lauantai 6. huhtikuuta 2013

LISÄÄKÖ LAADUTON VALMI$TELU JA VA$TUUTON PÄÄTÖK$EN TEKO EDELLEEN KAUPUNGIN VELKATAAKKAA

Meillä ei ole reiluun kymmeneen vuoteen voitu puhua tasapuolisesta TIEDONvälittämisestä. Meillä tiedotuksen tapissa istuu kaveri, joka on valinnut kavereikseen entisiä hiekkalaatikkokavereita, näiden kavereita; lisäksi kaveriksi ovat päässeet he, kenestä on tapissa istujalle hyötyä. Tehtiinpä tänne jotain tai valittiinpa vaikkapa kirkkoherra, jos nämä liippaavat tapissa istujan kaveripiiriä tai etuja, alkaa lähes poikkeuksetta armoton manipulointi kaverien tai etujen puolesta. Tasapuolinen TIEDONVÄLITTÄMINEN on kaiken tiedon tasapuolista kertomista, molempien osapuolten mielipiteiden, valmiiksi pureksimatonta, julkituomista sekä asioiden puolueetonta ja tasapuolista seuraamista. Meillä ei juurikaan tehdä noin, sillä meillä ei välitetä totuudesta tai faktoista, vain kaveripiirillä, sen hyysäämisellä sekä oman etupiirin valvonnalla on merkitystä.

Vuokrakerrostaloasiassa 99 % ihmisistä on amatöörejä, joten päätöksestä tulee helposti poliittinen äänestyspäätös Näin käy, mikäli ammattilaisia ei kuunnella tai faktatietoa ei jaeta/haeta. Kaikissa asioissa ei voi tehdä poliittisia äänestyspäätöksiä esim. me emme voi äänestämällä päättää kumpi vie enemmän polttoainetta satasalle satasen vauhdilla ajettaessa Fiat Punto vai  veekasilla varustettu Jaguar S. Samoin on vuokrakerrostalon kanssa. Me emme voi äänestää sitä hyväksi tai huonoksi ratkaisuksi, sen ratkaisevat realiteetit eli aika ja faktat. Samoin oli elinkeinopolitiikkamme kanssa.

 Vuokrakerrostalo joko on hyvä sijoitus tai se ei ole hyvä sijoitus. Rakentajalle, rahoittajalle, tulevalle isännöitsijälle ja kiinteistönhoitajalle uusi vuokrakerrostalo on aina hyvä sijoitus, jos rakennuttaja ts. talon uusi omistaja pystyy maksamaan velvoitteensa edellä mainituille tahoille. Rakennuttajalle siis kaupungille se on hyvä sijoitus, jos asunnot  pystytään vuokraamaan asukkaille niin, että rakennuttaja saa sijoituksensa pois joko vuokratuloina ja/tai verotuloina. Mutta pahimmillaan, kaupunkilaisen kannalta, vuokrakerrostalo hanke on rahan siirtoa kaupunkilaisilta rakennusyhtiölle eli lisäämme säästötarvetta. Jostain kumman syystä vasemmisto kannattaa moista toimintaa?  Hankkeen realistisuutta kuvaavien faktojen esiintuonnin pitäisi olla keskustelun ja sitä seuraavan päätöksen pohjana eikä mutu-tietoon perustuvan väittelyn, jossa faktat korvataan uskomuksilla tai tosiseikat vaikenemalla.

 Kaupunginhallitus esitti hyvin perustellut kysymykset vuokratalojen rakentamisesta, kun näihin saadaan USKOTTAVALTA SUUNNALTA hankkeen kannalta positiiviset ja faktoin perustellut vastaukset tuskin kukaan vastustaa vuokrakerrostalon rakentamista. Ensimmäinen ja ratkaisevin kysymys on: Löytyykö vuokrakerrostalolle tarvetta eli onko meillä puute vuokrakerrostaloista? Jos meillä on vapaana kymmeniä erilaisia ja peräti kaikenlaisia ja kaikkialla kaupungissa olevia vuokra-asuntoja, ei mielestäni ole tarvetta vuokrakerrostaloille. Peruste löytyy Osuuspankin tarjonnasta, josta pelkästään löytyy yli kolmekymmentä tarjolla olevaa vuokra-asunto vaihtoehtoa. Toinen ratkaiseva kysymys on: Miksei yksityinen rakenna, jos hanke on kannattava eli löytyykö kaupungilta sellaista kiinteistö/rakennusalan osaamista tai tietoa, jota alalla toimivilta yrityksiltä puuttuu? Nyt rakentamisessa ei ole päällä mikään sesonki, joten yksityiset toimijat olisivat valmiita investoimaan pienemmälläkin voitolla. Kun rakennusliikkeet eivät ole kiinnostuneita vuokrakerrostalohankkeestamme, heittää tämä epäilyksen varjon koko hankkeen päälle. Löytyykö kaupungilta yksityissektoria parempaa osaamista ja tietoa rakentamisesta sekä asuntojen markkinoinnista? Jos kaupungin valmistelevien tahojen väittämän mukaan vuokrakerrostalon rakentaminen on loistava sijoitus, pitää meidän saada faktat väittämän taakse. Faktoiksi on tarjottu kaupungista kadonneita 900 asuntoa ja ennen kaikkea vuokra-asuntopulaa sekä kaupungin voimakasta kasvua. Kun todetaan, etteivät asunnot katoa, kaupunkimme väkiluku on laskenut lähes kolmellatuhannella ja viime vuonnakin lähes 200 asukkaalla, on kaikki meidän kaupunkimme ns. rakennussuunnittelun esittämät faktat kumottu. Mielestäni meidän on viimeinkin pohdittava valmistelevan tahomme tasoa. Parhaiten se onnistuu katseen kääntämisellä historiaan.

