perjantai 25. maaliskuuta 2022

A-KILLAN KOHTALO RATKAISTAAN

 Ohessa ote suoraan kuntalaista. A-killan tyylinen toiminta kuuluu olennaisena osana kunnan perustehtäviin, siksi aloitteen summaa 2 000€/kk ei voida pitää kohtuuttomana. Jokainen voi pohtia tätä tykönään ja rinnastaa sitä kaupungin muuhun asukkaiden verovarojen käyttöön:

KUNTALAKI

1 Luku

Yleiset säännökset

1§ Lain tarkoitus

Tämän lain tarkoituksena on luoda edellytykset kunnan asukkaiden itsehallinnon sekä osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien toteutumiselle kunnan toiminnassa. Lain tarkoituksena on myös edistää kunnan toiminnan suunnitelmallisuutta ja taloudellista kestävyyttä.

Kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia ja alueensa elinvoimaa sekä järjestää asukkailleen palvelut taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävällä tavalla.Tässä kaupunginjohtajan esitys joka nojaa sosiaalilautakunnan viittaukseen 16.12.2021 asiasta kaupunginhallitukselle antamaansa lausuntoon valtuustoaloitteeseen A-killan toiminnan turvaamisesta ja ja toteaa, että A-killan palvelut kuuluvat vuoden 2023 alusta hyvinvointialueen toimialaan.


Kuten jo käydyt keskustelut osoittavat, hyvinvointialue toimii äärettömän vahvasti Turku-keskeisesti. Jos nyt A-killan toiminta loppuu, sitä tuskin koskaan saadaan takaisin Uuteenkaupunkiin. Aloitteessa A-killalle esitetty summa ei ole sen hyötyjä määrään nähden mitenkään kohtuuton. Saman rahan kaupunki käyttää kahdessa kuukaudessa kaupunginjohtajan palkkakuluihin.


2 kommenttia:

  1. Luulisi rahaa riittävän A-kiltaan, kun sitä riittää monin kertaisesti yrittäjien tukemiseen.

    VastaaPoista
  2. Yhteiskunnan/kaupungin arvomaailma tulee siinä esille, miten se pitää huolta kaikkein heikoimmin pärjäävistä! Nämä ihmiset eivät itse pysty tuomaan omaa avuntarvettaan näkyvästi esille.

    VastaaPoista

Tuhraappa tähän aikasi kuluksi jotain! Kiitos!