sunnuntai 9. kesäkuuta 2013

SIIRRYTÄÄNKÖ VIIMEINKIN VAPAAEHTOISESTA TOTALITARISMISTA VAPAASEEN DEMOKRATIAAN?

Viime syksyllä järjestetty Tontonmäen myyntitilaisuus keräsi väkeä todella hyvin. Mikäli tilaisuus olisi järjestetty toiseen ajankohtaan ja toteutettu äylyä käyttäen, olisi kauppojakin syntynyt. Ei sata ihmistä tule kymmenien kilometrien takaa vain katselemaan. Nyt he ketkä järkeä käyttämättä päättivät rakentaa Tontonmäen tietävät paikalla käymättä ja muilta kysymättä ettei näitä taloja kukaan osta! 
Syntyminen, tekeminen ja kuoleminen ovat ihmiselämän perusjutut. Ihan pienenä ja kovin vanhana ihminen tarvitsee apua, jotta voisi koikkelehtia menestyksellä maailman vaaroja väistellen. Vanhuutta kunnioitettiin tiedon- ja nuoruutta tulevaisuuden vuoksi. Ihmiskunnan aamussa yksilöllisiä piirteitä kunnioitettiin pakosta, vahvat hankkivat ruokaa ja puolustivat; nokkelat suunnittelivat jahtimanööverit ja sapuskat niin etteivät ne maistuneet aina samalta; syysiltojen ratoksi tarvittiin iäkkäitä sekä kokeneita jutunkertojia, jottei, täysin vatsoin vietetty luppoaika, kääntynyt joutilaisuuden vuoksi kiukuksi, riitelyksi ja kahakoiksi. Kaikilla, keistä oli hyötyä, saivat oman asemansa yhteisössä. Sen sijaan esim. ontuvien lasten ja mahojen naisten kohtalo muodostui varsin tylyksi, he vain syntyivät ja kuolivat, koska heistä ei ollut tarpeeksi hyötyä yhteisölle.

Ihminen on sosiaalinen otus ja aluksi sosiaalisuus oli varsin yksinkertaista. Kaikki elivät yhteisölle, vahvat määräsivät aluksi yhteisön säännöt. Kun yhteisö kehittyi ja yhteisöjen välinen kilpailu alkoi, kasvoivat älyn vaatimukset ja voiman sijaan yhteisön älykkäät saavuttivat vallan. Silti yhteisössä inhimillinen yksilöllisyys ei paljoa painanut, vaan rotko kutsui vajavaisia naisia ja lapsia. Kaiken menestysajattelun lähtökohtana oli jäsenen hyöty yhteisölle.

Ihmisen kehittyessä hänen elämänsä muuttui. Keräilyasteesta ja metsästyksestä siirryttiin paimentolaisuuteen, maanviljelykseen, teollistuneeseen yhteiskuntaan jne. Samalla yhteisön sisäiset käytösmallit muuttuivat. Ihminen kehitti esim. Jumalan omaksi kuvakseen, jotta hallitsisi yhteisöään ja kasvattaisi siitä vahvan muita yhteisöjä vastaan. Samoin kehitettiin aatteita ja ajatusmalleja, joko turvaamaan tai tuhoamaan vallassa olijat. Kehityksen taustalla oli tavoite luoda yhteisö, jossa jokainen sen jäsen voi yksilöllisiin kokemuksiin ja näkemyksiin nojaten osallistua yhteisten asioiden hoitoon eli yksilölle vapaa demokratia!

Mistä löytyy yksilölle vapaa demokratia? Se ei löydy pitkien listojen Ruotsista, sitä et löydä Usasta, et Venäjältä etkä edes avoimen toiminnan Sveitsistä. Miksi yksilöllinen vaikuttaminen on äärimmäisen vaikeaa yhteisössä? Jos tarkastelemme demokratioiden kehitystä, herää ihmetys siitä, miksi demokratia muuttuu vapaaehtoisesti diktatuuriksi ja totalitarismiksi? Mitkä ovat ne nimittäjät, jotka saavat ihmisen antamaan oman valtansa ylivoimaiselle aatteelle tai yksittäiselle henkilölle?