 Viisi vuotta sitten Janhualle ryhdyttiin rakentamaan uutta uljasta kaupunginosaa. Valmisteleva ja hankkeen esitellyt taho lupasi sen myötä kaupunkiin viisisataa uutta asukasta. Tuliko näitä? Eipä tullut ensimmäistäkään. Alueelle nousi muutama talo, joiden kaikki asukkaat taisivat asua kaupungissa ennenkin. Lokalehden kaavamunauksen muistavat kaikki. Sinne piti syntyä uusia teitä ja muistaakseni kauppojakin, vaan kuinka kävi? Kaupunki lahjoitti maata, jos ei lähes ilmaiseksi, niin rutkaan alihintaan kaupunkilaisten tappioksi. Eikä havaintojeni mukaan tiestö tai muukaan ole näiden tonttikauppojen vuoksi parantunut. Seuraavaksi vuokrakerrostaloa valmistelevan ja esittävän tahon meriittihistoriasta kumpuaa mieleen Tontonmäki. Siellä talot ovat olleet tyhjillään jo vuosia ja niihin on uponnut kaupunkilaisten rahaa vielä rakentamisen jälkeenkin ainakin 300 000€, todennäköisemmin yli puolimiljoonaa euroa.
Janhuan nimeen piti esittelyn mukaan tulla 500 uutta asukasta, eipä ole näkynyt. Viime vuonna  kaupunginosan kadulle ja pyörätielle  vedettiin asfaltti . Tämä tehtiin muutamaa ihmistä varten. Samalla rahalla olisi saanut pariatuhatta lasta ja lukuisia aikuisia  palvelevan hiekkatekonurmikentän. Miten on Janhuan viisi vuotta turhaan kököttäneiden katuvalojen laita, kannattaako ne vaihtaa pylväineen katkeamattomiin, jos vaikka hirvi loukkaa itsensä niihin? Tämä on surullinen esimerkki kaupunkimme valmistelun ja päätöksen teon tasosta! KUN TÄLLAINEN SAA JATKUA, TOIMITAANKO LUOTTAMUSELIMISSÄ KUNNAN JA SEN ASUKKAIDEN PARHAAKSI?

 Jokainen voi sydämessään ja hiukan aivoissaankin pohtia valmistelevan tahomme toiminnan tasoa. Onko kyseessä alansa Teemu Selänne vai onneton tunari, kuka ei saa edes luistimen nauhoja kiinni ennen pelin loppumista ja siksikö meriitit täytyy mediassa vaieta tai peittää hämärällä selittelyllä? Tämä selittely on se mitä tarjotaan päättäjille tiedon sijaan. Vuokrakerrostalon rakentamisesta päättäminen olisi itsestään selvä asia, jos se palvelisi maksajaa eli tavallista Uudenkaupungin asukasta. Nyt näyttää siltä, että pahimmillaan vuokrakerrostalo vetää väistämättä alas asuntojen hintoja, hidastaa rakentamista, velkaannuttaa edelleen kaupunkia eli SYVENTÄÄ KAUPUNKIMME TALOUDELLISTA AHDINKOA JA TEKEE SÄÄSTÖTARPEISTAMME KAHTA SUUREMMAT!

