lauantai 22. maaliskuuta 2014

REIPASHENKINEN OIKAISUVAATIMUS HALLITUKSEN IRTISANOMISPÄÄTÖKSEEN!

Kuntalaisella on oikeus tehdä oikaisuvaatimus esim. hallituksen päätökseen, mikäli hän näkee tämän huonoksi. Tältä pohjalta olisin nähnyt ko. vaatimuksen tekemisen perustelluksi heiltä, ketkä julkisuudessa, esittämättä perusteita, kritisoivat hallituksen päättämiä irtisanomisia. Mitä ilmeisimmin po. ölinällä ja ratkaisuja/vaihtoehtoja tarjoamattomilla kannanotoilla on ollut vain ja ainoastaan tarkoitus herättää eripuraa ja tehdä itsekästä täst vinkkelist -politiikkaa sekä ennen kaikkea käyttää kirjoittajien kohdalle automaattisesti aukeavaa puolueellista palstatilaa: Tämä kritiikki on todellisuudessa tehty vähät välittäen hallituksen tekemän päätöksen seurauksista! Tässä reipashenkinen, äärimmäisen rakentava, realistinen ja sen seurauksiin uskova oikaisupyyntöni:   

                                             " Uudenkaupungin kaupunginhallitus

                       OIKAISUPYYNTÖ KAUPUNGINHALLITUKSEN PÄÄTÖKSEEN:

                         Toiminalliset ja rakenteelliset muutokset ja säästöt 768/02.02/2014
                    KHALL 20.1.2014 § 21, KHALL 10.2.2014 § 58, KHALL 10.3.2014 § 112

 Laki velvoittaa luottamushenkilöä toimimaan kunnan ja sen asukkaiden parhaaksi. Niin ikään lain mukaan kaupunginhallituksen tehtävänä on vastata kaupungintaloudesta. Kun katsomme kaupunkimme viimevuotista taloudellista lopputulemaa, hallituksen tekemiä esityksiä sekä nyt syntynyttä säätöpäätöstä, voi perustellusti todeta ettei kuntalaisten parhaaksi tai talouden oikaisemiseksi ole tehty mitään merkittävää.

Hallituksen on perehdyttävä niihin todellisiin ongelmiin, jotka ovat aiheuttaneet kaupunkimme talouden merkittävän notkahtamisen. Hallituksen tehtävänä on kaupungin ylimpänä esimiehenä vastuu ja velvollisuus vaatia johtavilta virkahenkilöiltä niin kehitystoimia kuin rakenteellisia muutoksia talouden kuntoon saattamiseksi.

Hallitus teki selkeän säästöpäätöksen vuoden 2013 alussa, jolloin johtaville virkahenkilöille annettiin tehtäväksi säätöjen löytäminen. Kun po. tahot eivät säästöjä löytäneet, olisi hallituksen tullut käyttää auktoriteettiaan ja lain sille suomaa asemaa ja vaatia tulosta säästöjen osalta. Näin ei käynyt, vaan hallitus tyytyi johtavien virkahenkilöiden jopa ylimieliseen säästöt torjuvaan vastaukseen ja käytökseen. Kun hallitukselle tässä vaiheessa esitettiin työryhmän/toimikunnan perustamista, jotta kaupungin talous saataisiin niin säästöillä kuin kehittämällä kuosiinsa, ei kaupunginhallitus tarttunut tähänkään avun tarjoukseen.

Kuluvan vuoden aikana kaupunginhallitus on romuttanut täysin esimiesasemansa ja auktoriteettinsa kaupunkiorganisaation esimiehenä. Kun Tontonmäen osalta annettiin ihmeellistä paikkansapitämätöntä tietoa ja sen myynti toteutettiin kaikkea muuta kuin kaupunkilaisten edunmukaisesti, ei hallitus puuttunut mitenkään asiaan. Yhtä flegmaattinen ja kaupunkilaisten edun vastainen oli hallituksen suhtautuminen kaikkia kaupunkilaisia kuohuttaneeseen katulamppujen siirtoon ajoradalle. Viheltelyn ja nöyrän sivustaseuraajan roolin sijaan hallituksen olisi ollut estettävä syntyvät virheet ja näin toimia kaupunkilaisten parhaaksi estämällä satojentuhansien veroeurojen hukkaan heitto.

Lopulta tultiin, kaupunginhallituksen omalla toiminnallaan aiheuttamaan, tilanteeseen eli paniikinomaisiin säätökokouksiin. Näissä kokouksissa hallitus ei perehtynyt esim. irtisanottujen työkuvaan, työhistoriaan, saatikka ns. säästöjen käytännön vaikutuksiin. Kunhan säästettiin ja annettiin lopputilejä, asioihin perehtymättömyyden, illuusioiden ja epäinhimillisyyden hallitessa päätöksentekoa eli omat virheet maksatettiin häikäilemättömästi toteutetuilla irtisanomisilla. Näiden irtisanomisten takaa löytyy ihmisiä ja siten myös inhimillisyys olisi ollut paikallaan päätöksenteossa. Nyt vietiin matto tulevaisuuden alta juuri uuteen taloon muuttaneelta perheeltä, samoin muutaman vuoden päässä eläkeiästä olevilta, kaupunkia kymmenet vuodet palvelleilta vietiin vanhuudenturva. Irtisanomispäätöksillään kaupunkiorganisaatio sokeerattiin, saatiin paniikkiin ja työteho lamautettiin. Jos tehty säästöpäätös saa kaikki kaupungin työntekijät pohtimaan, kyräilemään sekä keskustelemaan irtisanomisista tunnin päivässä, laskekaapa mitä tämä säästö maksaa.

Nuoriso- ja liikuntatoimenjohtaja irtisanominen kuvaa hallituksen täysin käsittämätöntä harrastelijamaisuutta ja asioihin paneutumisen puutetta. Kyseiseltä sektorilta on jo vuodet vaadittu säästöjä ja nuoriso- ja liikuntatoimenjohtaja on ne aina etsinyt. Juuri kun kaupunkiin on tulossa satoja uusia työpaikkoja tehdään irtisanominen, joka jo uutisena saa Uudestakaupungista asuinpaikkana kiinnostuneet lapsiperheet epäröimään tänne muuttoaan. Kukaan ei muuta paikkakunnalle, joka tarjoaa hänen lapsilleen nykyistä asuinpaikkaa huomattavasti vähemmän. On täysin naurettavaa luulla, että tässä ko. irtisanotun työntekijän voi mitenkään korvata henkilö, jonka koko ajatusmaailma on kehittämistä, liikuntaa, nuorisoa ja lapsia vastaan. Muistakaa kuka sanoi: Myydään Crusell ja toivottavasti kukaan ei enää koskaan esitä hiekkatekonurmen rakentamista Uuteenkaupunkiin. Nämä puhuvat po. henkilön suhtautumisesta niin säästötavoitteisiin kuin kaupunkimme puitteiden kehittämiseen. Pohtikaapa sitäkin, onko hallituksella oikeutta irtisanoa lautakunnan palkkaamaa hyvin työnsä hoitanutta henkilöä?

