokkaimpana esimerkkinä vuonna 2008 Lokalahden Tirkkalan alue, jossa kaupunki myi 800 metriä neitseellistä lounaismerenrantaa ja 12 hehtaaria merenrantamaata 300 000 eurolla. Tässä kaupassa Ukin kaupunki hävisi jopa 2-2.5 miljoonaa euroa kun ei itse kaavoittanut ja myynyt tontteja eteenpäin. Näin sitä elinkeinopolitiikkaa harjoitettiin.

  VastaaPoista
 15. Tässä linkki kaupungin maaomistuksiin eli uusin maapoliittinen ohjelma. Tosin luonnosversiona!
  Onko lopullista versiota edes hyväksytty valtuustossa niin ei ole tietoa.

  http://uki01.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=20193729-3

  VastaaPoista
 16. Kävelin rantapolkua leirintäalueelta Janhualle ja jo sillä välillä on tilaa kymmenille taloille. Miksi Janhuaa ei voisi asuttaa ensin?

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Nopea vilkaisu kännykänruudulta Ukin karttoihin. Virhetulkinnan mahdollisuus on siis 50%.
   Rantakaistat asemakaavassa merkitty virkistys-ja puistokaistaksi Janhuanniemestä Santtion venetelakalle. Kuten myös Sorvakon venetelakalta Ykskoivunniemeen.
   Keskeisellä alueella on kolme uimaranta-aluetta. Hiu, Santtio ja Ykskoivu. Näitäkin yhdistelemällä vapautuisi ehkä rakennusmaaksi taajama-alueella pitkiäkin kaistaleita.
   Sundholmanniemen kärjessä on ilmeisesti yksityisellä pitkä kaistale rakentamatonta rantaa. Koko alue Hiunrannan Pilvilinnasta Sundholman kärkeen pitäisi ottaa selvityksen alle asap.
   Liikekeskustan kehittämisrahoista suunnittelukaudelta 2020-2021 varmaan saisi rahoituksen ko. selvityksen tekoon ja jatkotoimiin.
   Nythän mm. Santtion leirintäalueesta on jo tilattu selvitys.
   Tämä maankäytön ohjaus vaatii taas poliittista silmää ja enemmistöä. Sitä varmaan alkaa taas löytyä ensi viikosta alkaen, kun arki alkaa koulujen alkamisen myötä.
   JAa

   Poista
  2. Taitaa toteutua sen 50% virhetulkinta. Kaupungilta puuttuu selkeästi rakentamattomien ranta-alueiden ja saarien käyttömahdollisuudet kaikkien kaupunkilaisten käytetäväksi. Tämä on kaupungin "vetovoima". Kaavoitus asuntotonteiksi on lyhytnäköistä populismia.

   Poista
 17. Uudessakaupungissa vastustetaan periaatteessa kaikkea uutta. Tyrjyn talojakin vastustettiin. Pieni äänekäs joukko on kaiken negatiivisuuden takana. Viinishopeja ja demokatuja he tukevat.

  VastaaPoista
 18. Tuohon poliittiseen silmän puutteeseen ja 43 nollaan täällä kaikki kehitys pysähtyy. US ei ole kirjoittanut mitään tornitaloista. Mikähän siinä hiertää. Riippumatot ja tuolit saa palstatilaa.

  VastaaPoista
 19. Mitä selvittämistä leirintäalueessa on? Jokainen näkee ilman selvitykuluja sen olevan surkeassa kunnossa. Sopii ottaa mallia Rairannasta ja tehdä samanlainen.

  VastaaPoista
 20. Siis ja täsmennys, että voisiko koko Santtion leirintäalueen jopa siirtää sijoiltaan niin, että saataisi lisää taajaman alueelta rakennusmaata uudisrakentamiselle? Nyt Santtion leirintäalue on varsin keskeisellä paikalla peilaten sen etäisyyttä torilta. Se ja sen vaikutusalue taitaa hallita jopa puolen kilometrin rantaviivaa, siis jopa.
  JAa

  VastaaPoista
 21. Näin liikekeskustan kehittämisen määrärahoja käytetään

  https://ukinyt.fi/wordpress/arkistot/12736

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Tätäkö demokatu oli ja on. Kaupunkilaisten toiveet unohdettiin ja kaikki ulkoistettiin konsulteille.

   Poista
 22. Demokadun piti olla kaupunkilaisten toiveiden kuulemista eikä konsultilta ostamista. Nyt kaupunkilaisilta häviää 100 000 euroa eikä mitään pysyvää jää Uuteenkaupunkiin. Ensivuonna summa on 400 000 euroa.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Demokatu meni jo.

   https://uusikaupunki.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaupunkisuunnittelu/arkkitehtuuripoliittinen-ohjelma-2018/demokatu-projekti

   Poista
  2. Niin meni ja maksoi. Nyt sama hössötys jatkuu toisella nimellä ja rahaa menee.

   Poista
 23. Kiitos käynneistä ja hyvistä kommenteista! Leirintäalueen voisi siirtää esim. sopivaan paikkaan makeanvedenaltaalle vai tarvitaanko kaupuingin omistamaa leirintäaluetta lainkaan? Meillä on palkittu leirintäalue Rairanta, samoin entinen Tampereen kaupungin leirintäalue toimii yrittäjävetoisena laadukkaasti ja veneilijöitä varten vierasvenesatama. Kuten Juha toteaa maankäyttömahdoliisuudet on syytä tarkistaa eikä tyrmätä mutu pohjalta. Golfkentän taakse aiottiin rakentaa venesatama, mutta se jäi toteutumatta, nyt senkin maan voisi ottaa hyötykäyttöön. Samoin sairaalan alueen kaavoittaminen asunnoiksi, jos terveyskeskus siirtyy keskustaan.