Meiltä puuttuu em. osalta niin valmistelusta kuin päätöksenteosta kaikenlainen tulosvastuullisuus. Sopii pohtia minkälaisesta säästötarpeesta olisi selvitty, jos päättäjät olisivat kysyneet esittelijöiltä vaihtoehtoja ja faktoja tai käyttäneet edes hitusen omia aivojaan päätöksen teon perusteina. Niin rankkoja ja vähäisillä älynlahjoillakin vältettävissä olevia munauksia meillä on, että niin virkahenkilöt kuin päättäjä voisivat pohtia onko heistä toteuttamaan lain tekstiä eli TOIMINTAA KIUNNAN JA SEN ASUKKAIDEN PARHAAKSI? Vai pelkäävätkö virkahenkilöt ja päättäjät järjen käyttöä ja siitä seuraavaa mahdollista julkista ristiinnaulitsemista, jonka kohteeksi joutuvat lähes järjestään he, ketkä käyttävät omaa päätään ja sen seurauksena ajattelevat itsenäisesti. Hallitaanko nynnyjä päättäjiä julkisen häpäisyn pelolla?

Vuokrakerrostalojen sijaan meidän tulisi ottaa naftaliinista Kokoomuksen aloite Madonmaan kaavoittamiseksi. Kuten Ykskoivun esimerkki osoittaa, sinne löytyisi heti asukkaita. Nämä asukkaat olisivat vieläpä ns. parempiosaisia eli runsaasti verotuloja kaupungille tuottavia. Jo rakennusvaiheessa uusien asukkaiden rakentamat ökytalot olisivat selkeä piristysruiske elinkeinoelämällemme, toisiin kuin olivat esim. Tontonmäen talot. Nehän tuotiin rekalla ja pystytettiin talotoimittajan voimin muutamassa päivässä. Meillä on myös selkeää kysyntää vanhoista omakotitaloista, niitä jopa jonotetaan, joten olisiko syytä ottaa naftaliinista aloite, joka esittää ns. uusvanhan kaupunginosan rakentamista. Edellisten lisäksi valtuustossa on esitetty nykyvalmistelulle selkeitä vaihtoehtoja, joista olisi ollut kaupunkimme tilanteen pelastajaksi. Mutta niiden toteuttamisen sijaan ne on upotettu mitä ihmeellisimmin väittämin. Esim. Kokoomuksen aloite Ykskoivun kaavoittamisesta torpattiin osin samoin perustein, millä Janhuan niemeen ei olisi koskaan saanut kaavoittaa saati rakentaa asuntoja. Näissä kaikista härkäpäisistä mokista tulee rutkasti juuri sitä löysää, mikä ajaa alas kaupunkilaisten palveluita ja roikuttaa kaupungintyöntekijöitä löysässä hirressä!  

Kuvaako tämän liikennemerkin sijoittelu meidän päätöksen teon ja valmistelun tasoa? Liikennemerkki kieltää moottoriajoneuvolla ajon siellä, minne ei edes pääse merkissä olevilla ajoneuvoilla.
Viime vuonna näihin aikoihin kuulin kaupunkimme ulkopuolelta positiivista hehkutusta Uudenkaupungin päättäjien tulevaisuuden visioista. Toinen näistä koski liikuntarajoitteisille suunniteltua saarimatkailukohdetta ja toinen uusvanhaa puutalokaupunginosaa. Jälkimmäisen nosti esiin kaupunginjohtajakandinaatti Lonka ja hän keskusteli malliesimerkein visiosta ja sen toteuttamisesta. Koskaan emme nähneet Lonkan toteutuskykyä ja toimintaa. Sen sijaan olemme kuulleet abstrakteja juttuja momentumeista ja jäävuorista, jota puheissa väistellään, mutta teoissa tai valmistelussa kiihdytetään ja tähdätään kohti jäävuorta. Tämän laivan ongelma ei ole edessä oleva jäävuori vaan laivassa oleva ammottava reikä, jota tilkitsemättä emme pääse lähellekään jäävuoria. Eikä koko laivavertaus ole kovinkaan osuva. Pikemminkin olemme alamäkeä rotkoon syöksyvä raskaassa velkataakassa oleva juna, jonka pitäisi jarruttaa tai keventää lastia, mutta mehän, faktoista välittämättä, vuokrakerrostaloilla vain lisäämme lastia ja höyryä! Tämän seurauksen saavat karvaasti maksaa kaupungin asukkaat ja kaupungin työntekijät, kun säästötarpeemme vain KA$$$$VAAA!

17 kommenttia:

 1. Kaupunkikonserni ainakin näyttää kasvavan, kun perustetaan kerrostaloyhtiö, jonne sijoitetaan "elinkeinoelämän luottomiehet", saahan sieltä Tontonmäestäkin koko ajan jotain palkkioita, vaikka talot ovat tyhjillään. Olisi kai muitakin vaihtoehtoja ollut jos on PAKKO rakentaa. Tuleekohan taloista keikkamiesten asuntola ?

  VastaaPoista
 2. Kiitos vierailuista ja viestistä! Ainakin pitäisi saada jotain muutosta näihin yhtiöissä istuskeleviin. Jonninmoinen tietäminen asioista olisi parempi meriitti kuin se, että on oikeaa puoluetta tai sanonut kymmenet vuodet joo valmistelijoille. Myös yhtiöiden historiasta voidaan vetää johtopäätöksiä pitkään tai runsailla palleilla istuneiden pätevyydestä ja sitoutuneisuudesta kaupungin ja sen asukkaiden parhaaksi toimimisesta.