ESITÄN: Nuoriso- ja liikuntatoimenjohtajan irtisanominen perutaan ja muodostetaan itsenäinen, tulosvastuullinen hallintokunta, jota po. henkilö johtaa tulosvastuulla, ilman kaupungin sisäisiä ostopakkoja. Muistakaa, nyt kyseisen toimintasektorin 2,5 miljoonan euron budjetista yli kaksimiljoonaa euroa menee sisäisessä laskutuksessa muualle eli nuoriso- ja liikuntatoimen todellinen käyttövara on enää reilu 400 000€.

Yhteysjohtajan koko työhistoria on äärimmäisen murheellinen. Tämän murheen suurin aiheuttaja on ollut kautta aikojen kaupunginhallitus, joka on hyväksynyt työsyrjinnän, työpaikkakiusauksen, vaikenemalla siitä ja jopa nykyisessäkin hallituksessa yhteysjohtajaa on kohdeltu epäasiallisesti. Kaiken tämän jälkeen on ihmeellistä, kuinka jatkuvan työnteon hankaloittamisesta huolimatta viestintäjohtaja on jaksanut hoitaa tehtäväänsä ja pysynyt terveenä.

Yhteysjohtajan irtisanominen sattui juuri viikolle, jolloin hänen työhön motivoitua panostaan olisi tarvittu kaikkein eniten. Hän olisi ollut juuri se henkilö, kenen kautta ympäri valtakunnan uutisoidusta pestuumarkkinatapahtumasta oli levinnyt ympäri Suomea toisenlainen signaali. Nyt koko Suomi luulee, että Uudessakaupungissa ei ole asuntoja.

ESITÄN: Yhteysjohtajan irtisanominen perutaan ja hänelle annetaan tulosvastuulliseksi markkinointitehtäväksi kaupunkimme asukasluvun kasvattaminen! Tällä asialla on kiire, sillä jokainen tänne muuttanut asukas on 1.1.2015 uusikaupunkilainen veronmaksaja!

Kaavoitusarkkitehdin irtisanominen säästösyistä tuntuu niin ikään varsin erikoiselta. Emmekö juuri palkanneet säästösyistä arkkitehdin kaupungin palkkalistoille? Entäpä poislähtenyt insinööri, olisiko kaavoitusarkkitehti voinut hoitaa hänen tehtävänsä ja käsittääkseni tähän on budjetoitu varatkin kuluvalle vuodelle? Esitän mainitsemieni mahdollisuuksien tutkimista!

Kaupungin henkilöstömäärä on tuhat työntekijää. Käsittääkseni pienemmissäkin yksiköissä on henkilöstöjohtajia. Tuntuu pitkälti käsittämättömältä, että osittain samat hallituksen jäsenet, ketkä hetki sitten päätöksellään nostivat henkilöstöpäällikön nykyiseen henkilöstöjohtajan asemaan, päättävät ettei häntä nyt tarvita. Kun otamme huomioon henkilöstöjohtajan työuran kaupungin palveluksessa sekä hänen ikänsä, voi lopputiliä pitää tässä kohdassa epäinhimillisenä ja äärimmäisen epäreiluna tekona.

ESITÄN henkilöstöjohtajan irtisanomisen perumista ja määräämistä valmistelemaan kaupungin työntekijöitä kuullen henkilöstöohjelma. Tämän kattavan henkilöstöohjelma tulee sisältää henkilöstön koulutus-, vapaavuosi- ja mm. osa-aikatyötoiveet. Nämä huomioiden saavutetaan säästöjä yhteistyön ja vapaaehtoisuuden kautta. Kun on kyse tuhannesta ihmisestä, heiltä löytyy erilaisia tilanteita perhe-elämän, terveyden ja koulutushalujen suhteen, joten kuuleminen luo säästöjä. Niin ikään esittämäni henkilöstöohjelman puitteissa on kyettävä luomaan kannustava vuorovaikutusohjelma ja kaupungin sisäinen kanava, jota pitkin kaupungin suorittavan tason työntekijät voivat tuoda esiin säästö- ja kehitysideoitaan. Myöskin esittämäni ohjelman puitteissa myös eläköitymisistä on hyvissä ajoin tuotava tieto hallitukselle, samoin niihin liittyvistä ratkaisumalleista!

Onko realistista, jos tuhannen työntekijän kaupungissa on yksi palkanlaskija? Jos hallitus tekee ko. henkilöön kohdistuvan irtisanomisen, on samalta suunnalta tultava myös ratkaisu siihen, miten palkanmaksu sujuu tästä eteenpäin.

ESITÄN, huomioiden irtisanotun työntekijän työura ja ikä sekä hänen tarpeellisuutensa tehtävässään, että hallitus jättää toteuttamatta po. irtisanomisen. Inhimillisesti katsottuna kyseinen irtisanominen epäinhimillisyydessään pöyristyttävän härski ja romuttaa kyseisen ihmisen loppuelämän taloudellisesti!


Kun hallitus ottaa käytännön toimijan, suunnittelijan ja valmistelijan roolin kaupunkiorganisaatioiden suhteen, on siitä tullut selkeä toiminnallinen osa operatiivista johtoa aina valmistelua myöden. Käytännössä siis hallitus tekee sitä työtä, joka kuuluisi valmistelijoille ja josta valmistelijoille maksetaan. Tässä vaiheessa ollaan ajauduttu totaalisesti sivuraiteille; eihän hallituksen jäsenillä voi olla sitä tietoa ja kokemusta, mitä yliopistoista valmistuneilla ja kymmenien vuosien kokemuksen omaavilla virkahenkilöillä on. Siispä hallituksen on otettava auktoriteettinsa takaisin: KUN VALMISTELIJOILTA VAADITAAN SÄÄSTÖOHJELMAA, SELLAINEN  MYÖS VALMISTELIJOILTA TULTAVA! Kuitenkin sen verran hallituksenkin on tiedettävä asioista, ettei vaadi kohtuuttomia säästöjä esim. sellaisilta toimintasektoreilta, joissa on säästetty jo vuosia ja joissa toimitaan alta valtakunnan/verrokkikuntien keskiarvon.

Mikäli jotkut hallintokunnat ovat vuosia tuottaneet palveluita valtakunnan/verrokkikuntien keskiarvoa kalliimmalla, eivätkä palvelut edes ole kalleutensa verran parempia, on pohdittava ko. henkilöiden pätevyyttä tehtävissään. Tähän hallituksen on puututtava harkiten, mutta välittömästi, muilla tavoin  toimiessaan hallitus ei noudata lakia eli toimi kunnan ja sen asukkaiden parhaaksi. Hallituksen on esimiesasemassaan tarpeen vaatiessa puututtava kovalla kädellä virkahenkilötyönlaatuun myös henkilöstön huipulla!Kunnioittaen J. Valkonen
Kalannissa 20.3.2014p.s Olen tehnyt kymmeniä esityksiä kaupungin talouden parantamiseksi niin säästöjen, investointien kuin kehittämisten suhteen. Kaikki tämä satojen tuntien työ on saanut tiukan: NJET! Siksi varmaan ymmärtänette etten odota edellä esitettämälläni olevan mitään vaikutusta mihinkään. Muistakaa kuitenkin se, että olen perehtynyt asioihin hiukan teitä paremmin ja perustan kaiken, kuten tämänkin, tietoon enkä illuusioihin, uskoon, valehtelemiseen, salailuun tai omanedun tavoitteluun. Kun vuoden päästä katsotte säästöjenne aiheuttamia miljoonakuluja, ei enää sitä kuitata tokaisulla, kuten Tontonmäen käsittelyn jälkeen: Java oli oikeassa; Sillä nyt teistä on tullut asian suhteen tilivelvollisia!