Löytyvätkö nämä ongelmat ainoastaan Neuvostoliitosta, kansallissosialistisesta Saksasta, Kuubasta jne.. Mitä tarvittiin, että kansa kääntyi vapaaehtoisesti em. maissa totalitarismin tielle? Tarvittiin poikkeuksellinen tilanne, johon kansa oli kyllästynyt tai johon kansa suhtautui jopa pelkoa tuntien - tarvittiin surkeutta, pelkoa, epätoivoa! Mitä kurjempaa ihmisellä on, sitä enemmän hän toivoo parempaa ja sitä helpompi hänelle on parempaa tarjota. Yleensä totalitarismi alkaa voimakkaasta, jopa uhmakkaasta kansaliikkeestä. Tämän seurauksena syntyy jotain parempaa ja usko paremman jatkumiseen ja kasvamiseen entistä paremmaksi. Näin esim. aikoinaan Saksassa siirryttiin demokratiasta diktatuuriin.

Entäpä miksi totalitaariset järjestelmät kaatuvat? Kun yhteisön valta keskitty yhdelle ihmiselle tai häntä nuoleskelevalle peesaaja laumalle, vähenee väkisinkin valtaa hallitsevan joukon tietämys ja aivokapasiteetti. Yksi ihminen kokemuksineen ja aivoineen ei voi pienen piirinsä kanssa tuottaa samaa tuloksellista aivotoimintaa kuin tuhannet ja miljoonat ihmiset. Tästä johtuen yhden henkilön ja muutaman peesaajan johtama yhteisö, kokonsa ja voimansa mukaan, alkaa väkisinkin synnyttämään, järjellä selittämättömiä, aivotoiminnan tuotoksia: sotia, keskitysleirejä, vainoja ja ”tontonmäkiä”.

Totalitarismi kaatuu siis aina omaan osaamattomuuteensa, mahdottomuuteensa ja rajallisiin älyllisiin voimavaroihinsa. Vallassa olijat kykenevät totalitarismissa pysymään vallassa hallitsemalla tiedotusta. Tiedottamalla annetaan kansalle kuva valtavasta menestyksestä ja vastaavasti epäonnistumisista vaietaan. Tiedottamalla herätetään myös pelkoa, jolla vaihtoehtoa tarjoavista tehdään pellejä, valehtelijoita ja jopa rikollisia. Lopulta totuudesta tulee totalitarismin pahin vihollinen. Mitä lähemmäs tullaan totalitarismin romahtamista, sitä rajuimmin konstein totalitarismin huipulla olijat taistelevat asemastaan. Heidän hallitsemansa tiedotusmonopoli vaikenee ja valehtelee yhä härskimmin.

Aina lopulta totuus voittaa ja totalitaristinen yhteisö kaatuu. Aikoinaan kansan, suurella riemulla, johtoon nostama suuri johtaja kokee nolon lopun ja hänet jopa häpäistään kuten Mussoliini tai Chaushesku. Salla yleensä entiset peesaajat muuttuvat johtajiensa teloittajiksi ja häpäisijöiksi, sillä enää heitä ei suojele totuudelta mikään. Kun totuus on saavuttanut kansan, saanut sen lähtemään kaduille purkamaan vihaa, vaatimaan itselleen oikeutta ja johtajien päitä vadille, tulee entisistä johtajien peesaajista takin kääntäjiä. Samat ihmiset ketkä veivät kansan sotien kärsimyksiin, rakensivat keskitysleirit ja ”tontonmäet”, eivät tiedä niistä enää yhtään mitään. He kieltävät omat ja entisen johtajansa teot – he ovat oppineet elämään valheessa ja yrittävät vieläkin hallita totuutta valheella!

Katsoessamme Uudenkaupungin muuttumista totalitarismiin verrattavaksi yhteisöksi, kannattaa hieman tutkailla historiaamme. Salaterän aikana pienestä rannikkokaupungista kasvoi teollisuuden turvin voimakkaasti kehittyvä rannikkokaupunki. Lahikaisen aikana kaupunki vakiinnutti asemansa ja tavoitteena oli mukava 25 000 asukkaan viihtyisä rannikkokaupunki. Kaupunki onnistui, lamasta huolimatta, lähes kaikessa, mihin se ryhtyi ja jos epäonnistumisia tuli, ne maksettiin omilla pois. Siirryttiin seuraavan johtajan aikaan ja kaupungin menestykselle tuli paineita: työttömyys kasvoi, yhteisöverot romahtivat. Kaikesta tästä selvittiin edelleen suht´ mukavasti omilla varoilla.

