lauantai 10. syyskuuta 2022

HALLINTOSÄÄNÖN VALMISTELUN JARRUTTELUSSA RIKOTTU LAKIA?

 Minulla heijastuu ajatusten valkokankaalle väkisinkin sellainen synkkä mielikuva, että organisaatiomme falskaava johto yrittää vetkuttelulla turvata omaa asemaansa tilanteessa, jossa sen alaisista toiminnoista katoaa 60 prosenttia. Mielestäni tulevan muutoksen vuoksi tulee tarkistaa niin organisaation yläpään palkkoja kuin tarvittavan henkilöstön määrääkin. Kun tähän lisätään kaupunkiorganisaatiomme valmistelun kutemat ja kuoriutuneet miljoona kömmähdykset, meillä on huutava yli 15 dB:n(kipuraja) muutostarve!

Kuntalain mukaan kunnanhallituksen selkeä päätehtävä on vastata kunnan taloudesta ja luottamushenkilön on saman lain mukaan toimittava kunnan ja sen asukkaiden parhaaksi. Onko kaupunkilaisten edun mukaista antaa oikeuden selvittää vai onko, noudattavatko meillä valmistelusta vastaava viranhaltija ja puheenjohtaja kuntalakia? Julma totuus löytyy seuraavasta lauseparista: Meillä valmistelu toimi äärettömän hitaasti ja nyt on kohtuuton hoppu valmistella hallintosääntöä. Sopii myös kysyä olisiko hallintosäännön valmistelu edennyt vieläkään ilman Rauno Aaltosen valtuustoaloitetta?


KUNTALKI 3-luku:

23  §
Kunnanhallitus

Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kunnanhallitus valvoo kunnan etua ja, jollei johtosäännössä toisin määrätä, edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa.

Kunnanhallitus tai johtosäännössä määrätty kunnan muu viranomainen antaa tarvittaessa ohjeita kuntaa eri yhteisöjen, laitosten ja säätiöiden hallintoelimissä edustaville henkilöille kunnan kannan ottamisesta käsiteltäviin asioihin.

KUNTALKI 5-luku:

32  §
Kunnan luottamushenkilöt

Kunnan luottamushenkilöitä ovat valtuutetut ja varavaltuutetut, kunnan toimielimiin valitut jäsenet, kunnan kuntayhtymän toimielimiin valitsemat jäsenet sekä muut kunnan luottamustoimiin valitut henkilöt. Tehtävänsä perusteella kunnan toimielimen jäseneksi valittu kunnan viranhaltija tai työntekijä ei kuitenkaan ole kunnan luottamushenkilö.

Luottamushenkilön tulee edistää kunnan ja sen asukkaiden parasta sekä toimia luottamustehtävässään arvokkaasti tehtävän edellyttämällä tavalla. Luottamushenkilön tai henkilön, joka on ehdolla muuhun luottamustoimeen kuin valtuutetuksi, on valtuuston tai asianomaisen toimielimen pyynnöstä esitettävä selvitys seikoista, joilla voi olla merkitystä hänen vaalikelpoisuutensa tai esteellisyytensä arvioinnissa.

Kunnan valtion luottamustoimeen valitsemasta henkilöstä on soveltuvin osin voimassa, mitä kunnan luottamushenkilöstä säädetään.


40  §
Virheellinen menettely luottamustoimessa

Jos luottamushenkilön voidaan todennäköisin perustein epäillä syyllistyneen toimessaan virkarikokseen tai muuten menetelleen siinä velvollisuuksiensa vastaisesti, kunnanhallituksen on vaadittava asianomaiselta selitys sekä tarvittaessa ilmoitettava asiasta valtuustolle. Asiasta on viipymättä tehtävä rikosilmoitus, jos kysymyksessä on ilmeinen virkarikos.

Valtuusto voi tutkimuksen tai oikeudenkäynnin ajaksi pidättää luottamushenkilön toimestaan. Ennen valtuuston kokousta voi pidättämisestä väliaikaisesti päättää valtuuston puheenjohtaja

8 kommenttia:

 1. Täytyy muistaa, että poliittinen järjestelmä toimii niin miten valtuutetut antaa sen toimia. Säännöistä ja laista vähät välitetään, samat ongelmat joka kunnassa. Pitäisi toimia kansan parhaaksi, mutta se tulee prioditeeteistä viimeiseksi.

  VastaaPoista
 2. Uudessakaupungissa syötiin ensimmäiseksi vaalilupaukset. Luottamus päättäjiin on mennyt. Yksi Valkonen ei voi tehdä paljoa. Korkeintaan saa poliisiin peräänsä. MOT.

  VastaaPoista
 3. Virkamiehet vie ja hallitus ja valtuusto vikisee.

  VastaaPoista
 4. Mikä on oikeasti muuttunut Ukin kuntapolitiikassa tällä vaalikaudella? Kertokaahan yksikin oleellinen asia. Ns. valtasuhteethan piti ainakin vaalituloksen perusteella muuttua selkeästi oikeistopuolueiden eduksi 27-16 valtuustoon valittujen valtuutettujen pääluvun perusteella. Siltikään tämä enemmistönä toimiva ryhmä ei ole saanut juuri mitään näkyvää muutosta Ukin hallinon portailla.
  Yhteenvetona voi kai jo sanoa, että uusi poliittinen johto ei ole tilanteen tasalla. Tämä hallintosäännön määrättyjen pykälien muuttamisen hitaus tai paremminkin asioiden valmistelun hitaus on selkeä asianäyttö tästä. Joku siis sallii tämän Ukin hallinnon tavan toimia.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Ääni kokoomukselle oli ääni demareille. Ikävä tosiasia. Tuskin valtuustosta löytyy tahtoa puheenjohtajien vaihtoon.

   Poista
 5. Tehtyihin päätöksiin nähden, erityisesti kaikkien näkyvissä ja kesken olevien kaupunkikoristeluhankkeiden perusteella sama linja jatkuu nyt kuin nykyistä edeltävillä valtuutetuilla. Näin ajateltuna havaittavaa muutosta ei näy, vaikka poliittisissa voimasuhteissa enemmistön piti siirtyä selkeästi oikealle puolelle poliiittista kenttää.

  VastaaPoista
 6. Jos hallintosääntökin menee ilman muutoksia, mitä voi enää odotaa, kiinalaista graniittia Ylisellekadulle?

  VastaaPoista
 7. Onhan muutosta tullut, mutta vähän erilaista, jota kykypuolueen Pilvi ja Raimo vaalitorilla lupasivat. Saatin kaupungin virka kaverille.

  VastaaPoista

Tuhraappa tähän aikasi kuluksi jotain! Kiitos!