Yleensä pamahtamattomat popcornit jäävät yksin, mutta kun katson teitä voin osaltani jakaa teille lohdutusta: TE ETTE JÄÄ YKSIN!

sama"
78 kommenttia:

 1. Anonyymi22. maaliskuuta 2014 11.14

  Voi voi onko pojille tullut riita ja nyt sitten itketään täällä. Olette te säälittäviä meidän pikku poikaressut voi voi nyyh

  Anonyymi22. maaliskuuta 2014 12.19

  Java ja Juha riitelee kaikkien kanssa. Ei ole ihme, jos keskekenään riitelevät.

  Jarkkomatti22. maaliskuuta 2014 12.31

  Riitelee kaikkien kanssa?? Ohhoh sentään hei ja haloo. Lienet niitä joka on saanut tekemisillään Javan tai Juhan palautteen yhteisten asioiden huonosta hoidosta.

  Anonyymi22. maaliskuuta 2014 12.40

  Jarkkomatti ei tiedä mistään mitään.

  Anonyymi22. maaliskuuta 2014 12.58

  Riitelevät kaikkien kanssa ja Jarkkomatti ei tiedä mistään mitään. Sanoisinko että melko mustavalkoinen kuva taas syntynyt suomenkielen ymmärtämisestä.

  Anonyymi22. maaliskuuta 2014 13.32

  Mitä henkilökohtaisemmin kaveerataan facebookin kanssa sitä vaikeampi on siitä luopua. Se on kuin huume joka koukuttaa. Työaikaakin sen näpertelyyn menee tuhottomasti.

  java valkonen22. maaliskuuta 2014 16.00

  Kiitos käynneistä ja kommenteista! Kaipa sitä voi jäädä kaikkeen koukkuun, mikä helpottaa elämää: autot, sähkö, tv ja jopa sinappi! Eipä voi mennä Juhalla ja minulla sukset ristiin, kun myö ei hiihetä!

  yx- tuttu22. maaliskuuta 2014 18.45

  Joku haukka jo luuli aaltosen kommenttia "vihakommentiksi". Varmaan olisi joillekin mieleen, että riitelisitte. Mitä itse olen teitä seurannut, huuto ja möly on välillä aikamoista, ja sitten taas nauretaan...epäuuskaupunkilaista ?


  Anonyymi22. maaliskuuta 2014 19.31

  Kuulostaa ihan normikännäämiseltä


  Anonyymi22. maaliskuuta 2014 19.01

  Mistä niin taas päättelet. Selvästihän tuo kirjoitti että Java rajoittaa jopa facebookiaan. Ja sitten yritti vaihtaa aihetta johonkin suksimiseen.


  java valkonen22. maaliskuuta 2014 19.37

  Kiitos käynneistä ja kommenteista! Lukko tasoitti voitot Bluesin maalivahdin avustuksella, joten 1-1 tilanteesta jatketaan Lukon kotiedulla. Varmasti ollaan Aaltosen kanssa korotettu ääntä toisillemme, sitä en kiellä, mutta yhtä varmasti näin jatketaan. Minä en haalimalla haali Facebookissa kavereita ja kehuskele kuinka monta niitä on. Myönnän myös heittäneeni joitakin tyyppejä ystäväpiiristä, mutta muuten en rajoita mitään mitenkään. Pistän pian uuden alustuksen, vielä tännään!


  Anonyymi22. maaliskuuta 2014 19.39

  Paas sit tulemaan


  Anonyymi22. maaliskuuta 2014 19.57

  Java yrittää vain vaihtaa kiusallisen aiheen itselle parempaan


  Anonyymi22. maaliskuuta 2014 20.12

  Minkä kiusallisen aiheen.

  Anonyymi22. maaliskuuta 2014 20.24

  Olipa pieni testi, miten huolimaton ihminen on. Määrätyissä asioissa jopa tunteet ajavat luetunymmärtämisen edelle. Taisivat jotkut luulla, että meikäläiseltäkin Java olisi evännyt fb-kaveruuden. Näinkö on?
  JAa

  Anonyymi22. maaliskuuta 2014 20.51

  Teikäläinern ei ole edes facebookissa. Lakkaa nyt kiusaamast noita, tiedät kyllä...

  Anonyymi22. maaliskuuta 2014 21.05

  Ei pidä paikkaansa.
  JAa

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. "Juha Aaltonern, Uusikaupunki" ei antanut hakutulosta. Ihan uteliaisuuttani hain. Ehkä olet sitten jollakin sivupersoonalla siellä, Osaathan nuo tietokoneniksit.
   Oletkin varmaan.

   Poista
 2. http://www.talouselama.fi/uutiset/tutkija+ylella+nain+kay+oikeasti+ihmisille+jotka+lopettavat+facebookin+kayton/a2239078

  VastaaPoista
 3. Valkosesta on tullut Robin Hood...

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Minä valtuutettuna hyväksyn yht. johtajan irtisanomisen. En tunne henk. kohtaisesti, mutta hänen tehtävänsä nykyisin on aivan liian yli palkattua. Hänet on aikoinaan palkattu elinkeinojohtajaksi, jota työtä hän ei tee( liekö koskaan tehnytkään). Ainoa hommansa taitaa olla yht. pito yrittäjiin? Ei tarvita! Henk. as. johtajaa taas kaupunkimme tietysti tarvitsee, mutta hän voisi olla joku toinen ammattitaitoinen ihminen. En perustele enempää. Lukekaa rivien välistä. Arkkitehti joutaa pois, yksi tehokas riittää Ukille. Ja onhan se määräaikainen vielä. Suoritus tason ihmisiä tarvitaan, kaikkia, työt ei ole mihinkään hävinneet. Heitä minä puolustan. Miksi pienipalkkaisiin koskettiin, kun puhe oli vain isopalkkaisista, ei niin tarpeellisista viroista?

   Poista
  2. Kiitos kommentistasi! Minä tunnen suurimman osan johtavista virkahenkilöistä henkilökohtaisesti, jo siksi, että olen heidän kanssaan yrittänyt hoitaa asioita kuntalaisen parhaaksi. Joistakin pidän, joitakin inhoan yli kaiken, mutta minusta vain ihmisten kyvyt tehtävissä ja heidän tarpeellisuus sekä moraali työntekijöitä kohtaan ratkaisee sen, kuinka kuhunkin viranhaltijaan tulee viranhaltijana suhtautua.