Alkoi haihattelun aika. Kaupunkilaisten rahoja lyötiin omaan telakkaan, Suureen seikkailuun, avaruusalusten ilmastointilaitetehtaaseen jne. Kaikki tämä tehtiin suuressa hurmassa ja uskossa parempaan. Tuolloin yksi mies nosti päätään mediassa. Kaikki mitä hän suunnitteli ja teki oli mahtavaa. Samalla äärimmäisen törkeästi mollattiin silloista kaupunginjohtajaa; saman kohtalon oli saanut kokea myös hänen edeltäjänsä. Mediasta oli tullut vallan väline – se nosti ja laski ihmisiä mielensä mukaan. Olimme kunnallisen totalitarismin ovella. Meillä oli menestystä lähi historiasa ja meillä oli visioita silloisessa nykyisyydessä ja ennen kaikkea MEILLÄ OLI RAHAA!

Tiedotusmonopolilla valtaapitävät hiljentävät opposition ja saavat osan oppositista jättämään luottamustehtävät. Vaihtoehtoja tarkoituksen hakuisesti mollaavalla tiedottamisella pidetään myös vastavoimat pois ehdokaslistoilta, sillä tuskin kukaan älyllinen tyyppi haluaa ryhtyä taistelemaan tuulimyllyjä vastaan, jos sen onnistuminen on epätodennäköistä ja todennäköisesti samalla menettää maineensa julkisen ryöpytyksen vuoksi. Tämä pitää etenkin nuorten perheiden älylliset voimat poissa oppositiohenkisestä poliittisesta toiminnasta, koska ennakoitavissa oleva julkinen mollaus koskisi ja sattuisi eniten heidän lapsiinsa.

Totalitarismiksi muuttuneessa näennäisdemokratiassa tärkein valtaa yllä pitävä voima löytyy aina tiedotusmonopolista. Sopivalla hehkutuksella, pelotteella ja vaikenemisilla pidetään kansa tyytyväisenä ja saadaan valtaapitäville myönteiset tyypit valtaan. Totuus on kuitenkin se, että valheessa ei voi elää loputtomiin, sillä totuus paljastuu aina: kun sota on hävitty, ei kansaan enää uppoa valheuutiset voitoista tai ihmeaseista, kuvat ja uutiset keskitysleireistä kääntävät kansan johtajiaan vastaan, samoin tyhjäksi jääneistä ”tontonmäistä” tule kansan skeptisyyden voimakkaasti kasvavia siemeniä. Lopulta totuus voittaa ja kansa vaatii päitä vadille. Yleensä tätä rajoittaa vain vadin koko, sillä viha saa vastavoimat toimimaan häikäilemättömän koston vallassa – jalka varpaasta ja käsi sormesta periaatteella.

Sanotaan, että valta pilaa ihmisen, mutta asia on toisinpäin. Ihminen pilaa vallan kautta aatteet, uskonnot ja yhteisöt! Voidaan kysyä ovatko nämä vallan pilanneet ihmiset huonoja, kieroja tai peräti pahoja? Kun leimataan muut häiriköiksi, kiusaajiksi, valeheilijoiksi, vaikka tiedetään asian laidan olevan totaalisen toinen, ollaanko silloin huonoja, kieroja ja peräti pahoja. Kun tietoisesti osallistutaan syyttömiä vastaan kerättyihin perättömiin nimilistoihin, ollaanko silloin huonoja, kieroja vai peräti pahoja. Kun suojellaan kaveria, jotta hän ei joutuisi korvaamaan yhteisölle aiheuttamia vahinkoja ja kun yritetään laistaa vastuu itse yhteisölle aiheuttamasta miljoonien vahingoista, ollaanko silloin huonoja, kieroja vai peräti pahoja?