  Kaupunkisuunnittelu varat täytyy suunnata järkevästi eikä nykytyyliin riippusänkyihin, suojatyöpaikkoihin ja turhiin konsulttitouhin. Uudenkaupungin kaupallisen keskustan tuhosivat Citymarketit ja Prismat jo 1990-luvulla. Nyt Nettikauppa vie asiakkaat Uuttakaupunkia kupanneilta ostoskeskuksilta. Kenenkään ei tarvitse lähteä Myllyyn, saman tavaran saa kotiin kannettuna edullisemmin. Tämä vähentää paikallisten ihmisten tarvetta lähteä muualle ja mahdollistaa Uudessakaupungissa toimivien palveryritysten toimintaedelletyksiä. Kyse on siitä osataanko tämä mahdollisuus hyödyntää.

  Tornitalo on mahdollisuus, mutta se ei yksin ratkaise tai takaa mitään. Täytyy toimia usealla sektorilla, kuten alustuksessa yritän selittää. Jos ratkaisut olisi kovin yksinkertaisia, ne olisi jo toteutettu. Asioita tulee pohtia asiat asioina ilman henkilökytkentöihin liittyviä ennakkoasenteitas. Nyt tarvitaan kaikkien kaupunkilaisten osaamista - SITÄ EI OLE TÄSSÄKÄÄN KAUPUNGISSA LIIKAA!

  VastaaPoista
 24. Santtion vuosien saatossa hiipunut leirintäalue joutaa siirrettäväksi. Hyvää ja kallista merenrantaa on lähes tyhjän panttina. Hyvin todennäköistä on, että kaupungin veronmaksajien rahaa menee vuosittain enemmän leirintäalueen osittaiseen tekohengitykseen kuin sieltä kaupungille tuleva hyöty.
  Kerrostaloja rannalle vaan ja rantaraitti prameaksi kuljettavaksi Janhualta pilvilinnaan. Mikä laki ei sitä pitäisi estää jos yleinen kulku rannalla säilyy. Poliitikot, herääätyyyys!

  VastaaPoista
 25. Javan alustus ja Aaltosen kommentit osoittavat Uudellakaupungilla olevan kasvumahdollisuuksia. Mutta pitkälti muut ja Forssin blogin kommentit puolestaan osoittavat, ettei laajempaa ymmärrystä ja edellytyksiä kasvuun löydy. Uudenkaupungin kehitys kaatuu perusnegatiivisuuteen.

  VastaaPoista
 26. Aaltonen ja Valkonen täytyisi palkata Ugin kehityskonsulteiksi.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Luuletko nykyisten törppöjen päästävän näitä kahta loistamaan. Mielummin heidät vaietaan kuoliaaksi ja kaupunki tuhotaan.

   Poista
  2. Kaupunki olisi konkurssissa alta aikayksikön.

   Poista
  3. Pienet perustelut. Ja esitä jotain vaihtoehtoja.

   Poista
  4. Ketkä tahansa kaksi tai enemmän tai vähemmän. Jotain laajalaista kokemusta pitäisi kuitenkin olla.

   Poista
  5. laajalaista vai laitilaista kokemusta?

   Poista
 27. Hei, juhlakausi on taas täällä. Niiden, jotka hyötyivät meistä, tulisi tulla esiin ja antaa todistus meistä. Niiden, jotka eivät ole saaneet meiltä lainaa, tulisi ottaa yhteyttä meihin nyt.

  Pieni johdanto itsestäni.
  Nimeni on Claudia Klein, olen saksalainen ja edustaan ​​Spotcap Global Financial Services -yritystä. Annamme kaikenlaisia ​​lainoja 3 prosentin korkotuella

  Tarvitsetko lainaa velan vakuuttamiseksi ennen vuoden loppua?
  Tarvitsetko lainaa yrityksen perustamiseen tai liiketoiminnan laajentamiseen? Tarvitsetko lainan lomalle?
  Tarvitsetko lainan auton tai talon ostamiseen?
  Tarvitsetko lainaa uuden projektin käynnistämiseen tai nykyisen projektin loppuun saattamiseen?

  Mistä tahansa syystä se voi olla ja tarvitset rahaa. Tässä on ratkaisu taloudellisiin huolenne.
  Asianomaisten osapuolten tulee ottaa yhteyttä meihin saadaksesi lisätietoja sähköpostitse: | spotcapglobalservices@gmail.com | tai viesti meille WhatsAppissa: +4915758108767 |

  Lainaamalla verkossa olemme erittäin luotettavia ja luotettavia. On erittäin tärkeää, että työskentelet oikean yrityksen kanssa. Autamme sinua saamaan lainaasi parhaan hinnan riippumatta luottoasi! Jos etsit minkäänlaista lainaa, olemme oikea yritys, johon voit ottaa yhteyttä.

  Ota yhteyttä jo tänään saadaksesi lisätietoja lainatarjouksestamme tämän sähköpostin kautta: | spotcapglobalservices@gmail.com | tai viesti meille WhatsAppissa: +4915758108767 | & Vastaa hetkessä.

  VastaaPoista

Tuhraappa tähän aikasi kuluksi jotain! Kiitos!