   Yhteysjohtajasta tuli yhteysjohtaja, kun hän näytti jättävän entisen elinkeinojohtajan osaamisessa varjoonsa. Tämän jälkeen häntä on kohdeltu kaltoin hallituksen suosiollisella avustuksella (esim. työpaikkakiusausilmoitus ei edennyt lainmukaisesti). Nyt hänelle annetaan kenkää ja hän olisi juuri se ihminen, joka osaisi muuttaa uudet työpaikkamme veromaksaviksi uusiksi asukkaiksi! Yhtenä viikonloppuna hänen irtisanomisensa tuottamat säästöt muuttuivat massiiviksi miinuksiksi.

   Samat ihmiset ja puolueet, jotka nyt huutavat pienipalkkaisten kaupungintyöntekijöiden puolesta, olivat maksamassa isopalkkaisille johtajille ruhtinaallisia palkankorotuksia ja kannustinlisiä. Nämä samat ihmiset myös silmää räpäyttämättä siunasivat ne lukuisten miljoonien mokat, joiden vuoksi nyt lomautetaan. Tätä menoa jatkettiin vielä viime kesänä heittämällä rahaa panimohalliin ja palkkaamalla SÄÄSTÖISYISTÄ yksi arkkitehti lisää! Järjen ja muistin pitäisi toimia edes hiukan!

   Jos kaupunkimme asukasmäärä on pudonnut 3 000 asukkaalla, on selvää, että joku palvelutarve on hävinnyt poismuuttajien myötä. Tilannetta ei kuitenkaan voi korjata tempoilevalla, lyhytnäköisellä ja ennen kaikkea epäinhimillisellä irtisanomispolitiikalla. Kuten totean: TARVITSEMME TOIMIVAN HENKILÖSTÖOHJELMAN! Sen avulla pidämme palvelumme kunnossa ja kaupungin henkilökunnan motivoituneena. Ongelmamme on totaalinen linjattomuus henkilöstöpolitiikassa ja palvelutuotannossa. Nyt enemmistön mielestä meillä on ongelmana liian monta kaupungin työntekijää; minun mielestäni ongelmamme on se, että KAUPUNGISTAMME MUUTTI/MUUTTAA VÄKEÄ POIS!

   Nykymeiningillä olemme kierteessä, jossa väestökato ruokkii säästö- ja irtisanomistarvetta. Yhteysjohtaja, nuoriso- ja liikuntatoimenjohtaja sekä henkilöstöjohtaja ovat keskeisiä henkilöitä em. kierteen katkaisemiseksi. Kaikkein koomisinta meidän tulevaisuudessamme on nurkan takana odottava kaupungin työntekijäpula, kun eläkeaallot alkavat. Luottamushenkilöt toimivat lakia noudattaessaan kaupungin ja sen asukkaiden parhaaksi. Tämä koskee myös kaupungin työntekijöitä, joten heihin kohdistuvien ratkaisujen tulee olla inhimillisiä ja kokonaisvaltaisesti loppuun asti harkittuja!

   Poista
  3. En ota kantaa aiemmin tehtyihin, mm. johtajiston palkankorotuksiin ja kannustinlisiin. En ole niitä ollut siunaamassa. Mutta noista kiusaamisasioista, siis nykyisistä, tiedän sen, että ei ole edennyt nekään mihinkään . Kuka/ ketkä lienee ovat jarruna? Eikä kuulemani mukaan luott. miehet ole asiasta kiinnostuneita?? tai ainakin ovat hampaattomia? Pelkäävätkö itse? On tietysti kiva olla pomojen kaveri, mutta silloin ei ole oikeassa tehtävässä. Vielä kerran, yht. johtaja ei "ansaitse"isoa palkkaansa, henk. pomo ei ansaitse olla henk. pomo, mielestäni. Kolmea arkkitehtiä ei tarvita, ainakaan tällä haavaa. Mutta suorittajat, työn tekijät, niiden töiden, jotka on tehtävä, jotta pyörät pyörivät, heitä tarvitaan!!

   Poista
  4. Kiitos kommentistasi! Eihän yhteysjohtaja voi ansaita palkkaansa, jos hänelle ei anneta siihen mahdollisuutta. Juuri nyt häntä tarvitaan, koska tämä kaupunki tarvitsee uusia asukkaita - SE ON YKSINKERTAISESTI UUDENKAUPUNGIN ELINEHTO. Tämän kokoinen organisaatio tarvitsee henkilöstöPÄÄLIKÖN, joka tekee edellä esittämäni henkilöstöohjelman. Ei tämän kokoinen organisaatio voi toimia ilman henkilöä, ei toimi muuallakaan. Miksi reilu vuosi sitten henkilöstöpäälliköstämme tehtiin henkilöstöjohtaja, jos häntä ei nyt tarvita. Kun otetaan hänen työura ja ikä huomioon kaiken tapahtuneen kanssa, voidaan irtisanomista pitää epäinhimillisenä ja raukkamaisena. Se vie myös kaikilta työntekijöiltä luottamuksen kaupunkiorganisaatioon hyvänä työnantajana.

   On arkkitehteja ja arkkitehteja, toiset kaavoittaa sinne, minne rakennetaan ja rakentavat sinne minne muutetaan; on myös arkkitehteja, jotka kaavoittavat asuntotontteja sinne, minne kukaan ei halua rakentaa ja rakentavat sinne, minne kukaan ei halua muuttaa asumaan. Pitää siis katsoa nimikkeiden takana olevien työntekijöiden saavutuksia, ennen kuin puhutaan tarpeesta. Jo kesällä olin sitä mieltä ettei kolmea arkkitehtia tarvita. Nyt katson asian inhimillistä puolta ja olisin halunnut tarjota poispotkitulle arkkitehdille insinöörin paikkaa, joka sattuu olemaan tyhjänä.

   On itsestään selvää, että kaupungin palvelujen tuottamiseen tarvitaan käytännön töitä tekeviä työntekijöitä. Heidän kuulemistaan ja asemaansa tulisi parantaa. Heiltä tulisi todelliset säästöt eikä nykyisen kaltaista tietämättömyyteen perustuvaa hutkintaa, joka maksaa ja maksoi esittämälläni tavalla viestintäjohtajan suhteen. Kaiken em. lisäksi meidän tulisi päästä irti kaikista kaupungin taloutta rasittavista hullumaisista sopimuksista ja kaupungin käsittämättömän suuren kiinteistömassan turhista rahaa syövistä osista.