Äkkiä jokainen meistä tuumii em. tilanteiden osalta: Ei muuta, kun pallo jalkaan ja poseen! Jos kuitenkin otamme asiaan hiukan perspektiiviä ja historiaa ja pohdimme herraa nimeltä Adolf Eichmann. Eichmannin synkkiä ansioita ei tarvinne kenellekään tarkentaa, mutta nostetaanpa esiin hänen oikeudenkäynnissään toimittajana mukana oleen merkittävän poliittisen filosofian auktoriteetin, juutalaista syntyperää olevan, Hannah Arenditin lausunnot miehestä. Arendt ei pitänyt Eichmannia pahana ihmisenä vaan heikkona ja moraaliltaan mielikuvituksettomana ja laiskana ihmisenä, joka sopeutui mukisematta, ilman syvällisempää pohdintaa, vallitsevan byrokratian käytäntöihin. Eli Hannah Arendtin mukaan Adolf Eichmann ei ollut sentään mukava mies vaan kuin kuka tahansa, keneltä puuttui sisäinen ryhti sekä rohkeus tai mielikuvitus kyseenalaistaa annetut määräykset.

Jos juutalainen filosofi on, taustojen ja tapahtumien tarkan selvittämisen jälkeen tullut siihen lopputulokseen, että Eichmann oli tavallinen kulkevainen, joka vain hairahtui vallitsevan byrokratian uhriksi, niin kuinka me voimme tuomita omia pikku mokaajiamme? Mielestäni meidän ei tule heitä tuomitakkaan. He korvaavat yhteisölle aiheuttamansa vahingot ja poistuvat kuvioista takapiruineen. Takapirujen poistuminen on välttämätöntä, sillä mitään kytkentöjä menneen totalitarismin kermaan ei pidä olla. Heistä ei ole kuin haittaa ja he eivät enää kymmenien vuosien jälkeen opi uusille tavoille. Lisäksi heidän kytkentänsä jäävät elämään, kuten aikoinaan Eichmannia jahdatessakin kävi. Sen enempää yhdysvaltalaiset kuin länsi-saksalaisetkaan eivät kertoneet Eichmannin lymypaikkaa hänen etsijöilleen – kerran kaveri aina kaveri, yhteisöstä viis!

Meidän totalitarismin viimeiset korahtelut käytiin vaalien alla. Tuolloin vaiettiin totuudesta ja juhlittiin valhetta tuhansien makkaroiden voimin. Tämän mahdollisti määrättyjen päättäjien ja median kontrahti. Asioita äänestettiin yli vaalien eikä niistä kerrottu kansalle. Vaalien lopputulos näytti takaavan vanhan vallan jatkumisen, mutta jo ennen vaaleja taustalla piillyt tyytymättömyys puhkesi kukkaansa. Kokoomuksessa aivotoiminta, keskustelu ja demokraattia syrjäytti medialla sekä muilla ulkoisilla voimilla tuetun ja jopa muualta ohjatun junttauksen. Kokoomus lähti nostamaan asioita asioina esille, kaikkien kanssa keskusteltiin ja kaikkien näkemyksiä kuunneltiin.

Nyt myös paikallisissa demareissa rintamalinjat rakoilevat. Työväenpuolueen työläiset eivät halua sulattaa muualta kauko-ohjattua käskytystä, tätä seuraavaa salailua ja valehtelua. Demareissa on odotettavissa muutos. On kokonaan toinen asia kuinka nopeasti puolueen sisällä kytevä tyytymättömyys roihahtaa liekkeihin ja entiset johtajat polttavaksi rovioksi. Syttyykö rovia seuraavassa valtuustossa, kun esille nostetaan Tontonmäki ja tarkastuslautakunnan kertomus? Puolueen valtuutettujen kanssa käydyissä keskusteluissa äänen painot ovat sellaisia, että ne kuvaavat suurta tyytymättömyyttä ja muutoksen tarvetta.


Keskustassa ja Vasemmistoliitossa ei ihmeempää käymistilaa ole. Molempien puolueiden nykyiset napaihmiset ovat, pitkänlinjan kaupunkimme talouden tuhoajia ja siten historiansa vankeja, joten aktiviteetti näissä ryhmissä mennee kaupunkimme kehittämisen ja talouden kuntoon saattamisen sijaan omien mokien peittelyyn. Karmeimmalta tuntuu, kun aikoinaan realiteeteille sokea Tontonmäen rakentamisen siunaajaa huutaa nyt: Ei sinne muuta kukaan! Näitä Tontonmäkeen liittyviä ääripäitä yhdistää niiden esittäjässä se, että niin rakentaminen kuin tuomio myyntiyrityksille tapahtuu ilman omaa aivotoimintaa, ilman tietoa ja ilman muiden kuuntelua. Tällainen toiminta ja sen taustalla häärivät ihmiset pystyvät suojelemaan ryvettyneitä kavereitaan, suoltamaan yleispäteviä korulauseita, mutta konkreettisiin ongelmiin he eivät pysty puuttumaan. Tämän vahvistaa pieni perehtyminen samojen ryhmien aikaisempaan toimintaan kaupungin ja sen asukkaiden parhaaksi.

