maanantai 18. toukokuuta 2015

Kohti talkooyhteiskuntaa ja pakolaistalkoita

Joskus kunnat ja vastaavat luotiin tasoittamaan tavallisen tallaajan epäonnistumisista ja vastoinkäymisistä johtuvia elämän tilantehia. Tämä ulottui myös opetukseen. Tavallisista pulliaisista tuli tuon myötä tasavertaisempia, he uskalsivat jopa korottaa ääntään aatelisia ja muita kihoja kohtaan, kun eivät enää olleet näiden vapaaehtoisen työn ja talkoohengen varassa.

Meillä järjestettiin mellevät talkoot ja kaupunki saatiin isolla porukalla siistiksi. Kyseessä on semminkin hieno tapahtuma, joka lisää mukavasti yhteishenkeä ja tekemisenmeinikiä kaupunkimme eteen. Siivoustapahtumasta ei siis löydä moitteen sijaa ellei kysessä ole paluu talkooyhteiskuntaan.

On sinäänsä mielenkiintoista, että seurat ja järjestöt, jotka toisaalta saavat kaupungilta rahaa toisaalla tekevät talkootyötä, jotta kaupunki säästää rahaa. Eli jääkö luppoaikaa päätoiminnasta, kun amatöörit ryhtyvät tekemään ammattilaisten töitä talkoilla. Johtuuko tämä luppoaika kaupungin maksamista avustuksista? Olisiko parempi keskittyä siihen mitä osaa ja mistä saa avustusta?

Jonkimoisena taloustalkoona voi pitää sitäkin, että rahallisesti osallistuu hyväntekeväisyyskeräyksiin. Norjassa putkahti esiin erialainen talkoohenki, kun reilut 30 000 kansalaista ilmoittivat vastaanottavansa ja huolehtivansa pakolaisesta. Kun meillä huudetaan kolmattasektoria hätiin ja sille sälytetään yhteiskuntamme perinteisesti hoitamia tehtäviä, olisiko hyvä ottaa eräänä vaihtoehtona mallia Norjasta eli ökyt ottaisivat esim. vastaan pakolaisia ja kustantaisivat heidän olemisensa?

Vai voisiko lama-Suomen taakkaa kansainvälisten vastuiden osalta jakaa suunnitelmallisemmin ja painottaa tätä vastuunkantoa esim. yhteiskuntamme yltäkylläisyydessä ja väljästi asuviin jäseniin. Useinmiten juuri hyvätuloiset kannattavat kansainvälistä humanismia ja pakolaisten vastaanottoa, mutta pakolaiset asutetaan lähes poikkeuksetta heidän maahatuontia vastustavan köyhemmän väestönosan sekaan. On aivan selvää, että tästä syntyy skismaa, kiukkua ja jopa väkivaltaisia reaktioita.

Voitaisiinko Suomessa säätää jopa laki, jonka mukaan pakolaisia on otettava talouksiin, joissa asutaan väljemmin kuin 50 neilö per asukas ja ylimääräistä tilaa jää yli 50 neliötä? Tuolloin pakolaiset saisivat laadukkaan ja ystävällimielisen asuinympäristön. Samalla yhteiskunnan pakolaisiin käyttämät varat jäisivät oman väestön heikoimpien aseman kohentamiseen.

Yhden sortin talkootyönä voidaan pitää sitäkin, kun lähdetään vieraille maille heilumaan ilman realistista korvausta. Varsinkin silloin tällainen talkootyö on melkoinen henkilökohtainen panostus, kun uhrauksen hintana on oma henki. 60 Suomen kansalaista on lähtenyt Syriaan sotimaan omien kannattamiensa arvojen puolesta. Pitäisikö heille nostaa hattua tai heristää nyrkkiä vai olisiko aihetta pohtia mikä on mennyt vähemmän hyvin niin meillä kuin muualla?

Talkoista ja niiden motiiveista voidaan olla montaa mieltä, mutta meidän siivoustalkoiden jälkeä ei voi moittia. Siksi kiitos seuroille, järjestöille ja niiden sadoille jäsenille, jotka kaunistivat kaupunkimme. Puhdasta tuli ja rahaa säästyi. Ikävä kyllä samaan aikaan toisaalla tapahtuu toisin. Kun yleensä matkustellaan omilla rahoilla juhlimaan, nyt osa porukasta lähtee juhlimaan kaupungin rahoilla. Niin ovat erilaiset pyrkimykset ja näkemykset eri ihmisillä yhteisten asioiden hoidosta eli politiikaasta - ensimmäiset puhaltava yhteen hiileen ja toiset losottavat siihen niin, että rakko soi!