   Poista
  5. Totta, kyllä henkilöstöjohtajaa tarvitaan, mutta ei mielestäni nykyistä. Sille paikalle varmaan olisi tulossa empaattisia ja ammattitaitoisia ihmisiä? Jotka toimivat ja ajattelevat sekä kaupungin että henkilöstön parasta. Ei tässä tarvitse katsoa nyk. päällikön ikää ja työkokemusta.Oli pakko siirtää Kalannista liitoksen mukana Ukiin. Ei vissiin siinä kysytty pätevyyttä ja luonteen laatua? minulla ei ole hänestä kokemusta, mutta minulle on muodostunut hänestä hyvin negatiivinen käsitys muiden tuntemusten perusteella. Arkkitehtejäkään en henk. koht. tunne, yhdestä heistä väliin kuulee ei niin mairittelevia analyysejä. Yht. johtaja on turhan isopalkkainen nyk. tehtäviin. Tuija Suomista en häntäkään paremmin tunne, mutta on reipas nainen, osaa hommansa ja hänestä kuuluu pelkkää hyvää. p.s. Miten se yht. johtaja saa Ukiin houkuteltua ihmisiä? Haluaisin tosiaan tietää.

   Poista
  6. Kiitos kommentistasi! Jos 30 vuotta hoidat kaupungin hommia, sinut palkkioksi osaamisesta nostetaan päälliköstä johtajatasolle ja seuraavana vuonna saat lopputilin, on se mielestäni hiukan outoa puuhaa - varsinkin kun samoja ihmisiä istuu päättäjien pöydässä. Sanoin jo näkemykseni arkkitehtiosastosta. Esim. Pestuumarkkinoilla olisi tarvinnut todeta, että täällä on kaikkialla kaikenlaisia asuntoja, niin eiköhän joku tilaisuuden 700 vieraasta olisi muuttanut tänne. Näyttää, että yhteysjohtajamme on kaupunkiorganisaation ainoa tyyppi, joka hoksaa ja sanoo tämän.

   Nuoriso- ja liikuntatoimenjohtajalle ei korvaajaa koko kaupunki organisaatiossa. Siellä on odotettavissa samanlainen romahdus kuin opetuspuolellamme. Muutama vuosi sitten lapsiltamme vietiin koulut ja alkoi opetuksen tason alasajo. Nyt jälkeenjäänet liikuntapaikkamme ränsistyvät lopullisesti, kun ei ole vastuullisesti asioihin suhtautuvaa ihmistä. Kyselkääpä asiasta nuorisolle toimintoja järjestävistä seuroista.

   Poista
 4. Demokratian nimiin vannovaan Eurooppaan ollaan nyt luomassa hallinnollista sekasikiötä, jonka päätöksenteosta kukaan ei ole selvillä (paitsi lobbarit ja mafioosot). On komissio, ministerineuvosto, parlamentti, huippukokous, erilaisia pilareita, jaostoja, on (vale)presidentti ja (vale)ulkoministeri, joilla ei ole mitään virkaa.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Ja nämä tekoulkoministerit sopivat Ukrainan kanssa asioista, joista koko Eurooppa ei tiedä mitään. Ukrainan energiaministeriln kotoa löytyi 40 kiloa kultaa ja ja vajaa neljä miljoonaa euroa rahaa. Hiukan pikkurahaa kotiin viemiseksi...
   Kuka takaa ettei seurava hallinto toimi samalla lailla ? Ukrainaan ei synny demokratiaa, ei millään. Ei sitä synny Uuteenkaupunkiinkaan. Tosin minä (toisin kuin Java Valkonen) arvostan Kh:n päätöstä riisua hallintoa.
   Sen verran makselen veroja etten halua erojeni ylläpitävän tehottomuutta.

   Ellette ole sattuneet tietämään mitkä ovat U:gin ongelmat, ne tulevat tässä:
   YLIPOLITISOITUMINEN, SELKEÄN VASTUUN PUUTTUMINEN JA TULOKSELLISUUDEN JA TEHOKKUUDEN EDISTÄMINEN JA SEURANNAN TÄYDELLINEN LAIMINLYÖNTI. Ehkä tuo viimeinen oli jo liikaa vadittu...

   Poista
  2. Siinä olen sentään Valkosen kanssa samaa mieltä, että ongelmat synnytettiin kaudella 2009-2012. Mutta näiden esittelyjen arkkitehti suunnittelee jo uutta Guggenheimia.

   Poista
 5. Kalle Isokallion sanoin: Hyvinvointikoneistossamme voivat hyvin vain byrokraatit.
  Miksi julkinen sana ei koskaan aseta kyseenalaiseksi poliitikkojen esittämiä perättömiä väitteitä?

  VastaaPoista
 6. Kiitos vierailuista ja viesteistä! En missään nimessä vastusta kaupunkiorganisaation tehostamista. Päin vastoin teimme jo 2010, siihen liittyvän aloitteen, joka tähtäsi suoritustason henkilöstön jaksamisen, motivoinnin ja kuulemisen parantamiseen sekä epävarmuuden poistoon. Vain suoritustason työntekijöillä on käytännön tieto tehostamiseen. Jos se oli näillä suurilla virkakihoilla, niin säästöjä olisi jo syntynyt ja kaupunkimme olisi huimassa nousussa. Mutta näinhän ei ole käynyt, vaan aivan päin vastoin valumme yhä surkeampaan taloudelliseen tilaan.

  Muuten muistatteko miten valtuustoaloitteemme kaupungintyöntekijöiden kuulemisen, jaksamisen ja työilmapiirin parantamisesta otettiin vastaan? SE OLI JOHTAVIEN VIRKAHENKILÖIDEN MIELESTÄ TYÖPAIKKAKIUSAUSTA ! Täysin käsittämätöntä, kuinka jossain asiat voivat muutaman kellokkaan ja median vaikutuksesta kääntyä aivan päälaelleen!

  VastaaPoista
 7. On täysin selvää, että paikallinen "media" komppasi edellistä kaupunginjohtajaa. Eihän meillä tehty muuta kuin elinkeinopolitiikkaa.
  Ainakin valtuutettu Järvinen (Timo) näyttää uskovan, että tämä bioetanolihanke vielä elpyy. Itse en siihen usko, se oli osa tätä tulonsiirtoa,joka kai on myös tutkintapyyntösi osana.
  Hyvä, ettei Järvinen ole Kh:ssa, miten ehtisikään golfin peluultaan. Valtuuston kokoukset ovat perinteisesti joka neljäs vuosi. Sinne ehtii etanakin.

  VastaaPoista
 8. Heh heh heh. Varsin pro kommentti anonyymiltä valtuutetulta. Siis valtuutetulta, jolla ei ole edes nimeä ! Uskotaan, uskotaan kun oikein perustelujakin kirjoitti- hän. Ajan puutteen vuoksi en ehdi kirjoittaa nyt kirjoittaa mielipidettäni kokonaan.
  Aij niin. On minulla fb-tilikin ilman valokuvaa, mutta en sitä käytä kuin 2-3 kertaa vuodessa - siis vuodessa!
  JAa  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. On mulla tietysti nimi, mutta se ei ole tässä relevantti. Tulikohan oikea sivistyssana? Olen vähän kehno niissä, kun harrastan ainoastaan urheilun seuraamista sohvalta. Mutta mielipiteitä mulla on , ja saanen niitä myös esille tuoda ilman, että niistä tuomitaan?