Kuten missä tahansa yhteisön sisäisessä voimakkaassa muutostapahtumassa, niin meilläkin, pitää lähteä uusin toimin ja voimin luomaan uutta. Vanha valtaeliitti on pistettävä syrjään, kytkennät vallan lonkeroihin kuten mediaan on katkottava totaalisesti. Vai tarvitsemmeko me jotain siirtymävaiheen ”jeltsiniä” heilumaan ja sähläämän sen sijaan, että ryhtyisimme välittömästi ja suunnitelmallisesti kaupungin kehittämisen ja talouden kuntoon saattamisen vaatimiin toimiin? Myös entisen totalitaarisen valmistelun tekijät pitää heittää sivuun. Kaupunkimme on ajettu sellaiseen sellaiseen rapakuntoon, ettei tämä kone selviä enää siitä, jos pisarakin vanhaa öljyä jätetään vaihtamatta. Selittelyjen aika on ohi! Nyt on siirrtyvävä avoimeen keskusteluun, erilaisten mielipiteiden kunnioittamiseen ja vaihtoehtoiseen valmisteluun. Näin nostamme poliittisen kulttuurimme totalitarismista yksilöjen väliseksi keskustelevaksi yhteisten asioiden hoidoksi eli vapaaksi demokratiaksi!

30 kommenttia:

 1. JAVA LOPETA RAAKKUMINEN JA IHMISTEN HÄRITSEMINEN. OLET VAIN MITÄTÖN VARAVALTUUTETTU. VAIKENE!

  VastaaPoista
 2. Aivan turhaa käytät aikaa höpinöihisi, olet täysi nolla. Ei sinuu kukaan kuuntele.

  VastaaPoista
 3. Täydet nollat on jossain muualla piileksimässä ja ne ovat niitä jotka ovat ajanneet kaupungin suohon.
  Täysiä nollia ovat ainakin kirjoituksesta päätellen kirjoittajat 15,47 ja 15.56 koska he eivät vieläkään ymmärrä kaupungin taludellista tilaa ja mitkä asiat ovat siihen johtaneet.

  VastaaPoista
 4. Javako ymmärtää. Se on neljä vuotta ollut sotkemassa kaupungin asioita. Nyt se haukkuu muita. Katsois peiliin.

  VastaaPoista
 5. Totuus on nyt paljastumassa, katsokaa ja lukekaa vaikkapa tarkastuslautakunnan kertomus. Se ei ole vain lautakunnan jäsenten mielipide vaan vastaa ammattitarkastajan ( JHHT ) kantaa. Viime vuosina on elinkeinosektorillamme syydetty miljoonia ilman kilpailutusta eri yrityksille ja yhteisöille. -Se on TOTUUS, jota esim. U:gin Sanomat ei ole suostunut kertomaan .... miksiköhän ?

  Viime valtuustokaudella nykyinen muutosryhmä eritti puuttua juuri noihin epäkohtiin ja sai niskaansa kiusaamis- ym. ryöppyjä. - Eli he olivat OIKEASSA ja lehden palvoma kultapoika K.Koski sai pysyä vallassa täysin valheellisin perustein. -Jos kaikki tarklan esittämät seikat olisivat olleet viime vuonna tiedossa, eipä olisi Jussila / Huittinen järjestänyt 6.000 makkaran torijuhlia eikä kiitosadressia kirjastoon - vaan Koskelta olisi peritty kaikki tekemänsä möhläykset korkoineen takaisin kaupungin kassaan. - Mikäli valtuustolla on vähänkin ryhtiä ja kanttia, se ei myönnä KH:lle eikä K.Koskelle vastuuvapautta v. 2012 laittomuuksista ja rahatörsäilyistä vaan nostaa korvauskanteen tilivelvollisia vastaan.