2 kommenttia:

 1. Useinmiten juuri hyvätuloiset kannattavat kansainvälistä humanismia ja pakolaisten vastaanottoa, mutta pakolaiset asutetaan lähes poikkeuksetta heidän maahatuontia vastustavan köyhemmän väestönosan sekaan. On aivan selvää, että tästä syntyy skismaa, kiukkua ja jopa väkivaltaisia reaktioita.

  Yllä on juuri se pointi mistä pakolaiskielteisyys johtuu.Valitettava totuus

  VastaaPoista
 2. Maailman pakolaistilanne vuoden 2013 lopulla
  (nyt tilanne entisestään pahentunut)
  YK:n pakolaisjärjestö UNHCR:n mukaan konfliktien ja vainon vuoksi pakenemaan joutuneita ihmisiä oli maailmassa vuoden 2013 lopulla noin 51,2 miljoonaa. Tämä on suurin pakolaismäärä maailmassa toisen maailmansodan jälkeen.

  Pakolaisista suurin osa, 33,3 miljoonaa, oli maansisäisiä pakolaisia. Kotimaansa ulkopuolelle oli paennut 16,7 miljoonaa ihmistä ja turvapaikanhakijoita maailmassa oli 1,2 miljoonaa.

  UNHCR:n mukaan 86 prosenttia maailman pakolaisista asuu kehitysmaissa. Eniten pakolaisia on Pakistanissa, Iranissa, Libanonissa, Jordaniassa ja Turkissa. Vuoden 2013 lopussa Pakistanissa oli 1,6 miljoonaa pakolaista, Turkissa 609 900.

  Väkilukuun suhteutettuna pakolaisia oli eniten Libanonissa, 178 pakolaista tuhatta asukasta kohti, mikä on suurin suhdeluku missään maassa vuoden 1980 jälkeen. Väkilukuun suhteutettuna pakolaisia ottivat toiseksi eniten vastaan Jordania (88/1000 asukasta) ja kolmanneksi eniten Tšad (34/1000 asukasta).

  Yli puolet maailman pakolaisista on lähtöisin kolmesta maasta: Afganistanista (2,56 miljoonaa henkilöä), Syyriasta (2,47 miljoonaa) ja Somaliasta (1,12 miljoonaa).

  Vuoden 2013 aikana uusia pakolaisia arvioitiin olevan 10,7 miljoonaa. Heistä 8,2 miljoonaa oli maansisäisiä pakolaisia, suurin määrä YK:n tilastoinnin aikana. Maansa ulkopuolelle paenneiden määrä, 2,5 miljoonaa, oli korkein sitten vuoden 1994.

  Maailmassa jätettiin vuoden 2013 aikana 1,1 miljoonaa turvapaikkahakemusta, joista eniten jätettiin Saksassa (109 600). Seuraavaksi eniten hakemuksia jätettiin Yhdysvalloissa (84 400). Etelä-Afrikassa jätettiin 70 000 hakemusta.

  Yksin tulleet alaikäiset jättivät vuoden aikana noin 25 300 turvapaikkahakemusta 77 eri maassa. Hakemusten määrä on suurin YK:n tilastoimista vuosista. Suurin osa hakijoista oli afganistanilaisia, etelä-sudanilaisia ja somalialaisia lapsia.

  Vuonna 2013 kotimaansa ulkopuolelle lähteneistä pakolaisista 414,600 palasi kotimaahansa, kaksi kolmasosaa heistä Syyriaan (140 800), Kongon demokraattiseen tasavaltaan (68 400) ja Irakiin (60 900). Kotimaahansa palanneiden pakolaisten määrä oli neljänneksi matalin 25 vuoteen.

  Maansisäisistä pakolaisista koteihinsa pystyi palaamaan yli 1,4 miljoonaa, 200 000 vähemmän kuin vuonna 2012. Arviolta 6,3 miljoonaa pakolaista eli pitkittyneessä pakolaisuudessa kykenemättä palaamaan kotiinsa.

  Miehiä ja naisia on pakolaisina lähes saman verran, 49 prosenttia paenneista on naisia tai tyttöjä, luku on prosenttiyksikön korkeampi kuin edellisinä vuosina.

  Puolet maailman pakolaisista on alle 18-vuotiaita lapsia. Lasten osuus pakolaisista on korkein kymmeneen vuoteen.
  Lähde; pakolaisapu.fi

  VastaaPoista

Tuhraappa tähän aikasi kuluksi jotain! Kiitos!