   Poista
 9. Kiitos käynneistä ja kommenteista! EU:n nykypykälillä etanolitehdas on täysin mahdoton toteuttaa elli Suomi eroa EEC:stä. Etanolitehdas keskeisimpiä ellei keskeisin asia tutkintapyynnössä. Onhan täysin käsittämätöntä, jos ensin kaupunginjohtaja kertoo valtuustolle perjantaina pistettävän nimet papereihin etanolitehtaan päätoimijan kanssa. Vaikka tätä nimenkirjoitusta ei koskaan tapahtunut ja kaupunki menetti huuhaahankkeessa kaikkiaan puolimiljoonaa euroa, hallitus ei puuttunut asiaan mitenkään - MENTIIN RENNOSTI VIHELLELLEN JA MENESTYSTÄ TORILLA JUHLIEN VAALEIHIN.

  Aivan varmasti Kutila, Nikula, Järvinen tai Löfö olisivat kyseenalaistaneet etanolitehdashuuhailun, jos olisivat olleet paikalla. Nyt ongelma on se, etteivät paikalla olleet kokoomuslaiset kerro heille, että tulipa siunattua yksimielisesti tällainenkin moka!

  VastaaPoista
 10. Oma kommenttini oli kohdistettu anonyymi klo 10.08:n alueelle. Tätä TimoAJ:tä sikses kadehdin, kun hän fb-sivunsa mukaan on edelleen 44v. Liekö enää tottakaan?
  ;)
  JAa

  VastaaPoista
 11. Heti alusta alkaen edes mennyt Olli Haapala tyrmäs koko hankkeen.Tuo 09.30 on aikas hyvä kommentti ja pätee kaikkiin kuntiin.

  VastaaPoista
 12. Timo A. Järvinen toteaa Kok. face- sivullaan, että loppuunvietynä (mukana sivutuotteet), hanke olisi kannattava myös energiapoliittisesti. Jorma Aaltonen näyttää kirjoittavan siellä, että hanke syö enemmän energiaa kuin tuo.
  Olisin taipuvainen tähän ajatukseen. Siinä traktori ja apulantapussi poikineen polttaa energiaa ja kuljetukset etanolitehtaalle lisää, kun etanolia syntyy.Lisäksi koko tehtaan energian käyttö.
  Nyt puhun kokonaisenergian käytöstä, johon liikennekin kuuluu. Lisäksi syntyy päästöjä eli hiilitasapaino ei pysy oikeassa suhteessa.

  VastaaPoista
 13. Onko peräti mahdollista, että koko etanolitehdashanke saattaakin olla Hinku- hengen vastaista ? Tuskin sitä kukaan laski, että mikä on energiankulutus suhteessa lopputuotokseen.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Joka tapauksessa homma näyttää mahdottomalta EU: n lakien mukaan? Hukkaan heitettyä rahaa, mutta ei sitä vissiin siinä vaiheessa kukaan tiennyt? Näin kirjoittaa " nimetön valtuutettu".

   Poista
  2. Kiitos kommenteista! Esitin asian valtuustossa ja tarjosin valtuutetuille paperilla päätöstä UE pykälästä, jossa selkeästi kerrotaan ettei moista etanolitehdasta voi tehdä! Tässä vaiheessa yksi tyyppi sanoi: Ensi perjantaina pannaan nimet papereihin etanolitehtaan päätoimijan kanssa. Tämä ratkaisi, usko voitti, vaan perjantaita ei tullut.

   Ei kunnan pidä lähteä energiantuottajakisaan. Eihän meillä voi olla riittävää tietämystäkään etanolitehtaasta. Pitäisi siinä vaiheessa kellojen soida, jos isot energiaa tuntevat ja alalla toimivat yhtiötkin vetävät hankkeitaan alas. Mutta mitä vielä nevahaapavuorelaiset uskoivat taas kerran ja lisäsivät säästötarvetta puolella miljoonalla eurolla. Käsittämätöntä asioihin perehtymättömyyttä ja oman osaamattomuuden maksattamista kaupunkilaisilla: KONSULTTI OTTI JA KIITTI, KUKA SAI PROVIKAT?

   Poista
  3. Ihmetyttää Timo Järvisen usko asiaan. Eiköhän tuo ole jo kuopattu. Pakko kuitenkin sen verran sanoa, että toki konsultti hienoja, värillisiä kaavioita sai aikaiseksi.En ihan varma ole, että ne nyt 0,5 miljoonan arvoisia ovat.
   Ja joku osakeyhtiökin perustettiin Ukibio tai jotain ? Kukas siihen mahtaa kuulua ? Walako ?

   Poista
 14. Uskokaa nyt,ei viljasta aleta etanolia tekemään. Muuallakin hankkeet on lyöty jäihin.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Uskotaan, uskotaan. Ihmetellää'n vaan, että tällaiseen hankkeeseen pannan yli puoli milliä, jos lisäksi on ikiliikkujan vastaista - eli vie enmmän energiaa kuin tuotteesta saadaan. Muttta tässä nyt oonaillaankin mitä Timo A. Järvinen tarkoitti ? Siis siell' facebookissaan, jonne tästä blogista on linkki. Ei kai hän usko, että hanke voi jatkua ?

   Poista
 15. Miksi puolustat henkilöstöjohtajaa. Se on kaikkein eniten lyönyt sinua ja Juhaa. Sinussa ei ole vähääkään poliitikkoa. Kukaan muu ei toimi noin tyhmästi. Ne on älykkäästi hiljaa.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Sitä sama ollaan ihmetelty. Toisaalta Valkosen oikaisuvaatimus on pelkää politiikkaa ja hän varmaan itsekin toivoo, että juuri nuo tehtävät voisi lakkauttaa (liikuntatoimi voi saada hänen sympatiansa). Toki näitä tehtäviä Kh:ssa punnittu on.
   Oikaisuvatimus nyt on mitä on, siihenkin suhtaudutaan poliittisesti.

   Poista
 16. Kiitos käynneistänne ja kommenteista! Olen perustellut oikaisuvaatimuksessani, miksi nykyinen päätös on katastrofaalinen koko kaupungille ja sen tulevaisuudelle. Mikäli politiikalla tarkoitetaan tarkoitetaan yhteisten asioiden hoitoa, on oikaisuvaatimus politiikkaa. Päätöksenteossa täytyy ottaa huomioon myös inhimillisyys. Oli irtisanottava kuka tahansa, on se tapahduttava edes alkeellisia moraalisääntöjä noudattaen. On vähintäänkin törkeää pistää yli 30 vuotta kaupungilla työskennellyt ihminen pihalle niin, että hänen vanhuuden turvansa romahtaa suunnitellusta. Kukaan ei luota tällaisia törkeyksiä tekevään työnantajaan ja kyvykäs väki pakenee sen palkkalistoilta. Meillähän tämä on jo alkanut . vain ongelma-olgat on ja pysyy.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Miten hänen vanhuudenturvansa voi romahtaa. Onhan hän ollut työssä ainakin tuon yli 30 vuotta, jonka itsekin kerroit. Kai sinä aikana hänelle on isosta palkasta jonkin verran eläkettä kertynyt. Työttömyyspäivärahatkin alkavat juosta, ellei uutta työtä löydä. Ja miksei löytäisi, kun kerran niin verraton on. On täällä muutkin ihmiset pärjänneet pienemmälläkn eläkkeellä ja täytyy vastakin pärjätä.