  VastaaPoista
 6. Millä tavalla java on ollut sotkemas kaupungin asioita??
  Saiskos esimerkin.Päinvastoin, mielestäni hän ollut aidosti huolissaan kaupungin tilanteesta
  Miettikää nyt hyvät päätttäjät (enemistö), kun tästä asiasta on puhuttu ja myös asiallisesti mikään ei ole muuttunut.
  Vaan lehti on hehkuttanut vuodesta toiseen kuin hyvin siat meillä sekä ilmiömäinen kj jota saa hakea, että toista ei samanlaista ei löydy.
  Olen nyt lehden kanssa samaa mieltä toista ei kyllä löydy??
  Tuhansia ja taas tuhansia työpaikkoja tulossa, mutta talousluvut vain synkkenevät.
  Myös kauhee parku kun hallituksen pj vaidettiin.
  Minnullakaan ei ole mitään valaa vastaan vaan nyt on yditettvä uusin voimin ja uusin ketjukoostumuksilla.
  Vetoan vielä, taannoin oli tutkimus lehdessä, että yksin työpaikka ei saa perhettä muuttamaan paikkakunnalle vaan pitää olla myös jotain muuta.
  Tästäkin java on kirjoittanut, mutta nyt u:ki lopettaa kaikki ja pysäyttää kehityksen totaallisesti.
  Ei sillä ainakaan asioita saada kuntoon ,että sakunkulmaan määrätään kuntosalimaksu( tietysti yritteliäisyyttä ei saisi tuomita)

  VastaaPoista
 7. Miksi Java ylistät Kokoomusta. Kokoomus ei antanut sulle edes lautakunta paikkaa. Katso vähän ketä kehut.

  VastaaPoista
 8. Törkeetä verrata hallituksen jäs3niä natsirikillisiin. Java on moukka.

  VastaaPoista
 9. Javaa antaa aina tunnustuksen hyville ideoille katsomati sitä kuka sen on antanut.
  Hartokin haukkunut javaa ja oli yksi allekirjoittajista ja silti java kehuu välillä hartoo.
  Suurin osa ihmisistä ei vahingossakaan kehu toista jos on toisesta puolueesta tai on epäedullista itselle.

  VastaaPoista
 10. Kiitos vierailuista ja viesteistänne! Ihan sama, mitä Kokoomus tai kukaan muukaan sopi meikäläisten syrjäyttämisestä, se ei vaikuta mitenkään po. asiaan. Halusin vain varmistaa, että se työ minkä ryhmämme aloitti viime valtuustokaudella, jatkuu ja totuus tulee esiin. Nyt näin on käymässä ja näin olisi saattanut käydä muutenkin, kiitos siitä kuuluu tarkastuslautakuntien puheenjohtajille. Nyt uskon totuuden nousevan esiin niin, että kaikilla on tiedossa ongelmat, jotka vaativat korjausta!

  Minulla ei ole mitään henkilökohtaisia tavoitteita politiikassa, se ei ole minulle henki tai elämä eikä edes kovinkaan tärkeää. Enkä todellakaan halua olla maamme aktiivisimman varavaltuutetun maineessa. Kunhan aloittamamme työ saa arvoisensa jatkajat ja hommat pannaan kuntoon, se riittää minulle. Nyt homman jatkajat tuntuvat olevan meitä aloittajia parempia, joten minä voin hyvällä omallatunnolla, muutaman pikkujutun jälkeen vetäytyä näistä kuvioista. Uskokaa tai älkää: EI TÄMÄ OLE OLLUT HAUSKAA TAI HAUSKOJEN IHMISTEN KANSSA TOUHUAMISTA.

  VastaaPoista
 11. missä inhimillisyys10. kesäkuuta 2013 klo 16.47

  Oletko nyt tyytyväinen Java. Aiheutat kirjoituksillasi tuskaa ihmisille, jotka tekivät parhaansa kaupungin eteen. Eivät he aina voineet onnistua. Nyt häpäiset heidät kirjoituksillasi. Eikö sinulla ole inhimillisyyttä. Sadistinen luonteesi varmasti nauttii tilanteesta.