  VastaaPoista
 3. Joko java alat uskoa, että mikään ei muutu ainostaan nimet.

  Mäkelän Ollia kaivataan.

  VastaaPoista
 4. Kiitos kysymästä? Pelkään, että olet oikeassa! Vanhat koirat ei opi uusia temppuja. Mutta kaupunginjohtaja osoitti, että uusi oppii vanhoja temppuja!

  VastaaPoista
 5. Niinistö sannoo osuvasti teksti tv sivu 106 saman asian sanoi perusuomalaisten sampo terho jo aiemmin.
  Niin mitä merkistystä on säänöillä jos niitä ei noudateta.
  Poliitikkojen yleinen käsitys on kaikki on sallittua mikä laissa ei ole kielettyä.

  VastaaPoista
 6. Laadukasta ja edullista samaan aikaan
  lienee mahdoton toteuttaa Ukissakaan. Tässä lukemista vuokratasoista
  http://www.rakennuslehti.fi/uutiset/talous/30983.html
  Lukekaa myös edelliseen artikkeliin tulleet kommetit

  VastaaPoista
 7. Tontti maa on edullista helsinkiin verrattuna.

  VastaaPoista
 8. 12-15 euroa neliö on sitten vuokra ukissakin. kukaan ei tee talkoilla laadusta. laatu maksaa.

  VastaaPoista
 9. Kun viimeksi kyselin yksiön hintoja U:gista, sellaisen olisi saanut Hakametsästä 219 eurolla. En muista paljonko oli neliöitä, mutta edulliselta vaikutti - saatan vieläkin hakea U:gista asuntoa...Turussa yksiöt ovat (TVT:llä) siinä 400-500 euroa/kk, esimerkkinä hyvä tuttu, jolla on 31 neliötä ja vuokra 406 euroa.
  Saahan sitten nähdä tuleeko noihin (lähes varmoihin)vuokrakerrostaloihin yksiöitä? Niistä on kysyntää kaikkialla.

  VastaaPoista
 10. Kiitos vierailuista ja tiedoista! Taas mennään vajailla tiedoilla huuhaahankkeen perässä ja kohta todetaan: SITÄ TIKULLA SILMÄÄN; JOKA VANHOJA MUISTAA! TÄYTYY KATSOA TULEVAISUUTEEN!

  VastaaPoista
 11. Otit sitten Harton iskulauseen käyttöön.
  Onko lupa käyttöön??

  VastaaPoista
 12. Mahdettiinko KH:n kokouksessa vaihtaa sanaakaan Tontonmäestä ? Tuskin. Niin innoisssaan oltiin uusien vuokratalojen rakentamisesta.

  VastaaPoista
 13. Vittumaisen virkamiehen viimeinen keino: Minua on kiusattu!

  VastaaPoista
 14. Kerrotko java minne on tulossa tuhat uutta työpaikkaa, kun Jussila näin kirjoittaa.

  VastaaPoista
 15. Kiitos kommenteista! Tiedä Harton sanonnoista, mutta hän, kuulemani mukaan, taisi tänään antaa lupauksen asiallisesta valtuustokäyttäytymisestä. Uskokaa tai älkää minun kohdalle on sattunut muutama veemäinen virkamies, jos kiusauksilla mitataan. Kuten muistatte jo hiekkalaatikolta, rääpäleet ja reppana viirusuut huutavat: Äiti tuu ikkunaan, minua kiusataan!

  Pitänee tehdä aloite ensi valtuustossa noista kiusaamisista ja väärästä uutisoinnista. On se kummallista, että valtuutetut tietävät toimittajia vähemmän kaupungin asioista!

  Ei työpaikkoja saa kysellä. Niiden kyseleminen on kiusausta, illuusioita on tuettava ja juhlittava viimeiseen asti. Kun illuusiossa ei voi elää eikä illuusiota voi syödä, järjestetään illuusionistelle maakkarjuhlia, jotteivat he kuole nälkään.

  VastaaPoista
 16. Ei minua niinkään kiusaa ne tuhannet työpaikat, vaan se, että päättäjät nojaavat ja uskovat meihin, lehtimiehiin. Tosin itse olen jo ns. 2 artikk/ kk- mies.

  VastaaPoista
 17. Kiitos Jorma! Näinhän se on! Kukaan ei välitä totuudesta tuon taivaallista, kaikki on kuin lasten mielikuvitusleikkiä!

  VastaaPoista

Tuhraappa tähän aikasi kuluksi jotain! Kiitos!