   Poista
 17. Ei kai 30 vuotta talossa ollut ihan minimieläkkeellä joudu toimeen tulemaan. Kertymiä on varmasti. Sen sijaan yksityissektorilta jää usein henkilöitä heitteille perustoimeentuloturvalla.
  En oikein lämpene Valkosen populismille, enkä usko kenenkään myös pakenevan kaupungin palkkalistoilta. Minne tänä päivänä voi mennä ? Venäjälle?
  Kaiki kunnat ainakin Suomessa joutuvat nyt ajattelemaan kokonaisuutta eikä yksittäisen ihmisen hyvinvointia.

  VastaaPoista
 18. Kiitos viesteistä ja kommenteista! Eipä tuo Raulakaan venäjälle lähtenyt vaan Suomen Gdanskiin. Osaavat ja dynaamiset työntekijät kelpaavat kuntasektorillakin. Jos 30 vuotta hoidat kaupungin hommia, sinut palkkioksi osaamisesta nostetaan päälliköstä johtajatasolle ja seuraavana vuonna saat lopputilin, on se mielestäni hiukan outoa puuhaa - varsinkin kun samoja ihmisiä istuu päättäjien pöydässä. Etten sanoisi, että peräti epäinhimillistä puuhaa! Järjen käyttö ja inhimillisyys sekä kaupungin ja sen asukkaiden parhaaksi toimimisen soisi olla populaaria täälläkin!

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. En ole varma, onko kysymys samasta henkilöstä, joka antoi omia lausuntojaan teidän "kiusaamisjutustanne" Ylelle. Jos on, se oli epäammattimaisesti toimittu.

   Poista
 19. Hyvä kommentti Jawan populismiin. Kenet sitten olisi pitänyt irtisanoa? Ei tästä katulampuista vinkumalla selvitä.

  Änkyrä

  VastaaPoista
 20. Kiitosta vierailuista ja viesteistä! Vai ppoppulismii on täällä järkipuhelu! Jos ruvetaan kenkää heiluttamaan, niin eipä liene vaikeaa katsoa, missä suunnassa mokat on valmisteltu. Itse olisin toiminut kovemmalla kädellä jo siinä vaiheessa, kun säästöjä pyydettiin ja vastaukset olivat häkellyttävän ylimielisiä: Myyää Rusell sano yksi ja toinen puuhas säästöistä huolimatta vuokrakerrostumataloa! Kaiken aa ja ooo on suunnitelmallisuus sekä pitkäjänteisyys. Nykyisen kvartaalikohelluksen sijaan pitäisi siirtyä hiukan kauaskantoisempaan kaupungin tulevaisuuden tarkisteluun. Mutta aivan ensiksi olisi syytä perehtyä päätettäviin asioihin!

  VastaaPoista
 21. Miksi kaupunki on päättänyt tilata tuulivoimakaavaselvityksen Ukipolikselta.. sinnehän pitää palkata arkkitehti tekemään se..

  VastaaPoista
 22. Hienoo poijjaat! Olette saaneet kaupunkim asiat taas kuntoon päivän aikana, kun itse olen ollut syntymäpäivillä ihan Turuus asti. Tästä on mukavaa aloittaa huomenna viikko 13/2014!
  JAa

  VastaaPoista
 23. Tietokilpailukysymys: Minkä viran irtisanomiseen tarvitaan 2/3 valtuutetuista ilman sen suurempaa perustetta?

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Villi arvaus: kyläpäällikön...

   Poista
  2. Virkaa ei irtisanota vaan lakkautetaan, Viranhaltija voidaan irtisanoa, mutta perustelut pitää olla.

   Poista
 24. Tuulivoimakaavaselvitys? Löytyykö tuo jo jostain kh:n pykälästäkin jo?
  JAa

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Tuskimpa. Ehkä arkkitehti-Leena, osaaja-Atso tai toimari-Raimo osaavat vastata.. kenen päätöksellä, mitä, kuka, miksi jne.. eli tässä sitä sitten ensimmäinen ulkoistuksen ostaminen :D

   Poista
  2. http://uki01.hosting.documenta.fi/kokous/20122230-4.HTM

   Poista
 25. Turunsanomat kirjoitti tuulivoima aiheuttaa melua, yleensäkin koko tuulienergia on vielä liian kallista.
  Kaikkien laitteiden valmistus saksaassa, ei voi edes perustella työlistäväksi suomessa.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Mitä enemmän tuulienergiaa sitä enemmän maksamme.

   Poista
  2. Sopisi sitten hyvin nykyiseen linjaan bygätä niitä muutama kymmenen tänne keskustan liepeille ihmisten ikkunoista töllisteltäväksi.

   Poista
 26. http://www.ts.fi/mielipiteet/lukijoilta/610011/Onko+tuulivoimala+takapihalla+vain+tottumiskysymys

  VastaaPoista
 27. Liisa Jaakonsaari: " On hyvä olla niissä pöydissä, joissa meitä koskevia päätöksiä tehdään".
  Liisa on Naton kannattaja ja toteaa ettei juuri nyt voi liittyä, mutta pitkällä tähtäimellä. Anneli Jäätteenmäki totesi samassa keskustelussa, että Suomen rajan molemmin puolin tulisi joukkojen keskittymä.
  Kumpikaan ei puhunut taloudesta.
  "Ne pöydät" joissa meitä koskevia päätöksi tehdään taitavat olla Venäjällä. Tuskin Nato- pöydät meidän kohtaloamme käsittelevät.
  MItä mieltä noista frouvien ajatuksista ?
  Java ei ole pannut ulkopoliittista alustusta, mutta haittaaks se?

  VastaaPoista
 28. Jos Venäjä on uhka Suomelle, kannattaa liittoutua Venäjän kanssa.

  VastaaPoista
 29. En juurikaan noista Perussuomalaisista ajatuksista ole välittänyt, mutta tämän Niinistön lausunto oli oikeanlainen. Hän toteaa että lisätään aseistusta ja otetaan varat kehitysavusta ! Vi...tu, juuri näin. Ei tueta enää kehitysmaiden diktaattoreita ja heidän ylellistä elämäänsä vaan lisätään omaa turvallisuuttamme.
  Hyvä Niinistö ja PS. Toivottavasti olette sama mieltä, kun asiasta olette päättämässä.

  Edellä oleva kannanotto ei tarkoita, että pitäisin Veijo Nummea ja kumppaneita edelleenkään kyvykkäinä kuntapäättäjinä. Tosin en pidä muitakaan ! Olen itse niin kaikki voipa... enkä turhaan.

  VastaaPoista
 30. Minun mielestäni kaikista pahimpia sodan lietsojia ovat nato kannattajat.