  VastaaPoista
 12. Päättäjät ovat aiheuttaneet tuskaa meille tavallisille veromaksajille ja etenkin vähempiosaisille.
  Lääkäriin ei pääse kun kesäajaksi ei palkata sijaisia ja kalannin toimipiste suljettu kesäksi.
  Olet onnellisessa asemassa jos huolenasi on vain javan kirjoitus.

  VastaaPoista
 13. Niin he yrittävät parhaansa. Kuka kumarsi minkäkin edessä ja minkä vuoksi. Oltiinko koko ajan kaupunkilaisten asialla niin ei oltu.

  VastaaPoista
 14. Kuka tekaisi keksityt kiusaamis väitteet ja kuka vuosi lehdistölle.
  Todellista kiusaamis tapausta ei tutkittu, miksi???
  Miettikää nyt mistä asioista nämä asiat ovat lähteeneet liikkeelle ja kuka on alulle panija?????

  VastaaPoista
 15. Ilman Javaa kaikki olisi hyvin. Olisi esittänyt asiat valtuustossa, mutta piti huutaa loukkaamistarkotuksessa kaikki julkisuuteen.

  VastaaPoista
 16. Taloustilannekin kaupungissa yritetään laittaa javan syyksi.
  Onneksi valtuustoon on tullut järki-ihmisiä muitakin.

  VastaaPoista
 17. Anonyymiltä klo 19.56:
  Mitkä kaikki asiat olisivat hyvin ilman Javaa? On meinaan lavea ja pitkä väite. Minun puolestani menköön samaan koriin vaikka Kaikkien ukilaisille jo tutuksitulleiden kiusaamisväitteiden kanssa.
  JAa

  VastaaPoista
 18. Onneksi meillä on vielä edes Java, Aaltosta kaipaan myös takaisin valtuustoon. Ovat ainoita jotka viitsivät perehtyä esityslistoihin eivätkä yhtenä lehmälaumana aina äänestä samoin kuin vierustoveri.

  VastaaPoista
 19. Mitä niiden perehtymisestä on ollut hyötyä. Kaupunki on silti kusessa. Nyt Järvinen jatkaa samalla tyhjät tynnyrit kolisee linjalla.

  VastaaPoista
 20. Javan toiminta on itsekästä räyhäämistä. Järvinen jatkaa samalla linjalla.

  VastaaPoista
 21. Javan toiminta on saada kaupungin talous kuntoon ja tuoda esiin räikeät vääryydet jolla kaupungin talous on saatu tähän malliin.
  Sekä aidosti yrittänyt kehittää kaupungia houkuttelevampaan suuntaan saadakseen uusia asukkaita kaupungiin.

  VastaaPoista
 22. Kiitos käymisistänne tänne kohdistuneista ja viestilöistä! Kaikkia asioita on hoidettu meidän puolestamme avoimesti. Alussa keskusteluvälit virkahenkilöihin olivat jopa loistavat ja jotain saatiin jopa aikaiseksi! Virkahenkilöt aloittivat alhaisen mollauksen ja ihokkaiden repimisen. Apuna heillä oli täysin puolueellinen sumeilemattomilla utopioilla, vastuuttomalla vaikenemisella, pöyristyttävillä valheilla eli goebbels esikuvaisella propagoinnilla operoinut läpyskä! Me olemme vastanneet heidän syytöksiinsä blogeissamme ja antaneet aina sijaa vasta-argumenteille!

  Kaikissa meissä on hämärät puolemme, niin myös Timo Järvisessä: Hänellä on japanilainen moottoripyörä - JAPSI INSIJÄ! Muuten hän on mies paikallaan ja hänellä on (k)arvot kohdallaan! Jos hän osallistuu keskusteluihin, tekee hän sen aina nimellään ja myös erilaiset näkökannat esittäjineen huomioiden. Järvistä ei voi mitenkään verrata tyhjään tynnyriin, sillä hän ottanut taustoista selvää ennen asioiden esittämistä. Kun vielä totean, että häneen voi luottaa, luonnehtisin miestä ykköskaliperin teenjuojaksi! Siis hän on vastaan ottavainen avoimen keskustelun ja tiedotuksen kannattaja!