  VastaaPoista
 31. Viime vuonna jäi työllisyysmäärärahoja käyttämäti 200miljoonaa.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Tuo 200 miljoonaa on tavallaan budjetin sisäistä liikuntaa. Mutta tuo kehitysavusta poistaminen on KUNNON asiaa

   Poista
 32. Olen samaa mieltä Nato- kannattajista. Kyse on Amerikan vaikutusvallasta Euroopan ja Venäjän luonnollisiin suhteisiin. (tarkoitan, että niitä kannattaisi vaalia, tai edes yrittää solmia)

  VastaaPoista
 33. Niinhän se oli, kuin aavistelin. Paputehtaan lakkoilun takana oli muitakin syitä, kuin palkat. Firma ei ole vielä kunnolla startannut, kun jo todetaan bisneksen olevan kuralla. Taitaa olla aikapommi kypsymässä?
  http://www.ts.fi/uutiset/kotimaa/610512/Soijajalostamolla+kaynnistyy+ytt

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Saattaa olla työnantajan taktinen vastaveto lakkoilulle, näitä keinoja on ennenkin työnantaja käyttänyt.

   Poista
 34. Muistatko java miten se aika meni lääkäriltä potilasta kohden, kun lehdessä Lanne kertoi yksi lääkäri otta vastaan potilaita noin sata viikossa.
  Tuota ei kyllä usko kukaan.

  VastaaPoista
 35. Uskoisin kyllä terveyspalvelujen johtajaa. Luulisi tietävän paremmin kuin muutoksen pojat. Miksi kaikkea pitää epäillä? Joku tauti kenties?

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Tässä tapauksessa en usko Lannetta, oli juttu joskus, että meillä se aika potilasta kohden oli suurempi mitä verokkikunnissa. En nyt satu muistamaan muistaako Java tai Juha.

   Poista
  2. Tää on taas näitä juttuja. Huvinsa kullakin

   Poista
  3. Talouden toteuman mukaan laskettuna lääkärit/hoitajat hoitavat per nuppi viikossa noin 25-27 potilasta. Aika kaukana sadasta! Suomeksi sanottuna siis yhden potilaan asioihin (per lääkäri/hoitaja keskimäärin) menee noin 90 minuuttia per vastaanottokäynti. Kukakohan on väärässä ja kuka oikeassa???

   Poista
  4. Kieltämättä launtaina papereille julkaistu artikkeli jätti joukon kysymyksiä auki semminkin kun ei edes kh:takaan oltu informoitu lääkärillepääsyn jonoista. Mukavaahan se varmaan oli kh:n jäsentenkin asiasta lukea ensin jaetusta lehdestä.
   Edelleen. Tämä 100 vastaanottoaikaa on helppo pureksia. Se on noin 20 aikaa päivässä, noin 10 aamu- ja iltapäivisin. Jne. Enempää en sitten asiaa yritä avata (ks. 1. kirjoittamani lause).

   On nimittäin niin, että tämä po. jonotusaika-asia taitaa olla kohta "pikujutu" sen rinnalla, mitä eilinen valtakunnan tason suuri poliittinen yhteisymmärrys tuo tullessaan pikukuntiin tänne Ugiingin. Miten jyvittyy tk ja as- se tullaan näkemään, mikä palvelu muuttuu. Mahtaisiko palvelut oikein parantua niin, että tk-maksukin voitaisi otta pois ? Ei muuta.
   T. yx "muutoksen pojista "

   Poista
  5. Kerropa minkälaisella laskutoimituksella päädyit lukuihin 25-27 niin nähdään oikeassa oleminen. Väitätkö ihan tosissas että vastaanotolla työskentelevä lääkäri ottaa keskimäärin 5 potilasta päivässä.

   Poista
 36. Kiitos käynneistä ja kommentoinnista! Aikoinaan tehdyn raportin mukaan, meillä lääkärit saivat reilusti muita parempaa palkkaa ja tekivät muita vähemmän töitä - eivät esim. suostuneet hoitamaan iltapäivystystä terveyskeskuksessa. Niinpä ihmiset joutuvat menemään aluesairaalaan ja turvautumaan kalliiseen erikoissairaanhoitoon. Käsittääkseni asialle ei ole tehty mitään. En epäile Lannetta vaan tiedotusvälinettä tai toimittajan kykyä ymmärtää sanottua.

  Jussi Niinistö on todella pätevä kansanedustaja! Mielestäni kehitys/kriisiapua sopii antaa, mutta se saisi olla suunnitelmallisempaa ja sitä kautta myös tehokkaampaa. Kun jossain on esim, luonnonkatastrofi siellä häärii ensimmäisenä auttamassa venäläisiä, japanilaisia, eteläkorealaisia ine. raivaus/pelastuspartioita. Miksemme mekin voisi lähettää kriisikohteisiin vapaaehtoisia palomiehiä tai metsureita ensihätään. Enemmän heistä olisi hyötyä kuin businesluokassa lentävistä ökypalkkaisista lääkäreistä. Eivätkö he ole natosopivia?

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Terveyskeskuksen päivystys toimii Aluesairaalan ea-polin tiloissa ja sitä kutsutaan siitä syystä yhteispäivystykseksi. Siellä käynti on siis ihan normaali terveyskeskuskäynti ja vaatii ajanvarauksen. Potilas ei voi omatoimisesti hakeutua erikoissairaanhoidon hoidettavaksi ellei kyse ole kiireellisestä tapauksesta jolloin oikea osoite on ympäri vuorokauden ensiapupoliklinikka. Ja se juuri uhkaa hävitä kaupungista.

   Poista
 37. Eli vastausta ei saanut kysymykseen.
  Kysy nyt uudestaan kuinka paljon potilaalle varataan aikaa lääkäriltä:Aika on 11.00 niis koska on seuraavan aika?
  Javakin rupes selittämään taas ihan jotai muuta, onneksi pysy saman katon alla.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Uki tk päivystys 250314 klo 17.20
   Potilas kertoo eilen kirjoitelleensa paskaa, Yöllä ja tänään suussa valkoisia klimppejä. Edelleen potilas kertoo...
   Dg: Potilaalla mennyt jauhot suuhun

   Poista
 38. Julkista terveydenhuoltoa ajetaan tietoisesti alas.

  VastaaPoista
 39. Sotealue voi valita palvelutuottajaksi yksityisenkin esim vanhusten palveluasumisessa

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Elikä siirretään rahat suoraan veroparatiiseihin palvelutuottajien kautta.

   Poista
 40. Kiitos käynneistä ja kommenteista! Sote-uudistus on juuri tuota, mistä kirjoitatte. Lisäksi se on totaalinen katastrofi myös demokratian kannalta!

  VastaaPoista
 41. Terveyskeskus lääkärit voidaan korvata kokonaan/osittain keikkalääkerillä ja tarjotaan suuria kokonaisuuksia esim. vanhustenhoitoa sotealueelta ja sitä ei pysty hoitamaan kuin nämä suuret veroparatiisi firmat. Suuria kysymyksiä edessä ja huomatkaa kunnan päätäntä valta poistuu.

  VastaaPoista

Tuhraappa tähän aikasi kuluksi jotain! Kiitos!