  Meillä on aina tuomittu heidät, ketkä eivät alistu läbbänän valheisiin tai vaikenemisiin, vaan toimivat, kuntalain mukaan, luottamustoimissa kaupungin ja sen asukkaiden parhaaksi. On täysin käsittämätöntä tuomita ihmistä vain siksi, että hän esittää väittämiä(ei mielipiteitä), jotka ovat ensinnäkin totta ja toiseksi vain jonkun nihilistiklikin etujen vastaisia! Keskustelu on aivan normaalia ihmisten välistä kommunikointia ja se pitäisi hyväksyä meilläkin. Kaupungin valtuusto vastaa kuntaparlamenttia ja parlamentti sana tule latinan sanasta parliamo, joka taas tarkoittaa puhumista. Eikö siis ole luonnollista ja jopa suotavaa, että puhutaan ja eikö mieluimmin pitäisi puuttua siihen, kun jotkut eivät koskaan puhu.

  VastaaPoista
 23. Kannattaisi kysyä jos MOT-ohjelman tekijät vääntäisivät jutun edellisen hallituksen ja omankylän pojun touhuista vain onko asiat salaisi?

  VastaaPoista
 24. Kiitos käynnistä ja viestistä! Onhan tässä maagiset eväät vuosisadan suurimpaan kunnallispoliittiseen tiedotuskuplan, virkahenkilötumpeloinnin ja surkeiden luottamushenkilöiden onnettoman päätöksenteon uutisointiin. Mutta eiköhän ensin yritetä pistää asiat , ilman ylimääräistä elämöintiä, omassa porukassa kuntoon. Jospa tämä vielä tästä..?

  Mutta älkää olko huolissanne, kaikenlaista kivaa on tallennetettu kuvina, ääninä ja teksteinä aina nimettömiä kirjeitä myöden. Voisin vaikka pistää jotain näytille ihan sen vuoksi, että bluffiepäilyt katoavat. Olisiko hallituksen jäsenen kevyt uhkauskirje, mitä vai kiinnostaisiko virkahenkilön hämärät touhut..?

  VastaaPoista
 25. Olet Java aika outo tyyppi. Olet olevinasi humaani ja puolustat porvari Järvistä. Kokoomus ei välitä paskaakaan tavallisista kaupunkilaisita, silti Java tuet näitä.

  VastaaPoista
 26. Java ja Järvinen on samanlaisia öykkäreitä ja riidanhaastajia molemmat. Ei niillä ole mitään todellista annettavaa Uudellekaupungille.

  VastaaPoista
 27. Edelliselle Anonyymi 12. kesäkuuta 2013 14.49.
  Voisitko osoittaa jonkun sellaisen valtuutetun jolla olisi jotain annettavaa kaupungille semminkin kun pystyt tarkasti osoittamaan kaksi vara/valtuutettua joilla ei ole mitään todellista annettavaa Uudellekaupungille. Esimerkkejä, kiitos.
  Mikäli näitäkään kahta kantaaottavaa herrashenkilöä ei olisi valtuuston kokouksissa ja esityslistoja tulkkaamassa, myös yleisesti keskustelua herättämässä, niin emme saisi lukea juuri mistään kriittisiä puheenvuoroja kaupungin todellisesta taloudellisesta tilasta eli ongelmien syvyydestä, jotka tulevat kohta vauhdilla iskemään lakisääteisiin peruspalveluihin. Vertailun vuoksi Forss kun ei juuri kriittisyyttä harrasta. Sen sijaan hän kertoo tyylillään asialistat ja päätökset. Niissä on usein ideologinen väritys. Tämä on minun mielipiteeni.

  VastaaPoista
 28. Oletko Java valtuustossa maanantaina

  VastaaPoista
 29. Kiitos käymisistä ja viesteistä! Jos en joudu kiusaamissyytteistä lusimaan, niin olen. Olen useissa asioissa Timo Järvisen kanssa eri mieltä, mutta samaa mieltä siinä, että kaupunkiamme täytyy kehittää ja sen talous täytyy saada kuntoon. Nyt läden fillaroemaa!

  VastaaPoista
 30. Anonyymi12. kesäkuuta 2013 15.20
  Olen samaa mieltä ja pääpiirteittäin se mene juuri noin.
  Niin ja hartolla tapana kun virkamieheltä kysyy jotain niin harto vastaa.

  VastaaPoista

Tuhraappa tähän aikasi kuluksi jotain! Kiitos!